Universiteit Leiden

nl en

Open access publiceren in Scholarly Publications

Scholarly Publications is een duurzaam archief voor de publicaties van de Universiteit Leiden, die onderzoekers door middel van een upload zelf open access kunnen maken.

Met een open access publicatie in Scholarly Publications voldoen aan gesteld beleid

Met een upload in Scholarly Publications vergroten onderzoekers de zichtbaarheid van hun onderzoek en kunnen zij voldoen aan het open access beleid van zowel externe funders (zoals NWO en ERC) als dat van de Universiteit.

Hoe kan ik mijn publicatie deponeren?
Dat kan in het Scholarly Publications. U kunt uw publicatie tegelijk uploaden bij de registratie in LUCRIS.  LUMC onderzoekers registreren in Converis.
Wanneer kan ik mijn publicatie deponeren?
Direct na publicatie. Als het nodig is, kunt u in LUCRIS/Converis een embargoperiode instellen. Na verloop van deze periode zal de publicatie automatisch open access worden.
Welke versie van de publicatie kan ik gebruiken?
Welke versie u mag uploaden, verschilt per publicatie: hieronder kunt u meer lezen over de voorwaarden en mogelijkheden.
 1. De publicatie is al open access. 
  Veel wetenschappelijk artikelen zijn al open access bij de uitgever en u mag in dat geval zonder embargo de uitgeversversie uploaden in Scholarly Publications. U kunt deze publicaties herkennen aan een creative commons licentie (zoals CC-BY of CC-BY-NC-ND) en veel uitgevers markeren deze publicaties ook met een label ‘open access’.
  Ook als een publicatie al volledig Open Access wordt gepubliceerd, is het toch verstandig om de uitgevers-pdf in Scholarly Publications op te slaan. Dit vergroot de zichtbaarheid van uw onderzoek en de waarde van Scholarly Publications. Bovendien verzekert het duurzame toegang op de lange termijn van de publicatie. Tenslotte eisen sommige onderzoeksfinanciers een upload in een Trusted Repository, zoals Scholarly Publications.
   
 2. De publicatie is nog niet open access. 
  Als u externe financiering ontvangt, zorgt u dan in eerste instantie dat u voldoet aan de eisen van uw financier.

  De Universiteit Leiden heeft een eigen open access beleid. Het beleid is gebaseerd op artikel 25fa Auteurswet (Taverne Amendement). Dit artikel biedt onderzoekers met een arbeidsovereenkomst met de Universiteit Leiden de mogelijkheid om korte wetenschappelijke en professionele werken te delen, ongeacht eventuele beperkende richtlijnen van uitgevers.

  Als er geen strengere eisen van een financier zijn en u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. u heeft een arbeidsovereenkomst met de Universiteit Leiden en
  2. de publicatie is geheel of gedeeltelijk met publiek geld gefinancierd en
  3. de publicatie is gericht op een wetenschappelijk of professioneel publiek en
  4. de publicatie is een van de volgende types in LUCRIS: ‘Annotation’, ‘Article in journal’, ‘Book chapter’, ‘Book review’ en ‘Conference paper’.
  dan kunt u de uitgeversversie met een embargo van zes maanden (na eerste online publicatie) uploaden; selecteer daarbij de licentie 25fa Aw in LUCRIS (zie afbeelding onderaan de pagina).
   
 3. De publicatie is nog niet open access en u kunt geen gebruik maken van de voorwaarden van art. 25fa Auteurswet (punt 2 hierboven). 
  U kunt nog steeds Scholarly Publications gebruiken om uw publicatie open access te maken.
  Voor uw publicatie gelden de voorwaarden die u heeft afgesproken met de uitgever. Voor artikelen is het beleid van uitgevers vaak expliciet aangegeven, maar bij andere publicatietypen niet. Wij raden u aan om voordat u publiceert hierover afspraken te maken met de uitgever en te laten weten dat u de auteursversie (zonder opmaak van de uitgever) of de uitgevers-pdf na een bepaalde embargoperiode open access beschikbaar wilt stellen.
  Als u geen bevestiging van eerder gemaakte afspraken heeft, dan zult u bij de uitgever moeten navragen welke versie u via Scholarly Publications beschikbaar mag stellen en of een embargotermijn van toepassing is.
  Wilt u meer weten over hoe u uw rechten goed kunt regelen? Hiervoor kunt u terecht bij het Auteursrechten Informatiepunt van de Universiteitsbibliotheek.

Soms staan tijdschriften het uploaden van de auteursversie of uitgeversversie zonder embargo toe. Het kan ook zijn dat u geen gebruik wilt maken van artikel 25fa Auteurswet hierboven. Dan raden wij u aan de mogelijkheden te raadplegen op Sherpa Romeo of contact op te nemen met openaccess@library.leidenuniv.nl 

Selectie van de licentie 25fa Aw in LUCRIS

Heeft u vragen? Neem contact op met openaccess@library.leidenuniv.nl of met uw facultaire LUCRIS beheerder.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.