Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Brieven

Volgens een globale schatting bevatten de Westerse handschriftencollecties en particuliere archieven ca. 500.000 brieven. Hiervan zijn meer dan 300.000 brieven ontsloten. De correspondentie uit de universiteitsarchieven is nog vrijwel niet in de catalogus verwerkt; hetzelfde geldt voor de correspondentie in oosterse collecties.

De online catalogus bevat:

Digital Collections is een beeldbank van digitale afbeeldingen van stukken uit de Bijzondere Collecties. Van steeds meer brieven komen digitale afbeeldingen beschikbaar. Zo zijn de correspondentiearchieven van De Gids, Jan Tideman en Willem Lodewijk de Vreese volledig digitaal beschikbaar, net als de correspondentie in de archieven van Nicolaas Beets, Arie Cornelis Kruseman en van de uitgeverijen A.W. Sijthoff en De Erven F. Bohn. De brieven in de archieven van Christiaan Huygens en Johan Huizinga zullen binnen afzienbare tijd digitaal beschikbaar komen.

De oudere brievencollecties zijn in een twee gedrukte catalogi beschreven (volledig verwerkt in de online catalogus):

  • Geel 1852 — Correspondenties verworven in de periode 1716-1852. De afzenders zijn verwerkt in de autersindex.
  • Catalogus compendiarius 1932-1937 — Gedrukte index op de correspondenten van alle brievencollecties (en alba amicorum). Pars II.1 en II.2 geven voor de eigen collecties alfabetische overzichten van namen van afzenders en ontvangers, met verwijzing naar de signatuur, pars III voor de bruikleencollecties van Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en Remonstrants Seminarie.
Deze website maakt gebruik van cookies.