Universiteit Leiden

nl en

Verlengen en inleveren

Verlengen van de uitleentermijn

De standaard uitleentermijn voor bibliotheekmaterialen van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) is 3 weken.  

De uitleentermijn wordt automatisch door de UBL voor u verlengd, steeds in termijnen van 3 weken. U kunt indien gewenst de uitleentermijn ook zelf verlengen via de optie 'My loans' in de catalogus.

De uitleentermijn kan niet meer worden verlengd:

 • wanneer de maximale uitleenperiode is bereikt. De maximale uitleenperiode is 3 maanden; voor medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC geldt een maximale periode van een jaar
 • als een publicatie door iemand anders is gereserveerd 

Voor vragen over uw leningen kunt u contact met ons opnemen via een reply op een van onze e-mails, dan hebben wij direct alle benodigde gegevens bij de hand. U kunt uw vraag ook stellen via Stel een vraag.

Boeteregeling voor gereserveerde materialen

Van geleende materialen die door iemand anders worden gereserveerd kan de uitleentermijn niet meer worden verlengd. Wanneer u een gereserveerd boek niet op tijd inlevert geldt direct een boeteregeling:

 • Op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn bedraagt de boete, per gereserveerd item, €5,-. Uw bibliotheekaccount is geblokkeerd
 • Gedurende de week na de vervaldatum komt hier, per gereserveerd item, per dag €2,- bij 
 • 7 dagen na de vervaldatum van de lening treedt de vervangingskosten- en incassoregeling van de UBL in werking
 • Uw leenfaciliteiten blijven geblokkeerd totdat de gereserveerde boeken zijn ingeleverd en het openstaande bedrag is voldaan

Geleende publicaties kunt u inleveren bij de UBL-locatie die voor u het beste uitkomt.

U kunt boeken ook per post opsturen, mits voldoende gefrankeerd en goed verpakt. Boeken versturen gebeurt altijd op eigen risico.

Universiteitsbibliotheek
afd. Publieksdiensten
Postbus 9501
2300 RA Leiden

Wanneer u materialen hebt geleend stuurt de UBL u diverse berichten per e-mail, waaronder:

 • een maandelijks overzicht van uw bibliotheekaccount
 • berichten wanneer een door u geleend boek door iemand anders wordt gereserveerd
 • herinneringen over het naderen van de (maximale) uitleentermijn
 • herineringen over het overschreden hebben van de (maximale) uitleentermijn
 • boeteberichten

E-mailberichten zijn een service van de UBL, waaraan de lener geen rechten kan ontlenen. U kunt zich niet beroepen op het niet ontvangen van deze berichten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de vervaldata van de uitleentermijnen en om uw geleende materialen tijdig in te leveren.

Universitaire e-mailadressen

 • Voor e-mailberichtgeving aan studenten van de Universiteit Leiden en aan alumni afgestudeerd aan de Universiteit Leiden na augustus 2006, gebruikt de UBL het universitaire uMailadres
 • Voor werknemers van de Universiteit Leiden en het KITLV gebruikt de UBL het universitaire mailadres van de faculteit of eenheid

Wanneer u geleende items 21 dagen - voor gereserveerde items: 7 dagen - na het verstrijken van de uitleentermijn niet hebt geretourneerd, stuurt de UBL u een ingebrekestellingsbrief en -e-mail. Uw leenfaciliteiten worden - respectievelijk blijven - geblokkeerd. Zie voor meer informatie het uitleenreglement van de UBL.

Bij vragen over boetes kunt u contact met ons opnemen via een reply op een ontvangen e-mail, wij hebben dan direct alle relevante gegevens bij de hand.

Aan de balie

Boetes kunt u bij het inleveren van de gereserveerde boeken voldoen, of op een later tijdstip; uw bibliotheekaccount blijft dan wel geblokkeerd. U kunt aan de balie contactloos of met pin of creditcard betalen. Bij de Walaeus Bibliotheek kunnen boetes alleen contant worden voldaan.

Overmaken

Wilt u een boetebedrag per bank overmaken, dan kan dit pas als de boeken waarvoor de boetes gelden geretourneerd zijn. Neem voor meer informatie contact met ons op via een reply op een van onze e-mailberichten, dan kijken we voor u na wat de opties zijn.

Incassobureau

Vanaf het moment dat een vordering in handen is gegeven van een incassobureau lopen alle betalingen via dit bureau; u kunt dan geen bedragen meer via de UBL betalen.

Alle voorwaarden rond het lenen van materialen bij de UBL staan beschreven in het uitleenreglement.

Deze website maakt gebruik van cookies.