Universiteit Leiden

nl en

LUCRIS en Scholarly Publications

LUCRIS en Scholarly Publications helpen u uw publicaties te promoten en te bewaren.

Publicaties registeren

De Universiteit Leiden registreert haar wetenschappelijke publicaties via LUCRIS, het Leiden University Current Research Information System. LUMC onderzoekers registreren in Converis.

Door te registreren:

  • neemt de toegankelijkheid en zichtbaarheid van uw publicaties toe en vergroot u uw citaties
  • wordt de opslag en het behoud van publicaties op institutioneel niveau gewaarborgd
  • kan de universiteit haar publicatieintensiteit aantonen

Voor het registreren van publicaties in LUCRIS is een korte handleiding beschikbaar.

Vanuit LUCRIS wordt de tab Publicaties op de persoonlijke profielpagina's automatisch gevuld. De hyperlink naar de geregistreerde publicatie wordt ook automatisch aangemaakt na het uploaden van de pdf. De UBL beheert het systeem en de faculteiten zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling.

Open Access publiceren in Scholarly Publications

Scholarly Publications (voorheen Leids Repositorium) is een online bewaarplaats voor wetenschappelijke publicaties van Leidse onderzoekers en aan Leiden geaffilieerde instellingen en instituten. Sinds 2006 stelt het repositorium dissertaties, wetenschappelijke tijdschriften, boekenseries en coferentieproceedings Open Access beschikbaar. Onderzoekers dienen daarnaast hun wetenschappelijke publicaties in LUCRIS te registreren en te voorzien van een pdf om de wetenschappelijke output Open Access beschikbaar te stellen.

Let op: voor het uploaden van PhD dissertaties geldt een aparte procedure. Zie hiervoor Proefschrift aanleveren.

Om de publicaties in het Repositorium zo goed mogelijk vindbaar en bruikbaar te maken, moeten de PDF-bestanden aan enkele criteria voldoen. Zie de Criteria voor PDF-bestanden.

Alle publicaties krijgen een unieke identifier, een zogeheten handle. Deze handle garandeert de vindbaarheid van publicaties in de toekomst.

Licenties

Als u een publicatie toevoegt aan Scholarly Publications via LUCRIS wordt u gevraagd een licentie te kiezen. Indien u geen licentie kiest gaat u akkoord met de Non-exclusive license. De licentie regelt wat de Universiteitsbibliotheek en eindgebruiker mogen doen met de publicaties in Scholarly Publications nadat eventuele embargo’s zijn verlopen.

De meeste items in LUCRIS zijn beschikbaar onder een niet-exclusieve licentie die de Universiteit Leiden enkel het recht geeft om de informatie te verspreiden. Lezers hebben alleen leesrechten en mogen linken met behulp van de handle, maar zij mogen het werk zelf niet herdistribueren. Om eindgebruikers meer rechten te geven en de reikwijdte en het gebruik van een publicatie te verbeteren, kunt u als auteur in LUCRIS kiezen uit de onderstaande licenties. Houdt hierbij rekening met de specifieke Open Access-licentie die aan het artikel is verbonden. 

Gaat het om een manuscript (auteursversie) van een publicatie, dan hebben auteurs de vrijheid zelf een licentie te selecteren. Voorwaarde is dat deze past binnen de hiervoor geldende richtlijnen van de uitgever. Specifieke informatie hierover is per tijdschrift terug te vinden onder de policy-sectie van www.sherpa.ac.uk/romeo.

Is het artikel niet Open Access en laten de voorwaarden van de uitgever het uploaden van het manuscript niet toe, dan is er nog de optie om gebruik te maken van het amendement Taverne. Zie ook het kopje ‘Versies en auteursrecht’.

Naam

Betekenis

Non-exclusive license (default)

Als de auteur een niet-exclusieve licentie verleent, kan deze ook licenties verlenen aan andere belanghebbenden, waaronder uitgeverijen.

Werken met deze licentie zijn te gebruiken voor educatieve doeleinden, studie en onderzoek indien ze correct worden aangehaald. Toestemming van de auteur is nodig in alle andere gevallen.
CC BY 4.0

De eindgebruiker mag het werk kopiëren, distribueren, vertonen, en opvoeren, en er afgeleid materiaal van maken dat op jouw werk gebaseerd is – maar uitsluitend als de auteur of licentieverlener vermeld wordt als maker.

