Universiteit Leiden

nl en

Wouter Swets Fellowship

De erven Wouter Swets hebben met ingang van 2018 een Wouter Swets Fellowship aan het Scaliger Instituut ingesteld. De Stichting ondersteunt hiermee de bevordering van onderzoek naar de muzikale traditie van de Balkan en Turkije tot aan Centraal-Azië. De toelage is € 1.000,- per maand.

Wouter Swets Fellowship

De Wouter Swets Fellow doet onderzoek m.b.v. bronnenmateriaal uit de etnomusicologische collectie van Wouter Swets gericht op de muzikale traditie van de Balkan, Centraal-Azië en Noord-Afrika of in vergelijkbare collecties van de UBL, aangevuld met materiaal uit de rijke Bijzondere Collecties van de universiteitsbibliotheek en het Prentenkabinet. Het onderzoek in Leiden wordt verricht ten behoeve van een publicatie; er wordt een kort verslag geschreven  ten behoeve de erven Wouter Swets. Van de Wouter Swets Fellow wordt verwacht dat gedurende zijn of haar verblijf in Leiden een publiekslezing wordt gegeven.

De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 1 april 2024.

Profiel

* Het fellowship is bedoeld om de reis-, verblijf- en onderzoekskosten van een fellow te vergoeden. De fellow moet zijn of haar onderzoek uitvoeren binnen het aandachtsgebied van de muziektraditie in de brede zin van het woord met namen die van de Balkan, Midden-Oosten en Noord-Afrika. Vanzelfsprekend moet er een sterke relatie bestaan tussen het onderzoeksvoorstel en het gebruik van de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden.

* De Swets Fellow wordt verzocht een jaarlijkse publiekslezing te houden, waarbij vanzelfsprekend ruggenspraak wordt gehouden met de erven over onderwerp en locatie.

* De Swets Fellow zal verder via andere onderzoeksbijeenkomsten bijdragen aan het onderzoeksklimaat van het Scaliger Instituut en de UBL/Faculteit.

Eisen Wouter Swets Fellowship

De aanvragen voor een Swets Fellowship moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het indienen van een onderzoeksvoorstel van maximaal 1200 woorden waarin specifiek moet worden aangegeven wat de relatie is tussen het voorgestelde onderzoek en de primaire bronnen die binnen de afdeling Bijzondere Collecties zullen worden onderzocht en geraadpleegd;
  • Een lijst van handschriften, drukken of ander materiaal dat in de bibliotheek zal worden geraadpleegd, voorzien van signaturen;
  • Een begin- en einddatum van het voorgestelde onderzoek;
  • Een curriculum vitae;
  • Een lijst van relevante door de aanvrager geschreven publicaties;
  • De namen van twee referenten afkomstig uit de academische wereld;
  • Nog niet gepromoveerde onderzoekers dienen een aanbevelingsbrief van hun begeleider(s) mee te sturen. De referenten sturen de brieven direct aan de coördinator van het Scaliger Instituut per e-mail of per post aan: K. van Ommen, Scaliger Instituut, Postbus 9501, 2300 RA Leiden;

Beoordelingscommissie

De Beoordelingscommissie bestaat uit dhr. R. van Abel, dhr. R. Sluis, dr. A. van Oostrum (Docent Muziekwetenschap UVA), dr. A. Vrolijk (Conservator oosterse collecties UBL) en dr. K. van Ommen (coördinator Scaliger Instituut)

Wouter Swets

Als kind uit een Indische plantersfamilie in Den Haag was Wouter Swets voorbestemd om jurist te worden, maar hij koos voor een studie Muziekwetenschap in Utrecht. Al in de jaren ’50 van de vorige eeuw – toen het begrip wereldmuziek nog niet bestond, laat staan populair was – reisde hij rond in de Balkan, op zoek naar de authentieke volksmuziek die ook toen al bezig was te verdwijnen onder westerse invloed. Zijn zoektocht leidde hem daarna in eerste instantie naar de Osmaanse hofmuziek en op het laatst naar de muziek van Centraal-Azië. Hij was financieel onafhankelijk, bekleedde nooit een dienstbetrekking en kon daardoor vrijelijk zijn passie beoefenen. Wouter Swets doorgrondde als geen ander de grenzeloze subtiliteit van de oosterse microtonaliteit en maatsoorten en hij stelde zich ten doel om deze kennis zo breed mogelijk te delen.

Aanvraagformulier

Aanvragen voor de Wouter Swets fellowship kunnen middels een aanvraagformulier (zie rechts) worden gezonden aan de coördinator van het Scaliger Instituut, drs. K. van Ommen, Universiteitsbibliotheek Leiden, Postbus 9501, 2300 RA Leiden, Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies.