Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheekpas

Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) heeft u uw persoonlijke, geactiveerde bibliotheekpas nodig: de LU-Card.

Bibliotheekdiensten en corona

In verband met de landelijke richtlijnen rond het coronavirus is de dienstverlening van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) aangepast. Op onze pagina over bibliotheekdiensten tijdens de coronamaatregelen vindt u een overzicht van de diensten die we momenteel bieden.

Dienstverlening UBL tijdens de coronamaatregelen

Studenten, medewerkers en alumni Universiteit Leiden

Studenten van de Universiteit Leiden zijn automatisch lid van de UBL. Je LU-Card is, na activatie, ook je bibliotheekpas. Je kunt je LU-Card online aanvragen.

Laat je LU-Card na ontvangst zo snel mogelijk activeren, om toegang te krijgen tot de bibliotheken. Je LU-Card is strikt persoonlijk.

Medewerkers van de Universiteit Leiden en van het KITLV zijn automatisch lid van de UBL. Uw LU-Card is tevens bibliotheekpas. U kunt de LU-Card online aanvragen.

Na ontvangst van de LU-Card moet u de kaart nog laten activeren voor gebruik.

Medewerkers van het LUMC en GGZ Rivierduinen kunnen hun LU-Card alleen bij de Walaeus Bibliotheek aanvragen.

Alumni van de Universiteit Leiden blijven via hun studentenaccount lid van de UBL. U houdt dezelfde LU-Card en inloggegevens als toen u studeerde.

Alumni afgestudeerd aan de Universiteit Leiden vóór september 2006 kunnen, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en een bewijs van afstuderen, bij de balie van de Universiteitsbibliotheek een gratis bibliotheekpas laten maken.

Ook gepromoveerden blijven welkom. Of u na uw promotie aan de Universiteit Leiden voor een universitair alumnus-account in aanmerking komt óf voor een gratis gastaccount van de UBL kunt u nalezen op de alumnipagina van de universiteit.

Bezoekers en gasten

Lenen

Een bibliotheekpas, met uitzondering van de weekpas, geeft recht op het lenen van materialen. Bij uw pas krijgt u inloggegevens voor de catalogus. U kunt de via de catalogus aangevraagde materialen afhalen bij de hiervoor opengestelde locaties.

Inzien materialen Bijzondere Collecties

Kijk voor de momenteel geldende opties voor het raadplegen van materialen van de Bijzondere Collecties op onze pagina over bibliotheekdiensten tijdens de coronamaatregelen.

Digitale bronnen

Wegens licentierestricties kunnen bezoekers onze databases en digitale tijdschriften alleen binnen het universitaire netwerk bekijken. Alumni van de Universteit Leiden hebben remote, via Leiden Alumni Databases, toegang tot enkele van onze databases.

In verband met het huidige toegangsbeleid tijdens de coronasituatie zijn deze digitale bronnen voor bezoekers momenteel niet beschikbaar. Neem bij vragen contact met ons op via Stel een vraag.

Vrij toegankelijke digitale collecties, waarvoor geen bibliotheekpas nodig is, zijn onder andere Leiden University Scholarly Publications en Leiden University Libraries Digital Collections.

Studieplekken

In verband met de coronamaatregelen zijn studieplekken in de bibliotheken momenteel alleen beschikbaar voor studenten van de Universiteit Leiden.

Een bibliotheekaccount en -pas kunt u laten maken bij één van onze locaties, uitgezonderd de Bibliotheek Rechten. We vragen u persoonlijk langs te komen, tijdens openingstijden van de bibliotheekbalie, om de account te laten aanmaken.

In verband met de steeds veranderende coronarichtlijnen raden we u aan om voor uw bezoek eerst contact op te nemen met de bibliotheeklocatie waar u de pas zou willen laten maken.

Neem bij het laten maken of verlengen van een pas een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, ID-kaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument) en een bewijsstuk waaruit uw huidige woonadres blijkt.

Wanneer u (nog) recht hebt op een gratis pas dan vragen we u dit aan te tonen.

De kosten voor een jaarpas bedragen €30. Een weekpas, waarmee u alleen materialen van de Bijzondere Collecties kunt aanvragen en inzien, kost €10.

Een bibliotheekpas is gratis voor:

  • Buitenpromovendi aan de Universiteit Leiden
  • Emeritus hoogleraren van de Universiteit Leiden
  • Deelnemers aan HOVO-colleges van de Universiteit Leiden
  • Medewerkers van Leidse musea, de KB, en van onderzoeksinstituten aangesloten bij de KNAW of NWO
  • Leden van de Vereniging KITLV, de Vereniging Vrienden van het Instituut Kern, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Vereniging Dante Alighieri regio Leiden/Den Haag
  • Leden van de Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden die een jaarbijdrage van €95 betalen of 'Vriend voor het leven' zijn
  • Deelnemers aan een talencursus van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden
  • Medewerkers van Nederlandse universiteiten aangesloten bij de VSNU
  • Studenten van Nederlandse universiteiten aangesloten bij de VSNU 
  • Studenten van hogescholen aangesloten bij de Vereniging Hogescholen 

Wanneer uw bibliotheekpas gaat verlopen sturen wij u tijdig bericht per email. Vaak kan de pas op verzoek voor u verlengd worden, zonder dat u naar de bibliotheek hoeft te komen. Neem contact met ons op via een reply op de email of via Stel een vraag.

Bij uw bibliotheekpas horen inloggegevens voor o.a. de catalogus. Wanneer u uw inlognaam of wachtwoord bent vergeten kunt u de gegevens online opvragen of (laten) resetten.

Deze website maakt gebruik van cookies.