Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheekpas

Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) en om toegang te krijgen tot de Universiteitsbibliotheek en de Bibliotheek Rechten, heeft u een geldige bibliotheekpas nodig: de LU-Card.

 

In verband met de landelijke richtlijnen rond het coronavirus is de dienstverlening van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) aangepast.  

 

Een up-to-date overzicht van de diensten die we momenteel kunnen bieden vindt u op onze pagina over de dienstverlening van de UBL tijdens de coronamaatregelen.

 

Studenten van de Universiteit Leiden zijn automatisch lid van de UBL. Uw LU-Card is uw bibliotheekpas. U kunt de kaart online aanvragen.

Alumni van de Universiteit Leiden zijn automatisch lid van de UBL. Uw LU-Card is uw bibliotheekpas.

Alumni afgestudeerd aan de Universiteit Leiden vóór september 2006 kunnen, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en een bewijs van afstuderen, bij de Universiteitsbibliotheek een gratis LU-Card laten maken.

Medewerkers van de Universiteit Leiden en van het KITLV zijn automatisch lid van de UBL. Uw LU-Card is uw bibliotheekpas. U kunt uw LU-Card online aanvragen of laten maken bij de Universiteitsbibliotheek.

Medewerkers van het LUMC en GGZ Rivierduinen kunnen hun LU-Card alleen bij de Walaeus Bibliotheek aanvragen.

Bezoekers en gasten

Informatie over bibliotheekdiensten en faciliteiten voor bezoekers vindt u op onze pagina over bezoeken. Houdt u er rekening mee dat bij enkele locaties toegangsrestricties gelden.

Een jaarpas voor bezoekers kost €30. Voor de Universiteitsbibliotheek op de Witte Singel én voor de Bibliotheek Rechten gelden enkele toegangsrestricties.

Een bibliotheekpas voor een week kost €10. Bij de pas horen inloggegevens voor de computers en wifi binnen de bibliotheken.

Met een dag-/weekpas kunt u materialen aanvragen uit de magazijnen én van enkele locaties. U kunt deze materialen inzien op de Universiteitsbibliotheek (UB) bij de Leeszaal Bijzondere Collecties. U kunt geen materialen lenen.

Om items uit de magazijnen van de UB dezelfde dag te kunnen inzien moeten ze vóór 15.30 uur worden aangevraagd, op maandag tot en met vrijdag. Houdt u rekening met langere levertijden vanuit de locaties.

De dag-/weekpas is niet voor bezoekers die een studieplek zoeken in de Bibliotheek Rechten, of in de UB tijdens tentamenperiodes.

Een bibliotheekpas is gratis voor:

  • Buitenpromovendi aan de Universiteit Leiden
  • Emeritus hoogleraren van de Universiteit Leiden
  • Deelnemers aan HOVO-colleges van de Universiteit Leiden
  • Medewerkers van Leidse musea, de KB, en van onderzoeksinstituten aangesloten bij de KNAW of NWO
  • Leden van de Vereniging KITLV, de Vereniging Vrienden van het Instituut Kern, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Vereniging Dante Alighieri regio Leiden/Den Haag
  • Leden van de Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden die een jaarbijdrage van €95 betalen of 'Vriend voor het leven' zijn
  • Deelnemers aan een talencursus van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden  
  • Medewerkers van Nederlandse universiteiten aangesloten bij de VSNU
  • Studenten van Nederlandse universiteiten aangesloten bij de VSNU (geen toegang tot de Bibliotheek Rechten; toegang tot de UB uitsluitend buiten tentamenperiodes)
  • Studenten van hogescholen aangesloten bij de Vereniging Hogescholen (geen toegang tot de Bibliotheek Rechten; toegang tot de UB uitsluitend buiten tentamenperiodes)

Uw inloggegevens

Bij uw bibliotheekpas horen inloggegevens voor de universitaire computers, wifi en de catalogus. Wanneer u uw inlognaam of wachtwoord bent vergeten kunt u de gegevens online opvragen, of persoonlijk bij één van de bibliotheeklocaties.

Legitimatie

Neem bij het laten maken of verlengen van een pas een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, ID-kaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument) en een bewijsstuk waaruit uw huidige woonadres blijkt. Wanneer u (nog) recht hebt op een gratis pas dan vragen we u dit aan te tonen.

Deze website maakt gebruik van cookies.