Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheekpas

Wie gebruik wil maken van de faciliteiten van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) heeft een persoonlijke bibliotheekaccount en LU-Card nodig.

Studenten, medewerkers en alumni Universiteit Leiden

Account

Studenten van de Universiteit Leiden zijn, via hun universitaire studentenaccount, automatisch lid van de UBL.

LU-Card

Je studentenkaart (de LU-Card) is ook je bibliotheekpas. Je kunt als student de LU-Card online aanvragen, na inlog met je ULCN-accountgegevens. Laat je kaart na ontvangst zo snel mogelijk activeren, om toegang te krijgen tot de bibliotheken. Je LU-Card is strikt persoonlijk.

Account

Medewerkers en (buiten)promovendi van de Universiteit Leiden, en medewerkers van het KITLV, zijn via de medewerkersaccount van de universiteit automatisch lid van de UBL.

LU-Card

Uw LU-Card is tevens bibliotheekpas. U kunt de LU-Card online aanvragen, na inlog met uw ULCN-accountgegevens. Na ontvangst van de LU-Card kunt u de kaart online activeren voor gebruik.

Account

Een speciale ULCN-account voor medewerkers van het LUMC biedt onder meer remote access tot de meeste e-resources van de UBL. Medewerkers van het LUMC die nog niet  over een universitaire ULCN-account beschikken, kunnen een account aanvragen via het aanvraagformulier voor LUMC-medewerkers, of persoonlijk aan de balie van de Walaeus Bibliotheek.

Ook voor eventuele adreswijzigingen en voor het verlengen van de account kunt u bij de Walaeus Bibliotheek terecht.

LU-Card

Een LU-Card kunt u, met de verstrekte accountgegevens, zelf online aanvragen, of persoonlijk bij de Walaeus Bibliotheek laten maken. Wanneer u de LU-Card online heeft aangevraagd moet de kaart na ontvangst nog worden geactiveerd voor gebruik.

Account

Alumni van de Universiteit Leiden blijven, via hun voormalige studentenaccount van de universiteit, lid van de UBL. U houdt dezelfde LU-Card, inloggegevens en uMailadres.

LU-Card

U kunt uw studenten-LU-Card blijven gebruiken. Als u nog geen LU-Card hebt kunt u deze zelf online, na login met uw ULCN-alumnusaccount, via Account Self Service aanvragen. U kunt ook langskomen bij één van de bibliotheekbalies.

Bij het omzetten naar de alumnus-account wordt de LU-Card automatisch geblokkeerd. Wilt u gebruik blijven maken van de LU-Card, neem dan contact op met de Frontoffice Studentenzaken om de LU-Card te laten deblokkeren, of kom langs bij de bibliotheek. 

Adreswijziging

Houd uw universitaire alumnus-account up-to-date: geef een wijziging in woonadres of telefoonnummer door via het contactformulier van Frontoffice Studentenzaken

Afgestudeerd vóór september 2006?

Alumni afgestudeerd aan de Universiteit Leiden vóór september 2006 kunnen, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en een bewijs van afstuderen, bij de balie van de Universiteitsbibliotheek een gratis bibliotheekaccount en -pas laten maken.

Gepromoveerd

Of u na uw promotie aan de Universiteit Leiden voor een universitair alumnus-account in aanmerking komt óf voor een gratis gastaccount van de UBL, kunt u nalezen op de alumnipagina van de Universiteit Leiden.

Bibliotheekdiensten voor alumni

Bezoekers en gasten

Wie niet verbonden is aan de Universiteit Leiden, kan een gastaccount en bibliotheekpas laten maken bij één van de bibliotheeklocaties (met uitzondering van de Bibliotheek Rechten en de Science Library). We vragen u persoonlijk langs te komen, tijdens openingstijden van de bibliotheekbalie.

Bibliotheekaccounts worden verstrekt aan bezoekers van 16 jaar en ouder.

Bij alle baliehandelingen rondom bibliotheekaccounts, LU-Cards of wachtwoorden is het tonen van een geldig legitimatiebewijs - paspoort, ID-kaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument - verplicht.

Lenen

Een bibliotheekpas, met uitzondering van de dag-/weekpas, geeft recht op het lenen van materialen. Bij uw pas krijgt u inloggegevens voor het wifi-netwerk Eduroam en voor de catalogus. U kunt de via de catalogus aangevraagde materialen later afhalen bij de gekozen afhaallocatie.

