Universiteit Leiden

nl en

Scaliger Instituut

Het Scaliger Instituut is een bijzonder centrum voor de bestudering en het gebruik van de Bijzondere Collecties van de Universiteit Leiden.

Doelstelling

Het Scaliger Instituut is opgericht door de Universiteitsbibliotheek (UB) en de Faculteit Letteren (nu Faculteit der Geesteswetenschappen) bij het 425-jarige bestaan van de Universiteit Leiden in 2000. Het instituut heeft als doel het gebruik van de Bijzondere Collecties van de UB in onderzoek en onderwijs te stimuleren en faciliteren. Op onderzoeksgebied gebeurt dit door het initiëren van studieprojecten, het organiseren van lezingen en symposia, het publiceren van onderzoeksresultaten en het verlenen van beurzen aan (gast)onderzoekers. In nauw overleg met de Leidse facultaire opleidingen brengt het instituut, door middel van colleges, cursussen, masterclasses of anderszins, studenten en PhD's uit alle disciplines in contact  met de grote rijkdom en verscheidenheid van de Bijzondere Collecties.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie