Universiteit Leiden

nl en

Auteursrecht en FeedbackFruits

FeedbackFruits (FbF) is een digitale onderwijstool. FbF is te gebruiken via Brightspace. Hieronder leest u hoe u FbF kunt gebruiken overeenkomstig de regels van het auteursrecht.

Een docent kan in een vak of cursus een document (artikel of boekhoofdstuk) als pdf uploaden in FbF. Dit document wordt dan zichtbaar voor alle studenten die voor het vak zijn ingeschreven. De studenten kunnen commentaar geven op het artikel, kunnen elkaars commentaar zien, en weer op elkaar reageren. Ook kan de docent vragen inbouwen over de inhoud.

Studenten kunnen zelf geschreven materiaal in FbF plaatsen, dat door andere studenten en de docent becommentarieerd kan worden, bijvoorbeeld een paper of essay. Het is ook mogelijk om in FbF audio- en videomateriaal te uploaden.

Peer Feedback
Peer Feedback bevat een aantal tools waarmee een student eigen gemaakt materiaal kan uploaden zoals een video of podcast. Vervolgens kunnen de docent en/of medestudenten dit materiaal beoordelen.

Activating Study Material
Activating Study Material bevat een aantal tools met een andere werkwijze. Bij deze tools stelt de docent audio- of videomateriaal beschikbaar aan de studenten. Video’s en podcasts die afkomstig zijn van een openbaar toegankelijke website worden hier beschikbaar gesteld via een link naar het betreffende materiaal.

Het volgende materiaal kan ongelimiteerd in FbF gebruikt worden:

  • eigen, niet gepubliceerd werk;
  • materiaal beschikbaar gesteld met een CC licentie die dit gebruik toestaat;
  • materiaal in het publiek domein dat niet (meer) auteursrechtelijk beschermd is.

Hierbij is auteursrecht geen issue. Dit wordt anders, als de docent een artikel of een boekhoofdstuk van derden uploadt waar nog wel auteursrecht op rust. Op Brightspace mag auteursrechtelijk beschermd materiaal geplaatst worden zonder toestemming van de maker/auteursrechthebbende. Dit gebruik valt onder de onderwijsexceptie van artikel 16 Auteurswet en hiervoor wordt via de Easy Access Agreement aan Stichting UvO betaald ten behoeve van de auteursrechthebbenden (de uitgevers).

Om het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal zichtbaar te maken, mag u daarom uitsluitend en alleen dit materiaal op FbF plaatsen, wanneer u hetzelfde materiaal tevens op Brightspace in de LOR (Learning Object Repository) plaatst, en daarnaar linkt in de betreffende cursus. Wanneer het materiaal zich al in de LOR bevindt, hoeft u dit materiaal niet nogmaals in de LOR te plaatsen, maar moet u in de cursus wel naar dit materiaal linken.

Het is ook mogelijk artikelen te gebruiken, die:

  1. toegankelijk zijn via het abonnement van de Universiteit Leiden,
  2. waarvan de uitgevers op deze lijst met gelicentieerde bronnen staan en
  3. waarbij er bij de naam van de uitgever onder ‘PDF’ een ‘yes’ staat.

U hoeft dan niet deze artikelen ook nog (in de LOR) op Brightspace te plaatsen.

De docent mag een auteursrechtelijk beschermde video of podcast van derden niet uploaden naar FbF. Er zijn voor dit gebruik namelijk geen afspraken gemaakt met de auteursrechthebbenden.

Docenten mogen alleen video’s en podcasts uploaden die: 

  • door henzelf of door de studenten gemaakt zijn;
  • een CC licentie hebben die dit gebruik toestaan;
  • in het publiek domein zijn en niet (meer) auteursrechtelijk beschermd zijn.

Wel mag een docent linken naar video’s en podcasts die afkomstig zijn van een openbaar toegankelijke website en die in FbF beschikbaar gesteld worden via een link naar het betreffende materiaal. 

Deze website maakt gebruik van cookies.