Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheekpas

Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) en om toegang te krijgen tot de Universiteitsbibliotheek en de Bibliotheek Rechten, heeft u een geldige bibliotheekpas nodig: de LU-Card.

 

In verband met de landelijke richtlijnen rond het coronavirus is de dienstverlening van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) aangepast.  

 

Een up-to-date overzicht van de diensten die we momenteel kunnen bieden vindt u op onze pagina over de dienstverlening van de UBL tijdens de coronamaatregelen.

 

Studenten van de Universiteit Leiden zijn automatisch lid van de UBL. Je LU-Card is ook je bibliotheekpas. Je kunt je LU-Card online aanvragen.

Alumni van de Universiteit Leiden zijn automatisch lid van de UBL: de studenten-LU-Card blijft geldig als bibliotheekpas. Alumni afgestudeerd aan de Universiteit Leiden vóór september 2006 kunnen, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en een bewijs van afstuderen, bij de Universiteitsbibliotheek een gratis LU-Card laten maken.

Ook gepromoveerden blijven welkom. Of u na uw promotie aan de Universiteit Leiden voor een universitair alumnus-account in aanmerking komt óf voor een gratis gastaccount van de UBL kunt u nalezen op de alumnipagina van de Universiteit Leiden.

Medewerkers van de Universiteit Leiden en van het KITLV zijn automatisch lid van de UBL. Uw LU-Card is tevens bibliotheekpas. U kunt de LU-Card online aanvragen.

Medewerkers van het LUMC en GGZ Rivierduinen kunnen hun LU-Card alleen bij de Walaeus Bibliotheek aanvragen.

Bibliotheekpas voor bezoekers en gasten

Een jaarpas voor bezoekers kost €30. Voor de Universiteitsbibliotheek op de Witte Singel én voor de Bibliotheek Rechten gelden enkele toegangsrestricties.

Een bibliotheekpas is gratis voor:

  • Buitenpromovendi aan de Universiteit Leiden
  • Emeritus hoogleraren van de Universiteit Leiden
  • Deelnemers aan HOVO-colleges van de Universiteit Leiden
  • Medewerkers van Leidse musea, de KB, en van onderzoeksinstituten aangesloten bij de KNAW of NWO
  • Leden van de Vereniging KITLV, de Vereniging Vrienden van het Instituut Kern, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Vereniging Dante Alighieri regio Leiden/Den Haag
  • Leden van de Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden die een jaarbijdrage van €95 betalen of 'Vriend voor het leven' zijn
  • Deelnemers aan een talencursus van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden  
  • Medewerkers van Nederlandse universiteiten aangesloten bij de VSNU
  • Studenten van Nederlandse universiteiten aangesloten bij de VSNU (geen toegang tot de Bibliotheek Rechten; toegang tot de UB uitsluitend buiten tentamenperiodes)
  • Studenten van hogescholen aangesloten bij de Vereniging Hogescholen (geen toegang tot de Bibliotheek Rechten; toegang tot de UB uitsluitend buiten tentamenperiodes)

Een bibliotheekpas voor een week kost €10. Bij de pas krijgt u inloggegevens voor de computers en wifi binnen de bibliotheken.

Met een dag-/weekpas kunt u materialen aanvragen uit de magazijnen én van enkele locaties. U kunt deze materialen inzien op de Universiteitsbibliotheek (UB) bij de Leeszaal Bijzondere Collecties. U kunt geen materialen lenen.

Om items uit de magazijnen van de UB dezelfde dag te kunnen inzien moeten ze vóór 15.30 uur worden aangevraagd, op maandag tot en met vrijdag. Houdt u rekening met langere levertijden vanuit de locaties.

De dag-/weekpas is niet voor bezoekers die een studieplek zoeken in de Bibliotheek Rechten, of in de UB tijdens tentamenperiodes.

Neem bij het laten maken of verlengen van een pas een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, ID-kaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument) en een bewijsstuk waaruit uw huidige woonadres blijkt. Wanneer u (nog) recht hebt op een gratis pas dan vragen we u dit aan te tonen.

Wanneer uw bibliotheekpas gaat verlopen sturen wij u tijdig bericht per email. In sommige gevallen kan de pas op verzoek voor u verlengd worden zonder dat u naar de bibliotheek hoeft te komen. Neem contact met ons op via een reply op de email of via Stel een vraag.

Bij uw bibliotheekpas horen inloggegevens voor de universitaire computers, wifi en de catalogus. Wanneer u uw inlognaam of wachtwoord bent vergeten kunt u de gegevens online opvragen of (laten) resetten.

Informatie over welke diensten en faciliteiten wij bezoekers en gasten kunnen bieden vindt u op onze pagina over het bezoeken van de bibliotheken. Houdt u er rekening mee dat bij enkele locaties toegangsrestricties gelden.

Deze website maakt gebruik van cookies.