Universiteit Leiden

nl en

Artikelen altijd vindbaar met behulp van DOI

Persistent identifiers, zoals DOI, zorgen er voor dat online verwijzingen ook in de toekomst blijven werken. De Digital Object Identifier, DOI, wordt gebruikt voor objecten, zoals publicaties en data. Het gebruik van een DOI maakt duurzaam citeren en refereren gemakkelijk..

Bronnen op het internet hebben over het algemeen een webadres of een URL. Deze URL kan worden gebruikt om naar deze bron te verwijzen. Om verschillende reden kan zo’n adres echter veranderen. De naam van de server kan veranderen of de bestandnaam van de bron kan worden aangepast. De verwijzingen naar deze bron werken dan ook niet meer. Een aantal studies waaronder 'The decay and failures of web references' heeft aangetoond dat ruim de helft van bronnen waarnaar wordt verwezen in wetenschappelijke publicaties na negen jaar al niet meer bereikbaar is.

Het probleem dat URLs geen permanente toegang tot bronnen geven kan echter vrij eenvoudig worden opgelost door gebruik te maken van zogenaamde persistent identifiers (PID’s). Dit zijn permanente codes die op een duurzame manier blijven verwijzen naar bronnen, ook wanneer het webadres verandert. Een PID wordt beheerd door een organisatie, die heel concreet zorg draagt voor het actueel houden van tabel waarin de actuele weblocatie van een object wordt gekoppeld aan onveranderlijk uniek nummer. Wanneer de locatie verandert, moet uiteraard ook deze tabel worden aangepast.

Er zijn verschillende soorten persistent identifers, zoals de Handle, de URN/NBN en de DOI.

DOI

Wetenschappelijke tijdschriften kennen vaak DOIs toe publicaties. DOIs worden ook in toenemende mate gebruikt door repositories om er documenten of gegevens te identificeren. DOI is sinds 2012 een ISO-standaard. In Nederland worden DOIs beheerd door DataCite Netherlands. 

Deze website maakt gebruik van cookies.