Inzien van materialen bij de Leeszaal Bijzondere Collecties

Kijk voor meer informatie over het raadplegen van oude en/of bijzondere materialen op de webpagina's van de Bijzondere Collecties

Studieplekken

Buiten tentamenperiodes zijn studieplekken zonder computer beschikbaar voor bezoekers met een geldige LU-Card.

In tentamentijd gelden enkele toegangsrestricties, om te zorgen dat er voldoende studieplekken beschikbaar zijn voor studenten van de Universiteit Leiden. Bij de Bibliotheek Rechten gelden deze restricties het hele jaar.

Digitale bronnen: alleen binnen de universitaire gebouwen

De kosten voor een gastaccount en bibliotheekpas bedragen €40 per jaar. Een dag-/weekpas (zie hieronder) kost €12,50.

De gastaccount en bijbehorende bibliotheekpas zijn gratis voor:

  • Emeritus hoogleraren van de Universiteit Leiden
  • Deelnemers aan HOVO-colleges van de Universiteit Leiden
  • Medewerkers van Leidse musea, de KB, en van onderzoeksinstituten aangesloten bij de KNAW of NWO
  • Leden van de Vereniging KITLV, de Vereniging Vrienden van het Instituut Kern, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Vereniging Dante Alighieri regio Leiden/Den Haag
  • Leden van de Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden die een jaarbijdrage van €95 betalen of 'Vriend voor het leven' zijn
  • Deelnemers aan een talencursus van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden
  • Medewerkers van Nederlandse universiteiten aangesloten bij de UNL
  • Studenten van Nederlandse universiteiten aangesloten bij de UNL (voor deze bezoekersgroep geldt een toegangsregeling)
  • Studenten van hogescholen aangesloten bij de Vereniging Hogescholen (voor deze bezoekersgroep geldt een toegangsregeling)

Wie geen recht heeft op een gratis bibliotheekpas en alleen materialen wil inzien, kan een dag-/weekpas kopen voor €12,50. Bij de pas krijgt u inloggegevens voor het gebruik van wifi binnen de bibliotheken en om in te kunnen loggen in de catalogus.

Met een dag-/weekpas kunt u materialen aanvragen uit de magazijnen en van enkele locaties. U kunt deze materialen inzien op de Universiteitsbibliotheek (UB) bij de Leeszaal Bijzondere Collecties. U kunt geen materialen lenen.

Aangevraagde materialen worden in de leeszaal uitgegeven op weekdagen tot 16:30.

 

Om items uit de magazijnen van de UB dezelfde werkdag te kunnen inzien, moeten ze vóór 15.30 uur worden aangevraagd. Houd rekening met langere levertijden vanuit de locaties.

De dag-/weekpas is niet voor bezoekers die een plek om te studeren zoeken in de Bibliotheek Rechten, of in de overige bibliotheken tijdens tentamenperiodes.

Bij alle baliehandelingen rondom bibliotheekaccounts, LU-Cards of wachtwoorden is het tonen van een geldig legitimatiebewijs - paspoort, ID-kaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument - verplicht.

Wanneer u (nog) recht hebt op een gratis pas dan vragen we u dit aan te tonen.

Wanneer uw bibliotheekpas gaat verlopen sturen wij u tijdig bericht per e-mail. Vaak kan de pas op verzoek voor u verlengd worden, zonder dat u naar de bibliotheek hoeft te komen. Neem contact met ons op via een reply op de e-mail, of via Stel een vraag.

Bij uw bibliotheekpas horen inloggegevens voor o.a. de catalogus. Wanneer u uw inlognaam of wachtwoord bent vergeten kunt u de gegevens online opvragen of (laten) resetten.

Infopagina ULCN-wachtwoord

Bij verlies of diefstal

Laat een zoekgeraakte LU-Card zo snel mogelijk blokkeren via de Frontoffice Studentenzaken, of neem contact op met de bibliotheek.

Een weer teruggevonden LU-Card kunt u bij de balie laten deblokkeren, zolang er nog geen nieuwe is aangevraagd. Neem hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee.

Een vervangende LU-Card bij verlies kost €15. Bij diefstal is een nieuwe kaart gratis, wanneer u een bewijs van aangifte kunt tonen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.