Universiteit Leiden

nl en

Isaac Alfred Ailion Fellowship

Het Isaac Alfred Ailion Fellowshipprogramma biedt binnen- en buitenlandse wetenschappers de mogelijkheid maximaal drie maanden onderzoek te doen in de Japanse Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. De beurs bedraagt €3.000,- per maand voor een Senior Fellow en €2.000,- per maand voor een Junior Fellow.

fellowshipprogramma

De begunstigde van de Isaac Alfred Ailion Fellowship wordt geselecteerd door een commissie die bestaat uit prof. dr. Ivo Smits (hoogleraar Japanse Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden en bestuurslid van de Isaac Alfred Ailion Stichting), drs. Nadia Kreeft (conservator en vakreferent Japans en Koreaans van de Universitaire Bibliotheken Leiden) en dr. Kasper van Ommen (conservator en coördinator Scaliger Instituut van de Universitaire Bibliotheken Leiden).

De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 1 april 2024.

Voorwaarden

• De fellow dient het onderzoek gedurende het verblijf uit te voeren in de Universiteitsbibliotheek Leiden.
• De fellow moet zelf zorgdragen voor het aanvragen van een geldig visum voor de periode van verblijf in Nederland.
• Aanvragers moeten duidelijk de voorgestelde data van hun verblijf op het formulier vermelden.
• De fellowship moet worden vervuld in het jaar van aanvraag; tenzij er door de beoordelingscommissie goedkeuring wordt gegeven om van deze periode af te wijken.
• De fellow is zelf verantwoordelijk voor het vinden van accommodatie in Nederland (via het Housing Department van de Universiteit Leiden) en deze te betalen uit het toegezegde fellowship.
• De fellow stelt het Scaliger Instituut een onderzoeksrapport ter hand bij de afronding van de fellowship.
• De fellow doneert een exemplaar van de publicaties die uit het verblijf als fellow zijn voortgekomen aan de Universiteitsbibliotheek Leiden.

De aanvragen voor een Isaac Alfred Ailion fellowship moet verder aan de volgende voorwaarden voldoen:


• Een volledig ingevuld aanvraagformulier, voorzien van de persoonlijke gegevens, de naam van het fellowship, de titel van het onderzoeksvoorstel, de geprefereerde data van verblijf en de namen en adressen van twee academische referenten;
• Een onderzoeksvoorstel (maximaal 1200 woorden) waarin specifiek moet worden aangegeven wat de relatie is tussen het voorgestelde onderzoek en de primaire bronnen die binnen de afdeling Bijzondere Collecties zullen worden onderzocht en geraadpleegd;
• Een lijst van handschriften, drukken of ander materiaal dat in de bibliotheek zal worden geraadpleegd, inclusief signatuur/plaatsingscode;
• Een begin- en einddatum van het voorgestelde onderzoek. Het onderzoek moet worden uitgevoerd in het jaar van aanvraag;
• Een curriculum vitae;
• Een lijst van relevante publicaties;
• Twee aanbevelingsbrieven van twee academische referenten. De referenten sturen de brieven direct aan de coördinator van het Scaliger Instituut per e-mail of per post aan: K. van Ommen, Scaliger Instituut, Postbus 9501, 2300 RA Leiden;
• Nog niet gepromoveerde onderzoekers dienen een aanbevelingsbrief van hun begeleider(s) mee te sturen.

Van de Isaac Alfred Ailion Fellow wordt verwacht dat hij of zij een bijdrage levert aan de activiteiten van het Scaliger Instituut. Ook wordt verwacht dat er een voordracht wordt gehouden in de reeks lezingen die door de Asian Library van de UBL worden georganiseerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.