Universiteit Leiden

nl en

Juynboll Fellowship

Het Juynboll Fellowshipprogramma biedt binnen- en buitenlandse wetenschappers de mogelijkheid voor een periode van maximaal twee maanden onderzoek te doen naar de Arabische en Islamitische collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. De toelage is € 1.500,- per maand.

Fellowshipprogramma

De begunstigde van de Juynboll Fellowship wordt geselecteerd door een commissie die bestaat uit prof. dr. Petra Sijpesteijn (hoogleraar Arabische Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden en bestuurslid van de Juynboll Stichting), prof. dr. Léon Buskens (hoogleraar Recht en cultuur in islamitische samenlevingen aan de Universiteit Leiden en voorzitter van het bestuur van de Juynboll Stichting), dr. Arnoud Vrolijk (conservator Oosterse handschriften & oude drukken van de Universitaire Bibliotheken Leiden) en dr. Kasper van Ommen (coordinator Scaliger Instituut van de Universitaire Bibliotheken Leiden).

De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 1 april 2024.

logo Juynboll Stichting

Voorwaarden

• De fellow dient het onderzoek gedurende het verblijf uit te voeren in de Universiteitsbibliotheek Leiden.
• De fellow moet zelf zorgdragen voor het aanvragen van een geldig visum voor de periode van verblijf in Nederland.
• Aanvrager moet duidelijk de voorgestelde data van hun verblijf op het formulier vermelden.
• De fellowship moet worden vervuld  in het kalenderjaar van aanvraag tenzij er door de beoordelingscommissie goedkeuring wordt gegeven om van deze periode af te wijken.
• De fellow is zelf verantwoordelijk voor het vinden van accommodatie in Nederland (via het Housing Department van de Universiteit Leiden) en deze te betalen uit het toegezegde fellowship.
• De fellow stelt het Scaliger Instituut een onderzoeksrapport ter hand bij de afronding van de fellowship.
• De fellow doneert een exemplaar van de publicaties die uit het verblijf als fellow zijn voortgekomen aan de Universiteitsbibliotheek Leiden.

De aanvragen voor een Juynboll fellowship moet verder aan de volgende voorwaarden voldoen:


• Een volledig ingevuld aanvraagformulier, voorzien van de persoonlijke gegevens, de naam van het fellowship, de titel van het onderzoeksvoorstel, de geprefereerde data van verblijf en de namen en adressen van twee academische referenten;
• Een onderzoeksvoorstel (maximaal 1200 woorden) waarin specifiek moet worden aangegeven wat de relatie is tussen het voorgestelde onderzoek en de primaire bronnen die binnen de afdeling Bijzondere Collecties zullen worden onderzocht en geraadpleegd;
• Een lijst van handschriften, drukken of ander materiaal dat in de bibliotheek zal worden geraadpleegd, inclusief signatuur/plaatsingscode;
• Een begin- en einddatum van het voorgestelde onderzoek. Het onderzoek moet worden uitgevoerd in het jaar van aanvraag;
• Een curriculum vitae;
• Een lijst van relevante publicaties;
• Twee aanbevelingsbrieven van twee academische referenten. De referenten sturen de brieven direct aan de coordinator van het Scaliger Instituut per e-mail of per post aan: K. van Ommen, Scaliger Instituut, Postbus 9501, 2300 RA Leiden;
• Nog niet gepromoveerde onderzoekers dienen een aanbevelingsbrief van hun begeleider(s) mee te sturen.

Van de Juynboll Fellow wordt verwacht dat hij of zij een bijdrage levert aan de activiteiten van het Scaliger Instituut. Ook wordt verwacht dat er een voordracht wordt gehouden in de reeks lezingen die door het Leiden University Centre for the study of Islam and Society (LUCIS) worden georganiseerd.

Gautier Juynboll

Gautier Juynboll

Dr Gautier Juynboll onderhield een sterke band met de bibliotheek van de Universiteit Leiden. Als jonge man verving hij Guus Huisman als conservator van de collectie Arabisch gedrukte boeken. Juynboll schreef zijn magnum opus, de Encyclopedia of Canonical Hadith (gepubliceerd door Brill in 2007) door elke ochtend gedurende meerdere decennia te werken in de leeszaal. Dr Juynboll maakte veel nieuwe vrienden in de bibliotheek en hij was altijd blij om studenten en bezoekers te kunnen helpen met hun vragen. Hij uitte zijn genegenheid voor zijn collega's in de leeszaal door zijn Studies on the Origins and Uses of Islamic Hadith (1996) aan hen op te dragen.

Aanvraagformulier

Aanvragen voor de Juynboll fellowship kunnen middels een aanvraagformulier (zie rechts) worden gezonden aan de coördinator van het Scaliger Instituut, drs. K. van Ommen, Universiteitsbibliotheek Leiden, Postbus 9501, 2300 RA Leiden, Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies.