Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsbibliotheek

Bezoekadres

Postadres

Witte Singel 27
2311 BG Leiden

 

071 - 527 2814 (Algemeen)
071 - 527 2800 (Receptie)
071 - 527 2857 (Leeszaal Bijzondere Collecties)

Postbus 9501
2300 RA Leiden
 

Koeriersdiensten

Witte Singel 27

2311 BG leiden

Bezorgadres leveranciers

Maliebaan 30
2311 CC Leiden

Toegang tot de Universiteitsbibliotheek (UB)

Voor het bezoeken van de bibliotheek hebt u altijd uw geldige en geactiveerde LU-Card nodig. Tijdens tentamenperiodes gelden enkele toegangsrestricties.

Studieplekken zonder computer kunnen buiten tentamenperiodes vrij worden gebruikt door alle bezoekers met een geldige LU-Card.

Werkplekken met een computer, individuele studieruimtes en groepsruimtes kunnen alleen worden gebruikt, na online reservering, door studenten van de Universiteit Leiden. Enkele computerplekken, herkenbaar aan een witte sticker, zijn beschikbaar voor overige bezoekers.

Hoe druk is het nu in de UB?
Onze applicatie Study Spots geeft, bij benadering, real-time weer hoe rustig of druk het momenteel is in de verschillende studieruimtes van de UB.

Tijdens tentamenperiodes hebben studenten van andere onderwijsinstellingen en houders van een betaalde bibliotheekpas geen toegang tot de bibliotheek. Er wordt een uitzondering gemaakt voor bezoekers die de bibliotheek specifiek en aantoonbaar voor de collecties bezoeken.

Studieplekken tijdens tentamenperiodes

Tijdens tentamenperiodes zijn de meeste studieplekken alleen beschikbaar voor studenten van de Universiteit Leiden, na online reservering.

Studieplekken in studiezaal 1 zijn in tentamentijd beschikbaar voor overige bezoekers, uitgezonderd de groepen voor wie een toegangsrestrictie geldt. Deze werkplekken zijn herkenbaar aan een witte sticker.

De Universiteitsbibliotheek biedt de mogelijkheid van groepsbezoeken en rondleidingen, voorzien van uitleg over de collecties en de rijke geschiedenis van de bibliotheek.

Het is niet mogelijk om op eigen gelegenheid met groepjes studenten de bibliotheek te komen bekijken of rondleidingen te geven.

Op verschillende plekken binnen de UB kunt u printen, scannen en fotokopiëren. De LU-Card is tevens print- en kopieerkaart. Het tegoed op de kaart kan worden opgehoogd via de PinPoint-machine in de entreehal, of online.

Gevonden voorwerpen worden bewaard bij de receptie.

Gevonden boeken die privé-eigendom zijn worden bewaard bij de informatiebalie in het Informatiecentrum Huygens.

Deze website maakt gebruik van cookies.