Universiteit Leiden

nl en

Auteursrecht bij weblectures

Een weblecture is een opname van een presentatie, een hoorcollege, een werkcollege, een lezing of een workshop die achteraf online bekeken kan worden.

Uitgangspunt is dat weblectures enkel als naslagwerk dienen en alleen bestemd zijn voor studenten van het betreffende vak. De richtlijnen voor een weblecture staan op de medewerkersportal.

De Gedragscode voor onderwijs op afstand geeft informatie over de bewaartermijn van weblectures als er persoonsgegevens bij betrokken zijn. De bewaartermijn is in dat geval 2-3 jaar (artikel 6c van de Gedragscode).

Ja, dat mag. Een online college in bijvoorbeeld Kaltura Live Room, MS Teams of Zoom is een virtuele klas. Artikel 12 lid 5 van de Auteurswet biedt de mogelijkheid om auteursrechtelijk beschermd materiaal in de klas te laten zien. Dit materiaal kan gebruikt worden in een presentatie (bijvoorbeeld PowerPoint, Prezi of een andere presentatietool). Ook het tonen van een film of het afspelen van een muziekstuk is toegestaan. Voorwaarde is dat dit gebruik deel uitmaakt van het onderwijsplan. Daarom moet het een daadwerkelijk hoor- of werkcollege betreffen dat gegeven wordt aan studenten die voor het betreffende vak zijn ingeschreven.

Nee, zodra het college is opgenomen en toegankelijk gemaakt wordt voor studenten beschouwt de Auteurswet dit als een nieuwe 'openbaarmaking'. Hiervoor geldt niet de uitzondering van artikel 12 lid 5 Aw (zie hierboven). Het is dus niet toegestaan in een weblecture een hele film te laten zien of een concert te beluisteren. Audio- en videomateriaal van derden dient daarom uit de weblecture verwijderd te worden. Als dat mogelijk is, kunt u wel een link plaatsen naar het materiaal als dit bijvoorbeeld op YouTube of een ander kanaal beschikbaar is. De videoco√∂rdinator van uw faculteit kan u hierbij behulpzaam zijn.

Wilt u een weblecture breder verspreiden dan alleen onder de studenten van het ingeschreven vak? Bijvoorbeeld aan iedereen met een ULCN- of LUMC-account? Of aan het brede publiek? Als er audio- of videomateriaal van derden in uw weblecture voorkomt moet dit beperkt zijn tot een minimaal fragment om onder het Citaatrecht te vallen. Als er afbeeldingen van derden te zien zijn in uw weblecture, volgt u dan de regels voor Citaatrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.