Universiteit Leiden

nl en

Brill Fellowship

Sinds 2006 sponsort uitgeverij Brill (Leiden) de aanstelling van zogenaamde ‘Brill Fellows’. De Brill Fellow doet onderzoek naar materiaal binnen de Bijzondere Collecties van de Leidse Universiteit; zo mogelijk vindt dit wetenschappelijk onderzoek op een van de vele uitgeefgebieden van uitgeverij Brill in de Humaniora plaats.

universiteitsbibliotheek Brill logo

Brill fellowship

Uitgeverij Brill, de oudste uitgeverij van Nederland, bekostigt het verblijf van een of twee zogenaamde ‘Brill fellows’ bij het Scaliger Instituut. De Brill Fellow doet in de Bijzondere Collecties van de UB onderzoek op een van de uitgeefgebieden van Brill in de humaniora. Van de Brill Fellow wordt verwacht dat hij of zij aan de activiteiten van het Scaliger Instituut een bijdrage levert en dat hij of zij een openbare lezing geeft. Als de gelegenheid zich voordoet, is Brill bereid de lezing in samenwerking met het Scaliger Instituut te publiceren.

De toelage is € 1.000,- per maand.

De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 1 april 2024.

Voorwaarden Brill fellowship

De aanvragen voor een Brill Fellowship moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De fellow dient het onderzoek gedurende het verblijf uit te voeren in de Universiteitsbibliotheek Leiden.
  • De fellow moet zelf zorgdragen voor het aanvragen van een geldig visum voor de periode van verblijf in Nederland.
  • Aanvragers moeten duidelijk de voorgestelde data van hun verblijf op het formulier vermelden.
  • De fellowship moet worden vervuld in het jaar van aanvraag; tenzij er door de beoordelingscommissie goedkeuring wordt gegeven om van deze periode af te wijken.
  • De fellow is zelf verantwoordelijk voor het vinden van accommodatie in Nederland (via het Housing Department van de Universiteit Leiden) en deze te betalen uit het toegezegde fellowship.
  • De fellow stelt het Scaliger Instituut een onderzoeksrapport ter hand bij de afronding van de fellowship.
  • De fellow doneert een exemplaar van de publicaties die uit het verblijf als fellow zijn voortgekomen aan de Universiteitsbibliotheek Leiden.

  De aanvraag voor een Brill Fellowship moet verder aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier, voorzien van de persoonlijke gegevens, de naam van de fellowship, de titel van het onderzoeksvoorstel, de geprefereerde data van verblijf en de namen en adressen van twee academische referenten;
  • Een onderzoeksvoorstel (maximaal 1200 woorden) waarin specifiek moet worden aangegeven wat de relatie is tussen het voorgestelde onderzoek en de primaire bronnen die binnen de afdeling Bijzondere Collecties zullen worden onderzocht en geraadpleegd;
  • Een lijst van handschriften, drukken of ander materiaal dat in de bibliotheek zal worden geraadpleegd, inclusief signatuur/plaatsingscode;
  • Een begin- en einddatum van het voorgestelde onderzoek. Het onderzoek moet worden uitgevoerd in het jaar van aanvraag;
  • Een curriculum vitae;
  • Een lijst van relevante publicaties;
  • Twee aanbevelingsbrieven van twee academische referenten. De referenten sturen de brieven direct aan de coordinator van het Scaliger Instituut per e-mail of per post aan: K. van Ommen, Scaliger Instituut, Postbus 9501, 2300 RA Leiden;
  • Nog niet gepromoveerde onderzoekers dienen een aanbevelingsbrief van hun begeleider(s) mee te sturen.

Beoordelingscommissie

Aanvragen voor het Brill Fellowship kunnen worden voorgelegd aan een beoordelingscommissie bestaande uit: Prof. dr. R. Honings (Scaliger hoogleraar), dr. K. van Ommen (Coördinator Scaliger Instituut) en Prof. dr. H. van Ruler (Bijzonder hoogleraar Intellectuele geschiedenis van Renaissance en Barok aan Erasmus Universiteit Rotterdam).

Aanvraagformulier

Aanvragen voor het Brill Fellowship kunnen middels een aanvraagformulier (zie rechts) worden gezonden aan de coördinator van het Scaliger Instituut, dr. K. van Ommen, Universiteitsbibliotheek Leiden, Postbus 9501, 2300 RA Leiden, Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies.