Universiteit Leiden

nl en

Verlengen en inleveren

De standaard uitleentermijn voor bibliotheekmaterialen van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) is 3 weken.

Verlenging van de uitleentermijn

De uitleentermijn van geleende materialen wordt in principe automatisch door de UBL verlengd, steeds in leentermijnen van 3 weken. Ga voor een overzicht van leningen en de optie om tussendoor zelf te verlengen naar de catalogus en kies 'My loans'. 

De uitleentermijn kan niet meer worden verlengd...

 • wanneer de maximale uitleenperiode van het geleende item is bereikt
  • de maximale uitleenperiode is 6 maanden
  • voor medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC geldt een maximale uitleenperiode van een jaar
 • wanneer een publicatie door iemand anders is gereserveerd
 • wanneer uw leenfaciliteiten zijn geblokkeerd in verband met een boete of een te lang overschreden uitleentermijn

Vragen over leningen of de leentermijn?

Neem contact met ons op via een reply op een van onze e-mailberichten, dan hebben wij direct alle benodigde gegevens bij de hand, of maak gebruik van Stel een vraag.

Boeteregeling voor gereserveerde materialen

Van geleende materialen die door iemand anders worden gereserveerd kan de uitleentermijn niet meer worden verlengd. Wanneer u een gereserveerd boek niet op tijd inlevert geldt een boeteregeling:

 • Op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn bedraagt de boete, per gereserveerd item, €5,-. Uw bibliotheekaccount is geblokkeerd
 • Gedurende de week na de vervaldatum komt hier, per gereserveerd item, per dag €2,- bij 
 • 7 dagen na de vervaldatum van de lening treedt de vervangingskosten- en incassoregeling van de UBL in werking
 • Uw leenfaciliteiten blijven geblokkeerd totdat de gereserveerde boeken zijn ingeleverd en het openstaande bedrag is voldaan

Persoonlijk

Geleende publicaties kunnen worden ingeleverd bij elke UBL-locatie. Bij de meeste locaties zijn er 'book return'-boxen bij de balie en/of bij de ingang van de bibliotheek.

Per post

Geleende materialen mogen per post worden teruggestuurd, mits voldoende gefrankeerd en goed verpakt. Boeken versturen gebeurt op eigen risico. De materialen worden pas als ingeleverd beschouwd op het moment dat ze bij de bibliotheek worden ontvangen.

Via PostNL Via een koeriersbedrijf

Universiteitsbibliotheek,
afd. Publieksdiensten

Postbus 9501

2300 RA Leiden

Universiteitsbibliotheek,
afd. Publieksdiensten

Witte Singel 27

2311 BG Leiden

Tijdens de leenperiode verstuurt de UBL diverse berichten per e-mail, waaronder:

 • een maandelijks overzicht van uw bibliotheekaccount
 • berichten wanneer een door u geleend boek door iemand anders wordt gereserveerd
 • herinneringen over het naderen van de (maximale) uitleentermijn
 • herinneringen over het overschreden hebben van de (maximale) uitleentermijn
 • boeteberichten

E-mailberichten zijn een service van de UBL, waaraan de lener geen rechten kan ontlenen. U kunt zich niet beroepen op het niet ontvangen van deze berichten. Het is de verantwoordelijkheid van de lener om op de hoogte te zijn van de vervaldata van de uitleentermijnen en om geleende materialen tijdig in te leveren.

Universitaire e-mailadressen

 • Voor e-mailberichtgeving aan studenten van de Universiteit Leiden en aan alumni afgestudeerd aan de Universiteit Leiden na augustus 2006, gebruikt de UBL het universitaire uMailadres
 • Voor werknemers van de Universiteit Leiden en het KITLV gebruikt de UBL het universitaire mailadres van de faculteit of eenheid

Wanneer geleende items 21 dagen - voor gereserveerde items: 7 dagen - na het verstrijken van de uitleentermijn niet zijn geretourneerd, stuurt de UBL de lener een ingebrekestellingsbrief en -mail. Leenfaciliteiten worden - respectievelijk blijven - geblokkeerd. Zie voor meer informatie het uitleenreglement van de UBL.

Neem bij vragen contact met ons op via een reply op een van onze e-mailberichten, dan hebben wij direct alle benodigde gegevens bij de hand, of maak gebruik van Stel een vraag.

Aan de balie

Boetes kunnen bij het inleveren van de gereserveerde boeken worden betaald, of op een later tijdstip; uw bibliotheekaccount blijft dan wel geblokkeerd. Aan de balie kan contactloos of met pin of creditcard worden betaald.

Overmaken

Een boetebedrag per bank overmaken kan pas wanneer de gereserveerde boeken waarvoor boetes gelden geretourneerd zijn. Neem voor meer informatie contact met ons op via een reply op een van onze e-mailberichten.

Incassobureau

Vanaf het moment dat een vordering in handen is gegeven van een incassobureau lopen alle betalingen via dit bureau, niet meer via de bibliotheek.

Vragen over boetes?

Neem contact met ons op via een reply op een van onze e-mailberichten, dan hebben wij direct alle benodigde gegevens bij de hand, of maak gebruik van Stel een vraag.

Alle voorwaarden rond het lenen van materialen bij de UBL staan beschreven in het uitleenreglement.

Deze website maakt gebruik van cookies.