Universiteit Leiden

nl en

Open Access Beleid Universiteit Leiden

De Nederlandse regering heeft als doel gesteld dat in 2020 100% van de peer reviewed artikelen die met publiek geld zijn gefinancierd open access moeten zijn.

Om tot een open access deelname te komen waarmee de Universiteit Leiden het streven van de Nederlandse overheid zal halen, heeft het College van Bestuur in 2017 het Leidse open access beleid aangescherpt. Het CvB draagt alle Leidse onderzoekers op om hun peer reviewed artikelen open access beschikbaar te maken via LUCRIS en het Leids Repositorium. Dit is een eenvoudige en laagdrempelige manier om te zorgen voor open, transparante en duurzame toegang tot de onderzoeksresultaten van Leidse onderzoekers. Het gebruik van het Leids Repositorium is gratis.

De nadruk in het beleid ligt op peer reviewed artikelen, omdat dit de categorie publicaties is waarover afspraken zijn gemaakt met de overheid. Uiteraard worden onderzoekers aangemoedigd om ook andere typen publicaties, zoals boekhoofdstukken, rapporten en congresbijdragen open access beschikbaar te maken in het Repositorium.

Artikelen open access maken

 • Hoe kan ik mijn artikel deponeren?
  Dat kan in het Leids Repositorium.  U kunt het artikel tegelijk uploaden bij de registratie in LUCRIS.
 • Wanneer kan ik mijn artikel deponeren?
  Direct na publicatie. Als het nodig is, kunt u in LUCRIS een embargoperiode instellen. Na verloop van deze periode zal het artikel automatisch open access worden.
 • Welke versie van het artikel kan ik gebruiken? Welke versie van een artikel u mag uploaden van de uitgever, verschilt per artikel:
  • Het definitief gepubliceerde artikel ofwel de uitgeverspdf.
   Als het artikel open access op de website van de uitgever staat, kunt u deze versie gebruiken. U kunt deze artikelen herkennen aan een creative commons licentie (zoals CC-BY of CC-BY-NC-ND) en veel uitgevers markeren deze artikelen ook met een label ‘open access’.
  • Een auteursversie.
   Controleer hiervoor het beleid van de uitgever met behulp van de JournalBrowser of via Sherpa/Romeo:​
   • Postprint: de laatste versie van het artikel met alle correcties na peer review maar zonder de lay-out, paginering en opmaak van de uitgever.
   • Preprint: de versie zoals die is ingediend bij het tijdschrift voor peer review

De flowchart How to publish Open Access at Leiden University legt alle stappen om open access te publiceren één voor één uit.

Andere publicaties open access maken

Het Leids Repositorium kan op dezelfde manier gebruikt worden om ook andere publicatietypen open access te maken. Het voornaamste verschil met artikelen is dat het beleid van uitgevers vaak niet zo expliciet wordt aangegeven. Wij raden u aan om voordat u publiceert hierover afspraken te maken met de uitgever.

Van een publicatie die open access op de website van de uitgever staat, kunt u zonder meer de uitgeversversie gebruiken. U kunt deze publicaties herkennen aan een creative commons licentie (zoals CC-BY of CC-BY-NC-ND en veel uitgevers markeren deze publicaties ook met een label ‘ open access’.

Als de publicatie niet open access is, dan zult u bij de uitgever moeten navragen welke versie u via het Repositorium beschikbaar mag stellen en of een embargotermijn van toepassing is.

Voor vragen open access, auteursrecht, embargo’s, financiering of overeenkomsten met uitgevers kunt u ons bereiken op: openaccess@library.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.