Universiteit Leiden

nl en

Een prettige studieomgeving

In de bibliotheken heerst een rustige sfeer waarin optimaal gestudeerd kan worden.

In een fijne en stimulerende werk- en studieomgeving zijn collegialiteit, respect en aandacht voor de ander vanzelfsprekend. 

De belangrijkste huisregels van de Universitaire Bibliotheken Leiden

 1. Eten en drinken mag niet worden meegenomen in de bibliotheken, uitgezonderd water in goed afgesloten flesjes
 2. Binnen de bibliotheken en op de buitenterreinen bij de ingang van de gebouwen geldt een rookverbod. Dit verbod geldt ook voor elektronische sigaretten
 3. De studiezalen zijn stiltezones; het voeren van gesprekken is niet toegestaan. In de overige ruimten mag op gedempte toon worden gesproken
 4. Het voeren van gesprekken met mobiele telefoons is alleen toegestaan op de gangen en hallen buiten de studieruimten. Uw toestel moet altijd in 'trilstand' staan. Wanneer u gebeld wordt in een studiezaal verlaat u de ruimte voordat u het gesprek beantwoordt
 5. Laat uw waardevolle spullen niet onbeheerd achter. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het zoekraken van of beschadigingen aan persoonlijke eigendommen
 6. Bezoekers dienen zorgvuldig om te gaan met bibliotheekmaterialen. Eventuele schade kan op veroorzakers worden verhaald
 7. Studenten die geen gebruik gaan maken van hun gereserveerde studieplek dienen hun reservering te annuleren
 8. Het meenemen van dieren is niet toegestaan, met uitzondering van erkende geleide- en hulphonden
 9. Bij een ontruiming dient u het gebouw direct te verlaten en aanwijzingen van hulpverleners en/of ontruimers op te volgen. U gebruikt de dichtstbijzijnde (nood)uitgang en gaat naar de aangegeven verzamelplaats
 10. De Universiteitsbibliotheek (UB) op de Witte Singel en de Bibliotheek Rechten zijn alleen toegankelijk voor bezoekers met een geldige bibliotheekpas (LU-Card). LU-Cards worden verstrekt aan bezoekers van 16 jaar en ouder. Bibliotheekpersoneel is bevoegd naar uw LU-Card te vragen
 11. Bij grote drukte in de Universiteitsbibliotheek (UB) en de Bibliotheek Rechten kan voorrang gegeven worden aan medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden. Ook kan de toegang tot bepaalde ruimten in de gebouwen uitsluitend verleend worden aan specifieke gebruikersgroepen
 12. Zowel uw LU-Card als uw inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om uw LU-Card aan derden ter beschikking te stellen
 13. U dient aanwijzingen van het bibliotheekpersoneel op te volgen

In alle bibliotheken gelden de huisregels van de Universiteit Leiden.

Asian Library

De Asian Library in de UB is alleen toegankelijk voor studenten die gebruik maken van de collecties op het gebied van Aziëstudies.

Leeszaal Bijzondere Collecties

Voor de Leeszaal Bijzondere Collecties in de UB geldt een aantal aanvullende regels.

Uitleenreglement

De regels voor het lenen van bibliotheekmaterialen staan beschreven in het uitleenreglement van de UBL.

Deze website maakt gebruik van cookies.