Universiteit Leiden

nl en

Auteursrecht en FeedbackFruits

FeedbackFruits (FbF) is een digitale onderwijstool die te gebruiken is via Brightspace. Hieronder leest u hoe u FbF kunt gebruiken overeenkomstig de regels van het auteursrecht.

Een docent kan in een vak of cursus een document (artikel of boekhoofdstuk) als pdf uploaden in FbF. Dit document wordt dan zichtbaar voor alle studenten die voor het vak zijn ingeschreven. De studenten kunnen commentaar geven op het artikel, kunnen elkaars commentaar zien, en weer op elkaar reageren. Ook kan de docent vragen inbouwen over de inhoud.

Peer Feedback
Peer Feedback bevat een aantal tools waarmee een student eigen gemaakt materiaal kan uploaden zoals een video of podcast. Vervolgens kunnen de docent en/of medestudenten dit materiaal beoordelen.

Activating Study Material
Via Activating Study Material kan een docent audio- of videomateriaal beschikbaar stellen aan studenten. Video’s en podcasts die afkomstig zijn van een openbaar toegankelijke website worden hier beschikbaar gesteld via een link naar het betreffende materiaal.

Het volgende materiaal kan ongelimiteerd in FbF gebruikt worden:

  • eigen, niet gepubliceerd werk;
  • materiaal beschikbaar gesteld met een CC licentie die dit gebruik toestaat;
  • materiaal in het publiek domein dat niet (meer) auteursrechtelijk beschermd is.

Hierbij is auteursrecht geen issue.

In FbF kan ook auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikt worden. Dit materiaal moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. de artikelen zijn toegankelijk via het abonnement van de Universiteit Leiden;
  2. de uitgevers van de tijdschriften waar de artikelen in staan zijn te vinden op deze lijst met gelicentieerde bronnen en
  3. bij de naam van de uitgever staat onder ‘PDF’ een ‘yes’.

Overige auteursrechtelijk beschermde materialen kunnen in FbF uitsluitend gebruikt worden wanneer u het gebruik zichtbaar maakt door het artikel of hoofdstuk te plaatsen op Brightspace in de Learning Object Repository (LOR). Op Brightspace mag auteursrechtelijk beschermd materiaal namelijk geplaatst worden zonder toestemming van de maker/auteursrechthebbende vanwege de Easy Access Agreement. Houdt er wel rekening mee dat het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal kosten met zich meebrengt voor uw faculteit en/of instituut.

Na plaatsing in de LOR kunt u naar het artikel of hoofdstuk linken in de betreffende cursus. Wanneer het materiaal zich al in de LOR bevindt, hoeft u dit materiaal niet nogmaals in de LOR te plaatsen, maar moet u in de cursus wel naar dit materiaal linken.

De docent mag een auteursrechtelijk beschermde video of podcast van derden niet uploaden naar FbF. Er zijn voor dit gebruik namelijk geen afspraken gemaakt met de auteursrechthebbenden.

Docenten mogen alleen video’s en podcasts uploaden die: 

  • door henzelf of door de studenten gemaakt zijn;
  • een CC licentie hebben die dit gebruik toestaat;
  • in het publiek domein zijn en niet (meer) auteursrechtelijk beschermd zijn.

Wel mag een docent linken naar video’s en podcasts die afkomstig zijn van een openbaar toegankelijke website en die in FbF beschikbaar gesteld worden via een link naar het betreffende materiaal. 

Deze website maakt gebruik van cookies.