CC BY-NC-ND 4.0

Vergelijkbaar met CC BY, maar zonder toestemming voor gebruik voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld als hand-out in een betaalde cursus) en zonder toestemming om afgeleide werken te creëren. Bij commercieel gebruik en afgeleiden is toestemming van de auteur vereist.

CC BY-SA 4.0 Vergelijkbaar met CC BY, maar met de strikte regel dat afgeleide werken dezelfde licentie hanteren (Share Alike).
CC0 De auteur geeft alle rechten behorende bij de publicatie vrij, daardoor belandt de publicatie in het publiek domein.
25fa Aw (Taverne)

Deze licentie geeft aan dat de auteur gebruikmaakt van het wettelijke recht (amendement Taverne, 25fa Auteurswet) om een artikel of boekhoofdstuk te verspreiden na een redelijke termijn. 

Dissertation Verwijst naar de standaardlicentie voor dissertaties.


Meer informatie over het kiezen van een licentie is te vinden op de website van Creative Commons.  

Versies en auteursrecht

Niet alle uitgevers staan opname van uw publicatie in Scholarly Publications toe, maar de meeste uitgevers staan wel toe dat een auteursversie (zonder opmaak van de uitgever) wordt opgenomen of dat de uitgevers-pdf na een bepaalde embargoperiode wordt opengesteld. Een overzicht van mogelijkheden per uitgever zijn te vinden op Sherpa Romeo.

Daarnaast hebt u altijd het recht om gebruik te maken van Artikel 25fa van de Auteurswet. Dit ‘amendement Taverne’ biedt onderzoekers de mogelijkheid om korte wetenschappelijke en professionele werken te delen, ongeacht eventuele beperkende richtlijnen van uitgevers.

In LUCRIS is het mogelijk de publicatieversie van uw artikel aan te geven. Deze lopen in chronologische volgorde vanaf het moment van insturen van het manuscript tot na de publicatie van het uiteindelijke artikel:

Versie Betekenis
Submitted Manuscript (pre-print) Dit is de initiële auteursversie die is ingezonden naar een uitgever. Het heeft nog geen redactionele processen zoals peer review (indien van toepassing) doorgaan. Deze versie is ook bekend als de pre-print.
Accepted Manuscript (post-print) Dit is de auteursversie waarin alle correcties zijn verwerkt, maar dien nog niet is voorzien van de vormgeving, het logo en copyright statement van de uitgever. Deze versie noemen we ook wel de post-print. Voor artikelen gefinancierd onder de voorwaarden van Plan S, is dit de minimaal toegestane versie.
Published Version Dit is de versie zoals deze is te downloaden op de website van de uitgever. Deze versie noemen we ook wel Version of Record.
Published Version (corrected) Soms wordt een fout in een gepubliceerde versie ontdekt of komt er nieuwe informatie aan het licht die een update vereist. Indien dit leidt tot een aanpassing van de reeds gepubliceerde versie, dan valt de nieuwere versie onder het Published Version (corrected) type.

Embargo

Publicaties in Scholarly Publications kunnen openbaar toegankelijk worden gemaakt of onder een- permanent of tijdelijk- embargo worden geplaatst. Scholarly Publications vervult daarmee zowel een archief- als etalagefunctie.

Hulp nodig?

Bij de faculteiten en eenheden zijn contactpersonen aangesteld die u kunnen helpen bij het registreren van publicaties in LUCRIS

Wilt u meer weten over hoe u uw rechten als auteur goed kunt regelen? Hiervoor kunt u terecht bij het Auteursrechten Informatiepunt.

Wilt u een aparte collectie toevoegen, bijvoorbeeld voor een Leidse wetenschappelijke uitgave of voor een in Leiden gehouden conferentie? Neem dan contact op met de Scholarly Publications Manager.

Afrika Studiecentrum

                

Edith de Roos

Faculteit der Archeologie

 

Helpdesk

Faculty of Governance and Global Affairs

 

Helpdesk

Faculteit der Geesteswetenschappen

 

Helpdesk

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 

Helpdesk

Faculteit der Sociale Wetenschappen

 

Helpdesk

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Helpdesk

ICLON    Pascal Lemoine
Deze website maakt gebruik van cookies.