Universiteit Leiden

nl en

Organisatie van de bibliotheek

De Universiteit Leiden beschikt over verschillende bibliotheken. Deze bibliotheken zijn ondergebracht in één organisatie: Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL).

De UBL bestaat uit de Universiteitsbibliotheek, de Bibliotheek Sociale Wetenschappen, de Bibliotheek Rechten, de Science Library, de Asian Library, de NINO Bibliotheek, de Walaeus Bibliotheek voor geneeskunde (LUMC) en de Bibliotheek Wijnhaven in Den Haag. Het Academisch Historisch Museum maakt ook deel uit van de UBL. Daarnaast heeft de UBL kantoren in Jakarta, Indonesië en Rabat, Marokko.

De geschiedenis van de bibliotheken van de Universiteit Leiden gaat terug tot 1575, toen Prins Willem van Oranje de Universiteit een exemplaar van de Polyglotbijbel schonk. Inmiddels omvat de collectie miljoenen boeken, tienduizenden tijdschriften, honderdduizenden bijzondere materialen en toegang tot nog veel meer digitale bestanden.

Lees meer over de bibliotheken van toen en nu op Wikipedia.

Organogram

De UBL-organisatie is opgebouwd uit drie divisies: Collecties & Onderzoek, Bibliotheken & Onderwijs en Bibliotheekprocesondersteuning. De divisies zijn onderverdeeld in verschillende afdelingen, met ieder een eigen afdelingshoofd.

Directie en management

  • Kurt De Belder Bibliothecaris van de Universiteit / Directeur UBL
  • Marco de Niet Divisiemanager onderzoek- en onderwijsdiensten / Plaatsvervangend Directeur
  • Sjors Clemens Divisiemanager Bibliotheken & Onderwijs
  • Bas Vat Divisiemanager Bibliotheekprocesondersteuning / Plaatsvervangend Directeur
  • Sabine den Os Controller/Facility Manager

Managementondersteuning


Het managementteam wordt ondersteund door:

Collecties & Onderzoek


Bijzondere Collecties

- Hoofd Bijzondere Collecties: Marieke van Meer

De conservatoren beheren, vormen en promoten de Bijzondere Collecties.
Alle conservatoren

Dienstverlening en Collectieinformatie Bijzondere Collecties draagt zorg voor de dienstverlening rondom het beschikbaarstellen van Bijzondere Collecties, zowel fysiek als via Digital Collections.
- Afdelingshoofd: Saskia van Bergen

Centre for Digital Scholarship (CDS)

Het CDS ondersteunt en faciliteert alle aspecten van 'Digital Scholarship' binnen de Universteit Leiden.
- Afdelingshoofd: Alenka Prinčič
- Aanspreekpunt Datamanagement: Femmy Admiraal
- Aanspreekpunt Open Access: Heleen Palmen
- Expert auteursrechten: Erna Sattler

Faculty Liaison & Diensten

De vakreferenten informeren wetenschappelijke staf over diensten van de UBL, initiëren nieuwe diensten, dragen zorg voor collectievorming en geven workshops informatievaardigheden.
- Afdelingshoofd: Bart van der Steen
Alle vakreferenten

Bibliotheken & Onderwijs


Informatiespecialisten

De Informatiespecialisten stellen zich ten doel het gebruik van wetenschappelijke informatie te optimaliseren, onder andere door het verzorgen van onderwijs in informatievaardigheid, het uitvoeren van gebruikersonderzoeken en klantgerichte kwaliteitszorg.
- Afdelingshoofd: Sjors Clemens

Medisch Informatiespecialisten

De Medisch Informatiespecialisten leveren vanuit de UBL diensten aan artsen, onderzoekers, docenten en studenten van het LUMC op het gebied van medisch informatievaardigheidsonderwijs, literatuuronderzoek en collectiemanagement.
- Afdelingshoofd: Ilse Jansma
- Alle medisch informatiespecialisten

Publieksdiensten

Publieksdiensten is verantwoordelijk voor de dienstverlening in en ontwikkeling van de bibliotheekruimten en (digitale) vraagbeantwoording.
- Afdelingshoofd: Suzanne de Jong
- Hoofd locaties : Jaap van der Plas

Bibliotheekprocesondersteuning


Digitale Diensten

Functioneel beheer van bibliotheeksystemen en de concernsystemen voor onderzoek.
- Afdelingshoofd: Hugo de Krijger

Innovatie & projecten

Innovatie & Projecten draagt zorg voor de ontwikkeling van producten en diensten ter ondersteuning van onderzoek en onderwijs.
- Afdelingshoofd: Bas Vat

Metadatadiensten & Acquisitie

Deze afdeling is verantwoordelijk voor de verwerking en formele ontsluiting van fysieke materialen en digitale informatiebronnen.
- Afdelingshoofd: Jacob Heeren

Opslag & Plaatsing

Opslag & Plaatsing draagt zorg voor het bewaren, behouden en beschikbaarstellen van de fysieke bibliotheekcollecties.
- Afdelingshoofd: Vincent van Jaarsveld

Deze website maakt gebruik van cookies.