Universiteit Leiden

nl en

Open Access Beleid Universiteit Leiden

Het College van Bestuur heeft besloten dat Universiteit Leiden open access omarmt.

Het beleid uit 2017 verplicht Leidse onderzoekers om al hun peer reviewed artikelen met een Leidse affiliatie openbaar te maken via LUCRIS en Scholarly Publications (groen OA). 

Op grond van artikel 25 fa Auteurswet, gaat het College van Bestuur er vanaf december 2020 van uit dat alle door medewerkers van de Universiteit Leiden gepubliceerde wetenschappelijke en professionele artikelen, hoofdstukken uit samengestelde werken en congrespublicaties na een embargo van 6 maanden, open access beschikbaar zijn in de universitaire repository.

Als u wenst dat een publicatie niet beschikbaar gemaakt wordt op grond van artikel 25fa Auteurswet, kunt u dat met de redenen voor die wens doorgeven aan openaccess@library.leidenuniv.nl 

Dit beleid is ingevoerd met ingang van 3 november 2020. Het beleid gaat gelden voor de publicaties van wetenschappers en kan ook op oudere publicaties worden toegepast. Artikel 25fa heeft namelijk een terugwerkende kracht.

Artikel 25fa Auteurswet heeft expliciet geen betrekking op monografiën, dissertaties en (master)scripties.

Achtergrond

In 2018 is door de VSNU en de minister van OCW een sectorakkoord gesloten dat streeft naar volledig open access van met publieke middelen gefinancierde wetenschappelijke peer reviewed artikelen.

In 2019 is de landelijke pilot ‘Taverne’ door de Nederlandse universiteiten gestart om open access een extra impuls te geven. Voor deze pilot hebben de Nederlandse universiteiten op grond van artikel 25fa van de Auteurswet (amendement Taverne) bepaald dat de gepubliceerde versie van een artikel, hoofdstuk uit een samengesteld werk of congrespublicatie over publiek gefinancierd onderzoek na zes maanden embargo open access beschikbaar kan worden gemaakt. De pilot is succesvol afgerond.

Meer weten

De websitepagina 'Open access publiceren in Scholarly Publications legt uit wat de vervolgstappen zijn om aan dit beleid te voldoen. 

Voor vragen over het beleid of over open access in het algemeen, auteursrecht, embargo’s, financiering of overeenkomsten met uitgevers kunt u ons bereiken op: openaccess@library.leidenuniv.nl 

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.