Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheekpas

Wie gebruik wil maken van de faciliteiten van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) heeft een persoonlijke bibliotheekaccount en LU-Card nodig.

Studenten, medewerkers en alumni Universiteit Leiden

Studenten van de Universiteit Leiden zijn automatisch lid van de UBL. Je persoonlijke LU-Card is, na activatie, ook je bibliotheekpas. Je kunt je LU-Card online aanvragen. Je LU-Card is strikt persoonlijk.

Laat je LU-Card na ontvangst zo snel mogelijk activeren, om toegang te krijgen tot de bibliotheken.

Medewerkers en (buiten)promovendi van de Universiteit Leiden, en medewerkers van het KITLV, zijn automatisch lid van de UBL. Uw LU-Card is tevens bibliotheekpas. U kunt de LU-Card online aanvragen.

Na ontvangst van de LU-Card kunt u de kaart online activeren voor gebruik.

Medewerkers van het LUMC die nog niet over een ULCN-account beschikken kunnen een account aanvragen via het aanvraagformulier voor LUMC-medewerkers, of persoonlijk aan de balie van de Walaeus Bibliotheek.

Een LU-Card kunt u vervolgens met de verstrekte accountgegevens zelf online aanvragen, of persoonlijk bij de Walaeus Bibliotheek laten maken. Wanneer u de LU-Card online heeft aangevraagd moet de kaart na ontvangst nog worden geactiveerd voor gebruik.

Ook voor eventuele adreswijzigingen en voor het verlengen van uw account kunt u bij de Walaeus Bibliotheek terecht.

Alumni van de Universiteit Leiden blijven via hun studentenaccount lid van de UBL. U houdt dezelfde LU-Card, inloggegevens en uMailadres.

Na afstuderen wordt de studentenaccount omgezet naar een alumnus-account, waarbij de LU-Card automatisch wordt geblokkeerd. Wilt u gebruik blijven maken van de LU-Card, neem dan contact op met de Frontoffice Studentenzaken om de LU-Card te laten deblokkeren, of kom langs bij de bibliotheek. 

Als u nog geen LU-Card hebt kunt u deze online via Account Self Service aanvragen, of bij één van de bibliotheekbalies.

Afgestudeerd vóór september 2006?

Alumni afgestudeerd aan de Universiteit Leiden vóór september 2006 kunnen, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en een bewijs van afstuderen, bij de balie van de Universiteitsbibliotheek een gratis bibliotheekpas laten maken.

Gepromoveerden

Ook gepromoveerden blijven welkom. Of u na uw promotie aan de Universiteit Leiden voor een universitair alumnus-account in aanmerking komt óf voor een gratis gastaccount van de UBL kunt u nalezen op de alumnipagina van de Universiteit Leiden.

Bibliotheekdiensten voor alumni

Bezoekers en gasten

Lenen

Een bibliotheekpas, met uitzondering van de dag-/weekpas, geeft recht op het lenen van materialen. Bij uw pas krijgt u inloggegevens voor wifigebruik en voor de catalogus. U kunt de via de catalogus aangevraagde materialen later afhalen bij de gekozen afhaallocatie.

Inzien van materialen bij de Leeszaal Bijzondere Collecties

Kijk voor meer informatie over het raadplegen van oude en/of bijzondere materialen op de webpagina's van de Bijzondere Collecties

Studieplekken

Buiten tentamenperiodes zijn studieplekken zonder computer beschikbaar voor bezoekers met een geldige LU-Card.

In tentamentijd gelden enkele toegangsrestricties, om te zorgen dat er voldoende studieplekken beschikbaar zijn voor studenten van de Universiteit Leiden. Bij de Bibliotheek Rechten gelden deze restricties het hele jaar.

Digitale bronnen

Een bibliotheekaccount en -pas kunt u laten maken bij één van onze locaties, uitgezonderd de Bibliotheek Rechten. We vragen u persoonlijk langs te komen, tijdens openingstijden van de bibliotheekbalie, om de account te laten aanmaken.

Accounts worden verstrekt aan bezoekers van 16 jaar en ouder.

De kosten voor een jaarpas bedragen €30. Een dag-/weekpas (zie hieronder), kost €10.

Een bibliotheekpas is gratis voor:

  • Emeritus hoogleraren van de Universiteit Leiden
  • Deelnemers aan HOVO-colleges van de Universiteit Leiden
  • Medewerkers van Leidse musea, de KB, en van onderzoeksinstituten aangesloten bij de KNAW of NWO
  • Leden van de Vereniging KITLV, de Vereniging Vrienden van het Instituut Kern, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Vereniging Dante Alighieri regio Leiden/Den Haag
  • Leden van de Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden die een jaarbijdrage van €95 betalen of 'Vriend voor het leven' zijn
  • Deelnemers aan een talencursus van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden
  • Medewerkers van Nederlandse universiteiten aangesloten bij de VSNU
  • Studenten van Nederlandse universiteiten aangesloten bij de VSNU 
  • Studenten van hogescholen aangesloten bij de Vereniging Hogescholen 

Wie geen recht heeft op een gratis bibliotheekpas en alleen materialen wil inzien, kan een dag-/weekpas kopen voor €10. Bij de pas krijgt u inloggegevens voor het gebruik van wifi binnen de bibliotheken en om in te kunnen loggen in de catalogus.

Met een dag-/weekpas kunt u materialen aanvragen uit de magazijnen én van enkele locaties. U kunt deze materialen inzien op de Universiteitsbibliotheek (UB) bij de Leeszaal Bijzondere Collecties. U kunt geen materialen lenen.

Om items uit de magazijnen van de UB dezelfde werkdag te kunnen inzien moeten ze vóór 15.30 uur worden aangevraagd. Houd rekening met langere levertijden vanuit de locaties.

De dag-/weekpas is niet voor bezoekers die een plek om te studeren zoeken in de Bibliotheek Rechten, of in de overige bibliotheken tijdens tentamenperiodes.

Neem bij het laten maken of verlengen van een pas een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, ID-kaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument) en een bewijsstuk waaruit uw huidige woonadres blijkt.

Wanneer u (nog) recht hebt op een gratis pas dan vragen we u dit aan te tonen.

Wanneer uw bibliotheekpas gaat verlopen sturen wij u tijdig bericht per e-mail. Vaak kan de pas op verzoek voor u verlengd worden, zonder dat u naar de bibliotheek hoeft te komen. Neem contact met ons op via een reply op de e-mail, of via Stel een vraag.

Bij uw bibliotheekpas horen inloggegevens voor o.a. de catalogus. Wanneer u uw inlognaam of wachtwoord bent vergeten kunt u de gegevens online opvragen of (laten) resetten.

Infopagina ULCN-wachtwoord

Deze website maakt gebruik van cookies.