Universiteit Leiden

nl en

Scaliger Fellowship

Het Scaliger Instituut stelt jaarlijks een aantal plaatsen in het instituut beschikbaar voor gastonderzoekers die de Bijzondere Collecties van de UBL voor hun onderzoek willen raadplegen en gebruiken.

Scaliger fellowship

Het Scaliger Instituut biedt aan de gastonderzoeker, de zogenaamde Scaliger Fellow, uit binnen‑ en buitenland de mogelijkheid van het gebruik van de Scaliger ruimte aan voor een periode van maximaal twee maanden. In overleg met de coördinator kan van deze termijn worden afgeweken.

universiteitsbibliotheek Scaliger instituut penning

Interesse?

Wilt u gastonderzoeker aan het Scaliger Instituut zijn, neemt u dan contact op met Drs. K. van Ommen, Universiteitsbibliotheek Leiden, Postbus 9501, 2300 RA Leiden, Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies.