Universiteit Leiden

nl en

Het restauratieatelier

Bij het beschikbaar stellen van erfgoed is aandacht voor de kwetsbaarheid van originele stukken belangrijk.

In de Universiteitsbibliotheek is een restauratieatelier ingericht. Hier worden conserverende en restauratieve behandelingen uitgevoerd. In het atelier worden ook tentoonstellingen en bruiklenen voorbereid en wordt advies gegeven met betrekking tot het hanteren of bergen van materialen.

Deze website maakt gebruik van cookies.