Universiteit Leiden

nl en

Plagiaat

Wat is plagiaat?

 De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit definieert plagiaat als ‘het gebruik zonder passende erkenning van ideeën, werkwijzen, resultaten of teksten van een ander’. De definitie van Oxford University is iets uitgebreider: ‘Plagiarism is presenting someone else’s work or ideas as your own, with or without their consent, by incorporating it into your work without full acknowledgement. All published and unpublished material, whether in manuscript, printed or electronic form, is covered under this definition. Plagiarism may be intentional or reckless, or unintentional. Under the regulations for examinations, intentional or reckless plagiarism is a disciplinary offence.’

Hoe gaat de Universiteit Leiden om met plagiaat?

De Universiteit Leiden beschouwt plagiaat als een ernstig vergrijp. In de Regeling Plagiaat leest u wat de universiteit onder plagiaat verstaat en wat de mogelijke consequenties zijn.

Wat is zelfplagiaat?

Hoewel er verschil van mening bestaat over de juistheid van de term ‘zelfplagiaat’ wordt daar het volgende mee bedoeld. De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening beschrijft het aldus in paragraaf 1.5: ‘Een wetenschapsbeoefenaar zal geen (delen uit) eerder gepubliceerd eigen werk opnieuw publiceren als ware dit een nieuwe bijdrage aan de wetenschappelijke literatuur. Wanneer hij eerder gepubliceerde bevindingen opnieuw publiceert, zal hij dat door correcte bronvermelding of op andere in zijn vakgebied aanvaarde wijze duidelijk maken. Hergebruik zonder bronvermelding van korte teksten die al dan niet samen met co-auteurs zijn gepubliceerd is binnen veel wetenschapsgebieden geoorloofd en zelfs gebruikelijk indien het gaat om korte passages in inleiding, theorievorming en methodebeschrijving.’

Deze website maakt gebruik van cookies.