Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Universiteitsarchieven

Krachtens een overeenkomst met het Nationaal Archief uit 2011 berusten alle statische archieven van de Universiteit Leiden als bruikleen bij de Universiteitsbibliotheek. Zo kunnen gebruikers de geschiedenis van universiteit en bibliotheek in samenhang met andere relevante archieven, collectie en stukken bestuderen.

Vanuit het Academiegebouw zijn het Senaatsarchief, het Archief van Curatoren en wat later ook de oude archieven van de faculteiten kort na 1900 overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek. In de jaren 1930 zijn deze archieven (die lopen tot 1877) geïnventariseerd in het Algemeen Rijksarchief te ’s-Gravenhage. In latere decennia zijn nog diverse andere universitaire archieven en archiefbestanden in de Universiteitsbibliotheek ondergebracht. Ze werden door de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten geordend en geïnventariseerd in de jaren 2000-2001. Hieronder volgt een overzicht van alle universiteitsarchieven.

De online catalogus bevat links naar de collection guides voor alle universiteitsarchieven, voorzien van gedetailleerde (elektronische) inventarissen met de mogelijkheid om direct stukken aan te vragen voor inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Sinds 1909 zijn er 28 inventarissen gepubliceerd die betrekking hebben op de Leidse universiteitsarchieven. U vindt deze toegangen bij elkaar in een aparte collection guide: Catalogues of the Holdings of Leiden University Libraries (afd. Q). De elektronische inventarissen in de collection guides zijn echter dekkend en vormen thans de belangrijkste toegang.

Deze website maakt gebruik van cookies.