Universiteit Leiden

nl en

Bruiklenen

Musea, bibliotheken en vergelijkbare instellingen kunnen bij de Bijzondere Collecties materialen aanvragen voor tentoonstellingen.

Verzoek voor bruiklenen

De bruikleennemer moet kunnen voldoen aan de algemene bruikleenvoorwaarden van de Bijzondere Collecties.  Zie de Regels en voorwaarden voor uitlening ten behoeve van tentoonstellingen

Belangrijk is dat het museum of vergelijkbare instelling in ieder geval beschikt over voldoende faciliteiten wat betreft het tentoonstellen van kostbare werken en dat de tentoonstelling een wetenschappelijk en/of cultureel doel dient. 

Verzoeken tot bruikleen moeten schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de UBL (t.a.v. van de bibliothecaris van de universiteit). Het is van belang een aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen, bij voorkeur minimaal vier maanden voor aanvang van een tentoonstelling in Nederland en zes maanden voor aanvang van een tentoonstelling buiten Nederland. 

Bij de aanvraag is het van belang dat u de volgende gegevens verstrekt:  

  • Titel en data van de tentoonstelling
  • Plaatsingsnummers van de gevraagde objecten
  • Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon

Adres secretariaat Universitaire Bibliotheken Leiden:

Secretariaat Universitaire Bibliotheken Leiden
t.a.v. de bibliothecaris van de universiteit, K.F.K. De Belder, MA, MLIS
Postbus 9501 
2300 RA Leiden 

Na een positieve beslissing over de aanvraag wordt een bruikleenovereenkomst toegestuurd waarin alle afspraken en voorwaarden zijn vastgelegd. 

Deze website maakt gebruik van cookies.