Universiteit Leiden

nl en

Reproducties

U kunt materiaal uit de bijzondere collecties laten digitaliseren of hergebruiken, mits er geen rechten worden geschonden en het materiaal het toelaat.

Afbeeldingen uit de Digital Collections gebruiken

Het doel van Digital Collections is het vrij toegankelijk maken van de collecties. Alle afbeeldingen waar geen auteursrechten op rusten, kunt u vrij hergebruiken onder een CC-BY licentie. Dit is per item aangegeven in Digital Collections.

De CC-BY licentie verplicht de gebruiker de maker van het originele werk te vermelden en een bronvermelding (Universitaire Bibliotheken Leiden + signatuur) op te nemen. Een gebruiker is vrij om de kopie te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Voor alle overige werken is in Digital Collections per item aangegeven welke specifieke ‘rights statement’ van toepassing is.

Universitaire Bibliotheken Leiden heeft haar uiterste best gedaan rechthebbenden te achterhalen voor het verwerven van toestemming voor publicatie in Digital Collections. Mocht u desondanks toch menen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan kunt u een e-mail sturen naar: specialcollections@library.leidenuniv.nl

Universitaire Bibliotheken Leiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het hergebruik van afbeeldingen uit Digital Collections.

Bestellen van afbeeldingen

Gebruik voor het bestellen van afbeeldingen van originele stukken uit de bijzondere collecties het Digitisation Request Form. Standaard niet-commerciële opnames van plat materiaal in Tiff-formaat (300 dpi) kosten €27,50 (excl. BTW) per stuk. Bij gebonden materialen betaalt u €2,50 per bladzijde met een starttarief van €27,50 voor de eerste opname. Het is ook mogelijk afbeeldingen als PDF te laten leveren. De kosten hiervan zijn €11 (excl. BTW) per afbeelding. Voor gebonden materialen komt hier €1 per bladzijde bij. Maatwerk is mogelijk.

Het online formulier is ook te vinden bij de objectbeschrijvingen van stukken uit de bijzondere collecties in de Catalogus zelf.

Het is niet mogelijk afbeeldingen te bestellen van werken die auteursrechtelijk beschermd zijn zonder schriftelijke toestemming van rechthebbende(n) zelf.

Als digitale afbeeldingen niet verstrekt kunnen worden ontvangt u een bericht per mail.

Digitale afbeeldingen publiceren

Als u van plan bent een werk uit onze collecties te publiceren, dan is van belang:

  • om de maker(s) van het originele werk te vermelden
  • om een bronvermelding op te nemen in de publicatie: Universitaire Bibliotheken Leiden + signatuur.

Afbeeldingen van originele werken kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Voor alle werken die vallen onder de auteurswet heeft u schriftelijke toestemming nodig van de rechthebbende(n). Een origineel werk is auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na de dood van de maker. Rechthebbenden zijn: de maker, eventuele andere meewerkende maker(s), nabestaanden of instellingen waaraan de auteursrechten zijn overgedragen. Onder hergebruik wordt verstaan: alle openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen.

Voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermde images dient u zelf toestemming te vragen aan de rechthebbende(n). De UBL is niet aansprakelijk voor inbreuk op het auteursrecht.

We stellen het sturen van een bewijsexemplaar zeer op prijs. Stuur uw publicatie naar Universitaire Bibliotheken Leiden, Bijzondere Collecties, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden.

Zelf fotograferen, scannen en kopieren

Na toestemming mag u ook zelf foto’s maken van materiaal uit de Bijzondere Collecties. Het gebruik van flits en statief is niet toegestaan.

op de Leeszaal Bijzondere Collecties staat een scanner waarmee u materialen met een publicatiedatum tussen 1850-1950 zelf kunt scannen. Dit is zonder verdere kosten. Neem wel een usb-stick mee en volg de aanwijzingen van de medewerkers op.

Deze website maakt gebruik van cookies.