Universiteit Leiden

nl en

Lingling Wiyadharma Fellowship

Het Lingling Wiyadharma Fellowship programma biedt jaarlijks aan drie wetenschappers de mogelijkheid maximaal drie maanden onderzoek te doen in de Zuidoost-Aziatische en i.h.b. de Indonesische bijzondere collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Van de Lingling Wiyadharma Fellow wordt verwacht dat hij of zij een bijdrage levert aan de activiteiten van het Scaliger Instituut en dat hij of zij een openbare lezing geeft. Ook wordt van de fellow verwacht dat het onderzoek in Leiden resulteert in een wetenschappelijke publicatie.

Fellows afkomstig uit ‘low- and middle-income’ (LMI) landen (volgens OECD) ontvangen €1.000 (reiskosten) en €1.500 per maand. Fellows uit andere landen ontvangen €1.500 per maand.

Wij nodigen in het bijzonder onderzoekers uit Indonesië uit om een onderzoeksvoorstel in te dienen.

De deadline voor het indienen van een onderzoeksvoorstel is 1 april 2024.

Het echtpaar Lingling Wiyadharma en Hans van der Valk

Over de schenker en het fonds

Hans van der Valk, alumnus van de Universiteit Leiden, heeft het Lingling Wiyadharma Fonds opgericht ter nagedachtenis van zijn vrouw Lingling Wiyadharma die hij begin jaren zeventig ontmoette toen hij als diplomaat verbonden was aan de Nederlandse ambassade in Jakarta.

Het doel van het Lingling Wiyadharma Fonds voor Indonesische studies is het bevorderen van het gebruik van de Indonesische collecties van de Universiteitsbibliotheek. Het fonds werd begin 2022 ingesteld bij het Leids Universiteits Fonds en voorziet in de financiële ondersteuning van bij voorkeur jonge wetenschappers (PhD-studenten, postdocs, junior-wetenschappers) aan het Scaliger Instituut.

Voorwaarden Lingling Wiyadharma Fellowship

De aanvraag voor een Lingling Wiyadharma Fellowship moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

• De aanvrager moet zelf zorgdragen voor het aanvragen van een geldig visum voor de periode van verblijf in Nederland.
• Aanvrager moet duidelijk de voorgestelde data van hun verblijf op het visumformulier vermelden.
• De fellow is zelf verantwoordelijk voor het vinden van accommodatie in Nederland (via het Housing Department van de Universiteit Leiden) en deze te betalen uit het toegezegde fellowship.
• De fellowship moet worden vervuld in het jaar van aanvraag; tenzij er door de beoordelingscommissie goedkeuring wordt gegeven om van deze periode af te wijken.
• De fellow dient het onderzoek gedurende het verblijf uit te voeren in de Universiteitsbibliotheek Leiden.
• De fellow stelt het Scaliger Instituut een onderzoeksrapport ter hand bij de afronding van de fellowship.
• De fellow doneert een exemplaar van de publicaties die uit het verblijf als fellow zijn voortgekomen aan de Universitaire Bibliotheken Leiden.


Verder worden bij de aanvraag voor een Lingling Wiyadharma Fellowship de volgende gegevens op het formulier ingevuld:

• De persoonlijke gegevens, de naam van het fellowship, de titel van het onderzoeksvoorstel, de geprefereerde data van verblijf en de namen en adressen van twee academische referenten;
• Een onderzoeksvoorstel (maximaal 1200 woorden) waarin specifiek moet worden aangegeven wat de relatie is tussen het voorgestelde onderzoek en de primaire bronnen die binnen de afdeling Bijzondere Collecties zullen worden onderzocht en geraadpleegd;
• Een lijst van handschriften, drukken of ander materiaal dat in de bibliotheek zal worden geraadpleegd, inclusief signatuur/plaatsingscode;
• Een begin- en einddatum van het voorgestelde onderzoek. Het onderzoek moet worden uitgevoerd in het jaar van aanvraag;
• Een curriculum vitae;
• Een lijst van relevante publicaties;
• Twee aanbevelingsbrieven van twee academische referenten. De referenten sturen de brieven direct aan de coördinator van het Scaliger Instituut per 
e-mail of per post aan: K. van Ommen, Scaliger Instituut, Postbus 9501, 2300 RA Leiden;
• Nog niet gepromoveerde onderzoekers dienen bovendien een aanbevelingsbrief van hun begeleider(s) mee te sturen.

Beoordelingscommissie

Aanvragen voor het Lingling Wiyadharma Fellowship worden voorgelegd aan een wetenschappelijke beoordelingscommissie.

Aanvraagformulier

Aanvragen voor de fellowship kunnen middels een aanvraagformulier (zie rechts) worden gezonden aan de coördinator van het Scaliger Instituut, dr. K. van Ommen, Universiteitsbibliotheek Leiden, Postbus 9501, 2300 RA Leiden, Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies.