Universiteit Leiden

nl en

Kaarten en atlassen

De collectie kaarten en atlassen omvat ongeveer 100.000 kaartbladen (waarvan 3.000 manuscriptkaarten), 3.500 atlassen, en ruim 25.000 topografische prenten en tekeningen.

Het grootste deel van deze collectie werd in 1872 verworven als legaat van jurist en uitgever Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis (1797-1872). De kaarten dateren van de zestiende eeuw tot heden. De nadruk ligt op cartografisch materiaal van Nederlanden en West-Europa, de VOC- en WIC-gebieden en de voormalige Nederlandse koloniën in het tegenwoordige Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Zwaartepunten zijn kaarten van Nederlandse makers met speciale aandacht voor Leidse cartografen.

In de collectie bevinden zich veel stadsplattegronden en vestingbouwkundige plattegronden, zeekaarten op papier en perkament, schoolatlassen en schetsen, proefdrukken en gebruikte kaarten met annotaties.

Toegang

Alle atlassen, collection guides en ongeveer 60.000 kaarten zijn toegankelijk via de online catalogus. Dit betreft met name de kaarten van Nederland, België en de voormalige Nederlandse koloniën. In de online catalogus kunt u de zoekresultaten verfijnen door onder resource type het vakje bij maps aan te vinken. Als objecten zijn gedigitaliseerd dan vindt u in de catalogus een link naar onze beeldbank, de Digital Collections.

Delen van onze cartografische collecties zijn opgenomen in andere databasen en beeldbanken: 

  • Ca. 14.000 digitale afbeeldingen van de topografische prenten en tekeningen van Nederland zijn ontsloten via het Geheugen van Nederland
  • De ca. 11.000 gedigitaliseerde kaartbladen van de Koloniale Collectie van het KIT zijn online beschikbaar via de aparte kaartviewer Dutch Colonial Maps.
  • 171 VOC- en WIC-kaarten zijn opgenomen in de Atlas of Mutual Heritage.

Het overige deel van de kaartenverzameling is doorzoekbaar via een fichecatalogus, zowel regionaal als alfabetisch op persoonsnamen. De prenten- en tekeningenverzamelingen zijn eveneens door middel van fichecatalogi ontsloten. De fichecatalogi kunt u raadplegen in de catalogusruimte, kamer 211 (tweede verdieping ingang 3). 

Deze website maakt gebruik van cookies.