Universiteit Leiden

nl en

Achtergronden en beleid

Open Access verzorgt direct, gratis en online toegang tot wetenschappelijke publicaties zonder copyrightrestricties van uitgevers. Het streven is dat met name onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd, voor iedereen wereldwijd openbaar toegankelijk moet zijn.

Open Access beleid

De Nederlandse regering heeft als doel gesteld dat in 2018 60%, en in 2020 100% van de wetenschappelijke publicaties die met publiek geld gefinancierd zijn open access zullen zijn.

Op 15 juli 2014 heeft de VSNU een brief aan alle leden van de Nederlandse academische gemeenschap opgesteld: Open Access tot publicaties, over de laatste ontwikkelingen op dit gebied en de gevolgen daarvan voor onderzoekers.

Ook de Europese Commissie vindt Open Access van publicaties van groot belang en heeft het in toenemende mate als voorwaarde gesteld voor het toekennen van subsidies.

Gold route to Open Access

Publiceren in een vrij toegankelijk peer reviewed open access tijdschrift wordt ook wel de Gold Open Access genoemd. Sommige Open Access tijdschriften vragen geen enkele bijdrage voor publicatie van een artikel in een tijdschrift, maar er zijn ook tijdschriften die wel een bijdrage vragen. Houdt rekening met deze kosten bij het opstellen van een onderzoeksaanvraag.

 

Green route to Open Access

In Green Open Access publiceert de auteur in een (traditioneel) tijdschrift waarvoor abonnementsgelden moeten worden betaald. Vervolgens plaatst hij of zij een versie van het artikel in een Open Access digitaal repository, zoals het Leids Repositorium.

Voor het toevoegen van een publicatie aan het Leids Repositorium maakt u gebruik van LUCRIS, het onderzoeksregistratiesysteem. LUCRIS en het Leids Repositorium zijn aan elkaar gekoppeld. De gegevens uit alle Nederlandse universitaire repositoria, aangevuld met gegevens van alle Nederlandse wetenschappers, worden samengebracht in de database Narcis.

Check de copyrightregelingen van tijdschriften en uitgevers voor Green OA op de website: SHERPA/RoMEO of neem contact op met het Auteursrechten Informatiepunt.

Deze website maakt gebruik van cookies.