Universiteit Leiden

nl en

Elsevier Fellowship for Digital Scholarship

Heeft u al langer plannen om wetenschappelijk onderzoek te doen op basis van de uitgebreide digitale collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden? Dan is het Fellowship Program for Digital Scholarship, gesponsored door Elsevier, echt iets voor u.

Fellowship Program for Digital Scholarship sponsored by Elsevier

De fellowship biedt onderzoekers een unieke kans onderzoek te doen in nauwe samenwerking met het Centre for Digital Scholarship (CDS) van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Het programma ondersteunt onderzoeksfellows tijdens een twee maanden durend verblijf in Leiden. Tijdens deze periode worden fellows uitgenodigd hun onderzoeksresultaten te delen tijdens publieke lezingen en in publicaties. Bouwend op het bestaande Scaliger Instituut fellowship programma dat gericht is op het bestuderen van bijzondere collecties van de Universiteit Leiden, biedt deze fellowship de mogelijkheid onderzoek te verrijken met methodiek voortvloeiend uit data science en digital humanities. 

Tijdens de fellowship wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop de resultaten van het onderzoek na afloop repliceerbaar en FAIR gemaakt kunnen worden. De producten en gegevens die uit het project voortkomen worden mede-eigendom van de UBL.

Het onderzoek vindt bij voorkeur, maar niet uitsluitend, plaats op de volgende gebieden:

  • Het gebruik van machine learning algoritmes met het doel toegang tot digitale toegang tot UBL collecties te verbeteren.
  • Computationele analyse van visuele informatie binnen digitale afbeeldingen.
  • Toepassing van sociale netwerkanalyse.
  • Toepassing van Geographic Information Systems (GIS);
  • Onderzoek op basis van manuscripten die verspreid zijn over verschillende locaties, waarvan minimaal een deel aanwezig is in de collecties van de UBL;
  • Het inhoudelijk verrijken van de digitale collecties van de UBL door middel van annotaties, transcripties en transliteraties;
  • Het gebruiken van de digitale collecties in onderzoek en onderwijs door middel van het ontwikkelen van dynamische leerroutes;
  • Het verrijken van de digitale collecties door middel van semantische verrijkingen  en het aanbrengen van koppelingen met termennetwerken;
  • Text & data mining op basis van de tekstcollecties van de UBL, in het bijzonder voor niet-Westerse talen en tekstuele bestanden met een matige OCR kwaliteit.

Voorwaarden Fellowship for Digital Scholarship

De aanvraag voor een Fellowship for Digital Scholarship moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

• Bij het indienen van een onderzoeksvoorstel moet bij voorkeur specifiek worden aangegeven wat de relatie is tussen het voorgestelde onderzoek en de digitale collecties van de UBL die zullen worden onderzocht en geraadpleegd;
• De fellow dient het onderzoek gedurende het verblijf gedeeltelijk uit te voeren in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Het is ook mogelijk om een deel van het onderzoek op afstand uit te voeren en te communiceren via online meeting tools;
• Aanvragers moeten duidelijk de voorgestelde data van hun verblijf op het formulier vermelden;
• De fellowships moeten worden vervuld
in het jaar waarin het onderzoeksvoorstel is ingediend; tenzij er door de beoordelingscommissie goedkeuring wordt gegeven om van deze periode af te wijken;
• De fellow is zelf verantwoordelijk voor het vinden van accommodatie in Nederland (via het Housing Department van de Universiteit Leiden) en deze te betalen uit het toegezegde fellowship;
• De fellow stelt het Scaliger Instituut een onderzoeksrapport ter hand bij de afronding van de fellowship;
• De fellow doneert een exemplaar van de publicaties die uit het verblijf als fellow zijn voortgekomen aan de Universitaire Bibliotheken Leiden;
• De fellow publiceert het onderzoek in een kort artikel voor de nieuwsbrief
Elsevier Connect;
• De fellow presenteert het onderzoek tijdens een informele lezing voor een groep geïnteresseerde werknemers van Elsevier en bij een lunchmeeting van het Leiden Centre for Digital Humanities.

Bij de aanvraagprocedure moet een aantal documenten worden aangeleverd en zijn de volgende punten van belang:

• Een volledig ingevuld aanvraagformulier, voorzien van de persoonlijke gegevens, de naam van de fellowship, de titel van het onderzoeksvoorstel, de geprefereerde data van verblijf en de namen en adressen van twee academische referenten;
• Een onderzoeksvoorstel (maximaal 1200 woorden) waarin specifiek moet worden aangegeven wat de relatie is tussen het voorgestelde onderzoek en de digitale bronnen van de UBL;
• Een begin- en einddatum van het voorgestelde onderzoek. Het onderzoek moet worden uitgevoerd in het jaar van aanvraag;
• Een curriculum vitae;
• Een lijst van relevante publicaties;
• Twee aanbevelingsbrieven van twee academische referenten. De referenten sturen de brieven direct aan de coördinator van het Scaliger Instituut per e-mail of per post aan: K. van Ommen, Scaliger Instituut, Postbus 9501, 2300 RA Leiden;
• Nog niet gepromoveerde onderzoekers dienen een aanbevelingsbrief van hun begeleider(s) mee te sturen.

Dit is een doorlopend fellowshipprogramma en aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend. Wij behandelen aanvragen volgens een roulerend schema met twee deadlines: op 1 juni en 1 december.

Beoordelingscommissie

Aanvragen voor het Elsevier fellowship worden voorgelegd aan een beoordelingscommissie bestaande uit dr. Michiel Kolman, (SVP Information Industry Relations, Elsevier), Alenka Prinčič (Hoofd Centre for Digital Scholarship), Prof.dr. L.C.J. Barbiers (Directeur Leiden University Centre for Digital Humanities (LUCDH) en dr. Kasper van Ommen (Coördinator Scaliger Instituut).

Aanvraagformulier

Aanvragen voor de Elsevier fellowship kunnen middels een aanvraagformulier (zie rechts) worden gezonden aan de coördinator van het Scaliger Instituut per e-mail of per post aan: drs. K. van Ommen, Scaliger Instituut, Postbus 9501, 2300 RA Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.