Universiteit Leiden

nl en

Over het CDS

‘Digital Scholarship’ is kort gezegd het beantwoorden van onderzoeksvragen met behulp van nieuwe digitale technologieën.

De beschikbaarheid van grote hoeveelheden digitale data en nieuwe methoden, technieken en instrumenten leiden ertoe dat e-science in alle wetenschappelijke disciplines een sterke groei zal doormaken. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de manier waarop onderzoek wordt uitgevoerd. Voor het beantwoorden van nieuwe wetenschappelijke vragen is het noodzakelijk dat big data en metadata toegankelijk zijn, (inter)disciplinair samengewerkt wordt, en dat er nieuwe methoden, technieken en instrumenten ontwikkeld worden.
De gevolgen beperken zich niet alleen tot de wijze waarop onderzoek uitgevoerd wordt. Ze raken ook aan het publicatieproces, de omgang met onderzoeksdata en de lange termijn toegankelijkheid van wetenschappelijke producten zoals publicaties, data en research software.  

De doelstelling van het CDS is om, in samenwerking met expertisecentra, faculteiten en (inter)nationale partners, ‘Digital Scholarship’ binnen de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum te ondersteunen en te faciliteren. Het CDS houdt zicht op de nieuwste technologische ontwikkelingen en draagt eraan bij dat onderzoekers nieuwe methoden en technieken kunnen exploreren, interdisciplinair kunnen samenwerken, gebruik kunnen maken van state-of-the-art samenwerkingsomgevingen en onderzoeksresultaten, zoals publicaties, data en research software, op nieuwe manieren kunnen publiceren en hergebruiken. Het CDS adviseert en informeert onderzoekers over de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van data met betrekking tot copyright, gebruikslicenties en wet- en regelgeving. Het CDS vervult tijdens alle fasen van het onderzoeksproces (voorafgaand, tijdens en na afloop van het onderzoek) een proactieve rol, die per fase van het onderzoeksproces verschilt; wij werken samen met andere partners om zodoende als een one-stop-shop voor onderzoekers te fungeren.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.