Universiteit Leiden

nl en

Onderzoekssoftware Management

Het ontwikkelen, samenstellen en onderhouden van onderzoekssoftware wordt een steeds belangrijker onderdeel van het uitvoeren van onderzoeksprojecten.

Onderzoekssoftware is een breed begrip dat gaat om broncodebestanden, algoritmen, scripts, computationele workflows en programma's die zijn gemaakt tijdens het onderzoeksproces of voor een bepaald onderzoeksdoel.

Research software management binnen het CDS

Het CDS biedt ondersteuning en training op het gebied van research software management en heeft om kennisuitwisseling te bevorderen de Research Software Community Leiden opgericht.

Academia in Motion

Research Software is één van die vier focusgebieden binnen het Open Science netwerk van het Academia in Motion programma van de Universiteit Leiden: door software FAIR te maken, zorgen we dat wetenschappelijke bevindingen reproduceerbaar en herbruikbaar zijn.

Binnen Academia in Motion streven we naar:

  1. Het creëren van een infrastructuur voor het archiveren, delen en publiceren van onderzoekssoftware.
  2. Het zichtbaar maken van onderzoekssoftware van de Universiteit Leiden door middel van een onderzoekscatalogus. 
  3. Het ontwikkelen en implementeren van een centraal softwarebeleid.
  4. Pleiten voor en ondersteunen van openheid in onderzoekssoftware.
Deze website maakt gebruik van cookies.