Universiteit Leiden

nl en

Training datamanagement

Het Centre for Digital Scholarship biedt verschillende mogelijkheden voor datamanagementtraining. Deze sessies bevatten onderwerpen als beleid en voorschriften, privacy en de AVG, data delen en toestemming, het publiceren en archiveren van data, datamanagementplannen, FAIR data (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) en Open Science.

Onze cursussen worden gegeven door leden van het datamanagementteam. Wie geinteresseerd is om deel te nemen aan een cursus of om ons een specifieke cusus of een onderdeel daarvan te laten organiseren, kan contact met ons opnemen via: datamanagement@library.leidenuniv.nl.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor deelnemers van de Universiteit Leiden, tenzij dit expliciet staat aangegeven. 

Het LUMC biedt medewerkers een eigen cursus voor het schrijven van een datamanagementplan volgens het LUMC template. Kijk voor deze cursus Datastewardship op het Leerportaal (interne site).

Trainingsaanbod

De Universiteit Leiden, maar ook de meeste subsidieverstrekkers stellen een datamanagementplan (DMP) aan het begin van nieuwe projecten verplicht. Het doel van deze workshop is om te helpen dit DMP in te vullen. We bieden hulp bij het beantwoorden van een aantal vragen, die in een datamanagementplan worden gesteld: wat voor soort data worden er verzameld, waar worden ze opgeslagen, met wie en op welke manier worden zij gedeeld, hoe kunnen anderen de data begrijpen en is de langetermijn archivering goed geregeld?

Er wordt tijd ingeruimd voor het invullen van het universitaire template voor een datamanagementplan

Doelgroep
Alle PhD's en onderzoekers van de Universiteit Leiden, die een datamanagementplan willen of moeten schrijven. Let op: sommige faculteiten bieden maatwerkcursussen aan hun PhD's

Methode & inhoud
Eén sessie van 2,5 uur met presentaties en hand-outs. Deelnemers nemen hun eigen device mee om een eerste versie van het datamanagementplan (Word document) te schrijven. Deelnemers ontvangen informatie na afloop waarmee zij het datamanagementplan verder kunnen uitwerken.

Inschrijven & cursusdata

  • 23 april 2024, 10.00 - 13.00
  • 27 mei 2024, 14.00 - 16.30  (online)
  • 9 juli 2024, 10.00 - 13.00

Locatie: in collegezalen Heinsius/Vossius (UBL).

Werknemers van de Universiteit Leiden kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar: datamanagement@library.leidenuniv.nl. Vermeld daarbij de gewenste trainingsdatum, onderzoeksinstituut en eventuele specifieke vragen. Mocht de datum niet schikken, informeer dan naar overige mogelijkheden.

Het Centre for Digital Scholarship (CDS) organiseert deze engelstalige Bring Your Own Data pilot workshop voor PhD's om hun data FAIR te maken: Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. We leggen hierbij vooral nadruk op de onderdelen Interoperable en Reusable. Allereerst introduceren we het concept FAIR data. Daarna doorlopen we gezamenlijk een tutorial met een voorbeeld dataset. Vervolgens is er een praktische sessie waarin door de deelnemers zelf meegebrachte datasets FAIR worden gemaakt. We sluiten af met een dicussie over het delen en publiceren van FAIR data.

Deze workshop richt zich op Data Science PhD's.

Datum en inschrijven

De volgende sessie wordt binnenkort gepland.

Inschrijven kan per email: datamanagement@library.leidenuniv.nl

The benefits and practices of making your research more widely accessible

In deze engelstalige workshop behandelden we de verschillende keuzes die onderzoekers maken bij het publiceren van hun data, de noodzakelijke stappen om een dataset FAIR te maken en tot slot deden we een test upload van een dataset in een bestaand data repositorium.

Vaak hebben instellingen of onderzoeksfinanciers een beleid voor archivering van data na afloop van het onderzoek dat niet verder reikt dat 10-15 jaar. Sommige data blijken echter ook na langere tijd nog waardevol te zijn, soms zelfs juist vanwege het verloop van tijd. Juist hierom is het belangrijk om een platform voor publicatie te kiezen dat de data niet alleen gemakkelijk vindbaar maakt, maar ook een visie heeft voor langere termijn.

De slides van de workshop zijn te vinden in Zenodo.

Stuur voor meer informatie een email naar: datamanagement@library.leidenuniv.nl

Deelnemers worden op de hoogte gebracht van het belang van solide datamanagement op basis vanstandaard procedures en best practices uit hun vakgebied. Deelnemers schrijven een datamanagementplan volgens de universitaire richtlijnen, waarin zij de methode enachterliggende principes voor het management van hun data beschrijven. In de laatste bijeenkomst presenteren zij hun eigen DMP aan de groep.Op deze manier bieden we een mogelijkheid om best practices en feedbackvan detrainers uit te wisselen.

Doelgroep
Deze maatwerktrainingen datamanagement worden aangeboden aan nieuwe PhD studenten van:

Medewerkers enPhD's van ander instituten, die geinteresseerd zijn in een maatwerktraining kunnen contact openemen met ons of hun graduate school.de training kan worden geregistreerd als onderdeel van de 'transferable skills' training voor PhD's (0,5 ects).

Methode & inhoud
Twee of drie bijeenkomsten van2 to 4uur met presentaties en praktische oefeningen. Deelnemers nemen hun eigen device mee.

Inschrijven & cursusdata
De instituten verzorgen de organisatie, planning, selectie en inschrijving van de deelnemers. Zij informeren de deelnemers over locatie en data.

Wie geeft de cursus?
De training wordt gegeven door leden van het CDS datamanagementteam en eensenior onderzoeker vanuit het organiserende instituut.

Deze website maakt gebruik van cookies.