Universiteit Leiden

nl en

Verlengen en inleveren

Bibliotheekdiensten en corona

In verband met de landelijke richtlijnen rond het coronavirus is de dienstverlening van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) aangepast. Op onze pagina over bibliotheekdiensten tijdens de coronamaatregelen vindt u een overzicht van de diensten die we momenteel bieden.

Dienstverlening UBL tijdens de coronamaatregelen

Verlengen van de uitleentermijn

De standaard uitleentermijn voor bibliotheekmaterialen is drie weken. U kunt de uitleentermijn verlengen via de optie 'My loans' in de catalogus. Verlengen is niet meer mogelijk wanneer:

 • de publicatie door een andere klant is gereserveerd
 • de publicatie een jaar is geleend
 • er een 2e rappel voor één van de leningen is verstuurd
 • er een openstaande boete is

Neem bij vragen over uw leningen contact met ons op via een reply op een ontvangen email, of via Stel een vraag.

Per 1 juni 2021 geldt de gebruikelijke rappel- en boeteregeling weer. Uw leningen worden niet meer automatisch voor u verlengd.

Geleende publicaties kunnen bij alle locaties van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) worden ingeleverd.

U kunt boeken ook per post opsturen, mits voldoende gefrankeerd en goed verpakt. Boeken versturen gebeurt altijd op eigen risico.

Universiteitsbibliotheek
afd. Publieksdiensten
Postbus 9501
2300 RA Leiden

Wanneer de uitleentermijn is verstreken sturen wij u herinneringen per email. Deze rappels zijn een extra service van de UBL, waaraan u geen rechten kunt ontlenen.

Studenten van de Universiteit Leiden en alumni van de Universiteit Leiden die zijn afgestudeerd na september 2006, ontvangen de herinneringen op hun uMail-adres.

Na het verstrijken van de uitleentermijn geldt:

 • Week 1: 1e rappel.
  Nog geen boete. Verlengen is mogelijk tot maximaal een jaar, in periodes van 3 weken, zolang het materiaal niet is gereserveerd door een andere klant.
 • Week 2: 2e rappel.
  Nog geen boete. Uw bibliotheekaccount is geblokkeerd. U kunt via de balie, telefonisch of per e-mail om verlenging vragen, zolang het materiaal niet is gereserveerd door een andere klant.
 • Week 3: 3e rappel. € 5 boete per boek.
  Uw bibliotheekaccount is geblokkeerd. Alle materialen moeten worden ingeleverd.
 • Week 4: een laatste waarschuwing per brief.
 • Week 6: de vordering is overgedragen aan een incassobureau.
  Uw bibliotheekaccount blijft geblokkeerd totdat u alle kosten bij het incassobureau heeft betaald én de bibliotheek de bevestiging daarvan heeft ontvangen. U betaalt de vervangingswaarde van het boek (€ 75 per boek) en de incassokosten (15% van de totale vervangingswaarde met een minimum van € 40,- exclusief BTW).

Bij vragen over boetes kunt u contact met ons opnemen via een reply op een ontvangen rappel of andere email van de bibliotheek.

Aan de balie

Boetes kunt u bij het inleveren van geleende boeken voldoen, of later; uw leenfaciliteiten blijven dan wel geblokkeerd. U kunt aan de balie contactloos of met pin of creditcard betalen. Bij de Walaeus Bibliotheek kunnen boetes alleen contant worden voldaan.

Overmaken

Wilt u een boetebedrag per bank overmaken, dan kan dit pas als alle boeken waarvoor een boete is opgelopen geretourneerd zijn, of bij uitzondering voor u verlengd zouden kunnen worden. Neem voor meer informatie contact met ons op via een reply op een uitleenherinnering, dan kijken we voor u na wat de opties zijn.

Incassobureau

Vanaf het moment dat een vordering in handen is gegeven van een incassobureau lopen alle betalingen via dit bureau; u kunt dan niet meer aan de UBL betalen.

De voorwaarden omtrent uw rechten en plichten als lener bij de UBL staan beschreven in het uitleenreglement.

Deze website maakt gebruik van cookies.