Universiteit Leiden

nl en

Arminius Fellowship

De Vera Gottschalk-Frank Stichting heeft met ingang van 2017 een Arminius Fellowship aan het Scaliger Instituut ingesteld. De Stichting ondersteunt hiermee de bevordering van het onderzoek naar de Remonstrantica aanwezig in de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Jacobus Arminius
Jacobus Arminius

Arminius Fellowship

De Arminius Fellow(s) zal (zullen) minimaal een maand en maximaal drie maanden aan het Scaliger Instituut verbonden zijn om onderzoek te doen naar de Remonstrantica in de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden.

De fellow, bij voorkeur een onderzoeker met een uitstekend track-record of een onderzoeker van naam in het vakgebied, is voor een periode van maximaal 3 maanden aan het instituut verbonden. Naast de verplichting tot het houden van de jaarlijkse lezing, kan deze onderzoeker bijvoorbeeld ook worden ingezet bij het geven van masterclasses aan studenten en promovendi. Het onderzoek in Leiden wordt verricht ten behoeve van een publicatie; er wordt een kort verslag verslag geschreven ten behoeve de Vera Gottschalk-Frank Stichting. De toelage is € 1.000,- per maand.

De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 1 april 2024.

Voorwaarden Arminius Fellowship

De aanvragen voor een Arminius Fellowship moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De fellow dient het onderzoek gedurende het verblijf uit te voeren in de Universiteitsbibliotheek Leiden.
  • De fellow moet zelf zorgdragen voor het aanvragen van een geldig visum voor de periode van verblijf in Nederland.
  • Aanvrager moet duidelijk de voorgestelde data van hun verblijf op het formulier vermelden.
  • Het fellowship moet worden vervuld in het jaar van aanvraag; tenzij er door de beoordelingscommissie goedkeuring wordt gegeven om van deze periode af te wijken.
  • De fellow is zelf verantwoordelijk voor het vinden van accommodatie in Nederland (via het Housing Department van de Universiteit Leiden) en deze te betalen uit het toegezegde fellowship.
  • De fellow stelt het Scaliger Instituut een onderzoeksrapport ter hand bij de afronding van de fellowship.
  • De fellow doneert een exemplaar van de publicaties die uit het verblijf als fellow zijn voortgekomen aan de Universiteitsbibliotheek Leiden.

  De aanvraag voor een Arminius Fellowship moet verder aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier, voorzien van de persoonlijke gegevens, de naam van de fellowship, de titel van het onderzoeksvoorstel, de geprefereerde data van verblijf en de namen en adressen van twee academische referenten;
  • Een onderzoeksvoorstel (maximaal 1200 woorden) waarin specifiek moet worden aangegeven wat de relatie is tussen het voorgestelde onderzoek en de primaire bronnen die binnen de afdeling Bijzondere Collecties zullen worden onderzocht en geraadpleegd;
  • Een lijst van handschriften, drukken of ander materiaal dat in de bibliotheek zal worden geraadpleegd, inclusief signatuur/plaatsingscode;
  • Een begin- en einddatum van het voorgestelde onderzoek. Het onderzoek moet worden uitgevoerd in het jaar van aanvraag;
  • Een curriculum vitae;
  • Een lijst van relevante publicaties;
  • Twee aanbevelingsbrieven van twee academische referenten. De referenten sturen de brieven direct aan de coördinator van het Scaliger Instituut per e-mail of per post aan: K. van Ommen, Scaliger Instituut, Postbus 9501, 2300 RA Leiden;
  • Nog niet gepromoveerde onderzoekers dienen een aanbevelingsbrief van hun begeleider(s) mee te sturen.

Beoordelingscommissie

Aanvragen voor het Arminius Fellowship kunnen worden voorgelegd aan een beoordelingscommissie bestaande uit: Prof. dr. R. Honings (Scaliger hoogleraar), Dr. K. van Ommen (Coördinator Scaliger Instituut) en Dr. P. Korbee (Vera Gottschalk-Frank Stichting).

Aanvraagformulier

Aanvragen voor het Arminius fellowship kunnen middels een aanvraagformulier (zie rechts) worden gezonden aan de coördinator van het Scaliger Instituut, dr. K. van Ommen, Universiteitsbibliotheek Leiden, Postbus 9501, 2300 RA Leiden, Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies.