Universiteit Leiden

nl en

Open Science

De Open Science dienstverlening van de UBL richt zich zowel op individuele onderzoekers als op de faculteiten en instituten van de Universiteit.

Door in te zetten op Open Science wil de Universiteit de kwaliteit en integriteit van de onderzoeksresultaten verhogen, interdisciplinaire samenwerking bevorderen, nieuwe kennis en ideeën sneller en breder delen. Hiermee vergroten we de impact en zichtbaarheid van ons onderzoek.

Open Science is onderdeel van het universiteitsbrede Academia in Motion-programma (AiM).

De UBL vervult een ondersteunende rol binnen de Open Science ambities van Academia in Motion.

Onze experts van het Centre for Digital Scholarship (CDS) geven training, beantwoorden vragen en adviseren onderzoekers, studenten, bestuurders, facultaire informatiemanagers en datastewards over actuele ontwikkelingen op het vlak van open access, FAIR data- en softwaremanagement.

FAIR data en datamanagement

FAIR staat voor Findable, Accessible, Interoperable en Reusable.

  • Het CDS biedt verschillende mogelijkheden voor advisering, vraagafhandeling of training op het gebied van data- en softwaremanagement via: datamanagement@library.leidenuniv.nl
  • Het CDS neemt deel aan het universitaire programma datamanagement en is nauw betrokken bij de oprichting van het Leids Digital Competence Centre (LDCC).
  • De Leiden University Research Data Management Community is inmiddels uitgegroeid tot een veelzijdig netwerk van onderzoekers en onderzoeksondersteuners. Het CDS organiseert voor de leden van dit netwerk online en live bijeenkomsten over onderwerpen als FAIRification, data registratie, softwaremanagement en DataverseNL. Voor de community van facultaire datastewards organiseren we maandelijkse bijeenkomsten.

Open access

  • Het CDS biedt verschillende mogelijkheden voor instructie over open access en auteursrecht en advisering of vraagafhandeling via: openaccess@library.leidenuniv.nl
  • De UBL helpt de wetenschappelijke instituten met het opstellen of actualiseren van hun publicatiebeleid en de financiële inkadering van open access publiceren. Zo stimuleren we onderzoekers om de mogelijkheden van open access publiceren optimaal te gebruiken.
  • Als lid van de landelijke werkgroep Open Access Monitoring, werken we mee aan de ontwikkeling van een nieuw framework voor de Open Access monitor.
  • Samen met partners van andere universitaire bibliotheken onderhandelt de UBL met uitgevers voor landelijke overeenkomsten waarbinnen onderzoekers open access kunnen publiceren.
Deze website maakt gebruik van cookies.