Universiteit Leiden

nl en

Auteursrecht en uw proefschrift

U wilt promoveren aan de Universiteit Leiden en de voltooiing van uw proefschrift nadert. Hoe nu verder?

Het auteursrecht op uw proefschrift ligt bij u, de auteur. Wel heeft de universiteit bepaald dat uw proefschrift in het repositorium van de universiteit dient te worden opgenomen. Tevens dient u een aantal papieren exemplaren bij de universiteit in te leveren. Dit is een voorwaarde om te kunnen promoveren. U kunt dit lezen in artikel 20 van het Promotiereglement Universiteit Leiden

Op deze manier wordt het proefschrift in open access beschikbaar gesteld aan eenieder die daarin geïnteresseerd is. U stelt uw proefschrift hiertoe beschikbaar middels een niet-exclusieve licentie aan de universiteit. Niet-exclusief betekent dat u verder vrijelijk kunt beschikken over het auteursrecht op uw proefschrift.

Uw proefschrift is een monografie

Wilt u uw proefschrift via een uitgever publiceren? Dan is het mogelijk om een embargo te plaatsen op uw proefschrift in het repositorium. Dit embargo heeft een duur van 6, 12, 18 of 24 maanden. Het verdient aanbeveling om uw uitgever vooraf te informeren over de verplichting tot opname in het Leids repositorium.

Uw proefschrift bestaat uit een aantal artikelen

Publiceert u een artikel dat later deel zal uitmaken van uw proefschrift? Ook dan is het mogelijk om per artikel een embargo te plaatsen. Let u er wel op dat u, voorafgaand aan publicatie, met de uitgever overlegt en duidelijk maakt dat uw artikel a) onderdeel gaat vormen van uw proefschrift en b) in open access in het Leids repositorium zal verschijnen. U kunt dus niet met de uitgever afspreken dat u het auteursrecht volledig overdraagt en dat het artikel nooit in het Leids repositorium mag verschijnen. Heeft u van de uitgever een contract ter tekening ontvangen inzake de publicatie van het artikel en weet u niet zeker wat er met uw auteursrecht zal gebeuren en wat dit betekent voor uw proefschrift? Stuur een email met het conceptcontract aan auteursrecht@library.leidenuniv.nl en wij helpen u hiermee.

Is uw proefschrift klaar en wilt u een of meerdere hoofdstukken alsnog als artikel publiceren? Ook dan is een embargo van 6, 12, 18 of 24 maanden mogelijk. Dit kunt u aangeven in de niet-exclusieve licentieovereenkomst die u sluit met de universiteit.

Het proefschrift aanleveren

Meer informatie over het aanleveren van het proefschrift, de licentieovereenkomst en andere formulieren die u dient in te vullen, het aantal gedrukte exemplaren van het proefschrift dat u dient in te leveren, de tegemoetkoming in de drukkosten en andere informatie vindt u op de pagina Proefschrift aanleveren.

Deze website maakt gebruik van cookies.