Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Cartografische collecties

Naast de Collectie Bodel Nijenhuis, de kaartencollecties van de voormalige bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en die van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), bestaat de collectie kaarten en atlassen uit verschillende kleinere deelcollecties.

De atlassen en de kaarten van Nederland en België en de kaarten uit de voormalige KIT-bibliotheek zijn toegankelijk via de online catalogus. Van een deel van de kaarten zijn digitale reproducties beschikbaar. De collectie kaarten en atlassen (met uitzondering van de KIT-collectie) is ontsloten via een kaartfichescatalogus. Daarnaast is er literatuur beschikbaar over de collectie.

De collectie kaarten en atlassen bestaat uit:

 • Verworven kaarten en atlassen sinds de stichting van de bibliotheek in 1587.
 • Collectie Vossius: 25 atlassen en 187 Italiaanse kaarten uit de 16e eeuw (gekocht in  1690).
 • Collectie Bodel Nijenhuis: ca. 50.000 kaarten, 300 atlassen en 22.000 topografische prenten en tekeningen (legaat 1872).
 • Collectie Von Siebold: ca. 250 Japanse kaarten en geografische werken (verworven in 1881, zie collectie Serrurier).
 • Collectie Van Keulen: 330 zeekaarten in manuscript 1704-1726 (verworven in 1908).
 • Collectie Ministerie van Koloniën (verworven in 1963 en 1979).
 • Collectie Wieder: Archief Youssouf Kamal's Monumenta Cartographica Africae et Aegypti (legaat 1988).
 • Collectie Koeman: 340 19e- en 20e-eeuwse (school)atlassen (verworven in 1990).
 • Collectie Deys: 28 exemplaren van Guicciardini's beschrijving van de Nederlanden (schenking in 1998 en 2000).
 • Collectie Instituut Kern: 13 oude kaarten en ca. 600 moderne kaarten van India (2010).
 • Koloniale Collectie KIT: ca. 11.000 kaartbladen van de Nederlandse koloniën en ca. 250 atlassen (in bruikleen van het Rijk vanaf 2013).
 • Postkoloniale Collectie KIT: ruim 15.000 kaartbladen en ca. 750 atlassen van tropische en subtropische gebieden (schenking in 2013).
 • Collectie Coomans-Esutatia: ca. 200 kaarten van de Nederlandse Antillen en het Caraïbisch gebied (schenking van het KIT in 2013).
 • Kaartcollectie van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV): meer dan 15.000 kaarten en 500 atlassen van Indonesië, Zuidoost-Azië, Suriname en de Nederlandse Antillen (in bruikleen gegeven door de Vereniging KITLV in 2014).
 • De atlassen, ongeveer 60.000 kaarten en de collection guides zijn toegankelijk via de Catalogus. Dit betreft met name de kaarten van Nederland, België en de voormalige Nederlandse koloniën. Ook kan uitsluitend gezocht worden op kaarten: selecteer dan Maps onder Material Type in de Advanced Search.
 • In Digital Collections kan gezocht worden naar webtentoonstellingen en digitale afbeeldingen van kaarten.
 • Ca. 14.000 digitale afbeeldingen van de topografische prenten en tekeningen van Nederland zijn ontsloten via het Geheugen van Nederland.
 • De ca. 11.000 gedigitaliseerde kaartbladen van de Koloniale Collectie van het KIT zijn online beschikbaar via de aparte kaartviewer Dutch Colonial Maps.
 • Ongeveer 8.000 gedigitaliseerde kaarten van de collectie van het KITLV zijn online beschikbaar via Digital Collections.
 • 171 VOC- en WIC-kaarten zijn opgenomen in de Atlas of Mutual Heritage.

Het overige deel van de kaartenverzameling is doorzoekbaar via een fichecatalogus, zowel regionaal als alfabetisch op persoonsnamen. De prenten- en tekeningenverzamelingen zijn eveneens door middel van fichecatalogi ontsloten. De fichecatalogi kunt u raadplegen in de catalogusruimte, kamer 211 (tweede verdieping).

Deze website maakt gebruik van cookies.