Universiteit Leiden

nl en

Oude en bijzondere drukken

Wat wij nu ‘oude drukken’ noemen, waren vroeger ‘moderne’ werken.

Sinds 1587 verwierf de Universiteitsbibliotheek Leiden drukwerk op elk terrein van studie volgens de klassieke indeling in vier categorieën: theologie, rechtsgeleerdheid, medicijnen en vrije kunsten. In de collecties bevinden zich ongeveer 100.000 westerse boeken gedrukt voor 1801. De aankoop van oude drukken wordt actief voortgezet. In het bijzonder verwerft de bibliotheek werken van Leidse hoogleraren en boeken in Leiden gedrukt.

De bibliotheek verzamelt ook bijzondere drukken: gedrukt na 1800 onderscheiden deze boeken zich door een bijzondere vormgeving, een bijzondere band, interessante aantekeningen of unieke illustraties. Ook in samenhang kunnen boeken een bijzondere waarde hebben: omdat ze afkomstig zijn van een belangrijke geleerde of schrijver, rond een bepaald thema verzameld zijn of samen geproduceerd zijn (bijvoorbeeld een uitgeversfonds).

Toegang

Zoek in de Catalogus naar beschrijvingen van gedrukte edities, naar digitale versies, naar meer algemene informatie over de collecties waartoe ze behoren (de collection guides), en naar webtentoonstellingen. Zoekacties kunnen verfijnd worden met criteria zoals publicatiejaar, materiaaltype of taal. Bekijk in Digital Collections digitale versies van gedrukte exemplaren.

Deze website maakt gebruik van cookies.