Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheekpas

Wie gebruik wil maken van de faciliteiten van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) heeft een persoonlijke bibliotheekpas nodig: de LU-Card. Om een LU-Card te laten maken hoeft u niet aan de Universiteit Leiden verbonden te zijn.

Studenten, medewerkers en alumni Universiteit Leiden

Studenten van de Universiteit Leiden zijn automatisch lid van de UBL. Je persoonlijke LU-Card is, na activatie, ook je bibliotheekpas. Je kunt je LU-Card online aanvragen.

Laat je LU-Card na ontvangst zo snel mogelijk activeren, om toegang te krijgen tot de bibliotheken. Je LU-Card is strikt persoonlijk.

Medewerkers en (buiten)promovendi van de Universiteit Leiden, en medewerkers van het KITLV, zijn automatisch lid van de UBL. Uw LU-Card is tevens bibliotheekpas. U kunt de LU-Card online aanvragen.

Na ontvangst van de LU-Card moet u de kaart nog laten activeren voor gebruik.

Medewerkers van het LUMC en GGZ Rivierduinen kunnen hun LU-Card alleen bij de Walaeus Bibliotheek aanvragen.

Alumni van de Universiteit Leiden blijven via hun studentenaccount lid van de UBL. U houdt dezelfde LU-Card en inloggegevens als toen u studeerde.

Alumni afgestudeerd aan de Universiteit Leiden vóór september 2006 kunnen, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en een bewijs van afstuderen, bij de balie van de Universiteitsbibliotheek een gratis bibliotheekpas laten maken.

Ook gepromoveerden blijven welkom. Of u na uw promotie aan de Universiteit Leiden voor een universitair alumnus-account in aanmerking komt óf voor een gratis gastaccount van de UBL kunt u nalezen op de alumnipagina van de universiteit.

Bezoekers en gasten

Lenen

Een bibliotheekpas, met uitzondering van de dag-/weekpas, geeft recht op het lenen van materialen. Bij uw pas krijgt u inloggegevens voor wifigebruik en voor de catalogus. U kunt de via de catalogus aangevraagde materialen later afhalen bij de gekozen afhaallocatie.

Inzien van materialen bij de Leeszaal Bijzondere Collecties

Kijk voor meer informatie over het raadplegen van oude en/of bijzondere materialen op de webpagina's van de Bijzondere Collecties

Studieplekken

Buiten tentamenperiodes zijn studieplekken zonder computer beschikbaar voor bezoekers met een geldige LU-Card.

In tentamentijd gelden enkele toegangsrestricties, om te zorgen dat er voldoende studieplekken beschikbaar zijn voor studenten van de Universiteit Leiden. Bij de Bibliotheek Rechten gelden deze restricties het hele jaar.

Digitale bronnen

Een bibliotheekaccount en -pas kunt u laten maken bij één van onze locaties, uitgezonderd de Bibliotheek Rechten. We vragen u persoonlijk langs te komen, tijdens openingstijden van de bibliotheekbalie, om de account te laten aanmaken.

De kosten voor een jaarpas bedragen €30. Een weekpas (zie hieronder), kost €10.

Een bibliotheekpas is gratis voor:

  • Buitenpromovendi aan de Universiteit Leiden
  • Emeritus hoogleraren van de Universiteit Leiden
  • Deelnemers aan HOVO-colleges van de Universiteit Leiden
  • Medewerkers van Leidse musea, de KB, en van onderzoeksinstituten aangesloten bij de KNAW of NWO
  • Leden van de Vereniging KITLV, de Vereniging Vrienden van het Instituut Kern, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Vereniging Dante Alighieri regio Leiden/Den Haag
  • Leden van de Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden die een jaarbijdrage van €95 betalen of 'Vriend voor het leven' zijn
  • Deelnemers aan een talencursus van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden
  • Medewerkers van Nederlandse universiteiten aangesloten bij de VSNU
  • Studenten van Nederlandse universiteiten aangesloten bij de VSNU 
  • Studenten van hogescholen aangesloten bij de Vereniging Hogescholen 

Wie geen recht heeft op een gratis bibliotheekpas en alleen materialen wil inzien, kan een dag-/weekpas kopen voor €10. Bij de pas krijgt u inloggegevens voor het gebruik van wifi binnen de bibliotheken en om in te kunnen loggen in de catalogus.

Met een dag-/weekpas kunt u materialen aanvragen uit de magazijnen én van enkele locaties. U kunt deze materialen inzien op de Universiteitsbibliotheek (UB) bij de Leeszaal Bijzondere Collecties. U kunt geen materialen lenen.

Om items uit de magazijnen van de UB dezelfde dag te kunnen inzien moeten ze vóór 15.30 uur worden aangevraagd, op maandag tot en met vrijdag. Houd rekening met langere levertijden vanuit de locaties.

De dag-/weekpas is niet voor bezoekers die een studieplek zoeken in de Bibliotheek Rechten, of in de UB tijdens tentamenperiodes.

Neem bij het laten maken of verlengen van een pas een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, ID-kaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument) en een bewijsstuk waaruit uw huidige woonadres blijkt.

Wanneer u (nog) recht hebt op een gratis pas dan vragen we u dit aan te tonen.

Wanneer uw bibliotheekpas gaat verlopen sturen wij u tijdig bericht per e-mail. Vaak kan de pas op verzoek voor u verlengd worden, zonder dat u naar de bibliotheek hoeft te komen. Neem contact met ons op via een reply op de e-mail, of via Stel een vraag.

Bij uw bibliotheekpas horen inloggegevens voor o.a. de catalogus. Wanneer u uw inlognaam of wachtwoord bent vergeten kunt u de gegevens online opvragen of (laten) resetten.

Deze website maakt gebruik van cookies.