Universiteit Leiden

nl en

Handschriften, archieven en brieven

De westerse handschriften, archieven en brieven omvatten boeken en losse documenten geschreven in Latijns, Grieks en Cyrillisch schrift.

Al sinds haar stichting verzamelt de Universiteit Leiden naast gedrukte werken ook handschriften. Middeleeuwse geschreven bronnen werden in Leiden en elders gebruikt bij de bestudering van klassieke teksten, antieke oudheid en de bijbel. Geleerden hadden grote belangstelling voor wetenschappelijke correspondentie en aantekeningen van collega‚Äôs waarin oude teksten en de wereld om ons heen geanalyseerd en beschreven worden. Zo ontstond in de loop van ruim vier eeuwen een internationaal vermaarde verzameling.

Aanvankelijk lag bij de verwerving het accent vooral op Latijnse manuscripten. In de negentiende eeuw werd het aantal Nederlandstalige handschriften sterk uitgebreid toen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 1876 haar bibliotheek in bruikleen gaf. Begin twintigste eeuw zijn de oude archieven van de Leidse universiteit naar de bibliotheek overgebracht, waar ze sindsdien in samenhang met de westerse handschriften worden beheerd.

Ook archivalia en correspondenties van personen en instellingen die relevant zijn voor de Nederlandse cultuur en wetenschap behoren tot het verzamelgebied.

Toegang

Zoek in de catalogus naar losse beschrijvingen van handschriften, archieven en brieven, naar digitale versies, naar meer algemene informatie over de collecties waartoe ze behoren (de collection guides), en naar webtentoonstellingen. Zoekacties kunnen verfijnd worden met criteria zoals publicatiejaar, materiaaltype of taal. Bekijk in Digital Collections gedigitaliseerde handschriften, archieven en brieven.

Zoekt u nadere informatie over collecties, archieven en signaturen? Zoekt u gegevens uit gedrukte catalogi, inventarissen en kaartcatalogi die nog niet in de online catalogus zijn verwerkt? Wilt u meer weten over bronnen tot de geschiedenis van de Universiteit Leiden? Over handschriften, archieven en brieven buiten Leiden? Lees meer in onze subject guides.

Deze website maakt gebruik van cookies.