Universiteit Leiden

nl en

Start een scriptie

Heb je al een onderwerp en onderzoeksvraag bedacht voor jouw scriptie of paper? En heb je een realistische planning gemaakt? Bekijk de onderstaande tutorials en hulpbronnen.

Welke stappen moet je zetten?

Als je begint met jouw onderzoek is het goed om na te gaan of je de opdracht begrijpt. Wat voor bronnen moet je gebruiken en worden er aanwijzingen gegeven? Schrijf dit op in je eigen woorden. Mag je zelf een onderwerp bedenken? Kijk dan naar deze tips:

 • Kies voor een onderwerp dat jij interessant vindt (discipline, tijdvak, onderzoeksmethode), waar je genoeg literatuur over kunt vinden (1), dat relevant is (2), en waarover academische/toegankelijke bronnen te vinden zijn (3). Let op de grootte van je onderwerp. 
 • Je kunt inspiratie halen uit eerder opgegeven literatuur, krantenartikelen of scripties. Hierbij kan het helpen om een mindmap te maken. 
 • Achtergrondinformatie kun je vinden op Google, Wikipedia of in encyclopedieën. Stel jezelf de vraag: wat kan ik toevoegen aan de discussie?
 • Zorg dat er genoeg (1) relevante, (2) academische en (3) toegankelijke bronnen over het onderwerp zijn waar je je argument(en) op kunt baseren, maar zorg ook dat het onderwerp beperkt is tot een hanteerbare omvang. 

De tutorial Topic development helpt je bij het kiezen van een onderwerp (bron: UMKC Libraries).

Start tutorial

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Het is belangrijk dat je onderzoeksvraag specifiek, onderzoekbaar en voor je doelgroep begrijpelijk is.

 • Voorkom vragen die te beantwoorden zijn met 'ja' of 'nee', zoek naar een 'probleem' dat je wilt beantwoorden.
 • Kies voor een open vraag door de vraag te beginnen met 'waarom', 'hoe', 'wanneer' of  'wie'.
 • Schrijf op wat je al weet over het onderwerp en wat je nog wilt leren.
 • Aanscherpen van de vraag is tijdens het onderzoek altijd nog mogelijk.
 • Bekijk voor medische studies de tutorials Master: basistechnieken zoeken en Master: zoekvraag formuleren op de site Medisch Onderwijs (Masterpro). Hiervoor heb je een gratis account nodig.

Bekijk de tutorial ‘How to write a research question’ van de George Mason University’s Writing Center.

Start tutorial

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Het is van belang om een realistische en concrete planning te maken om de deadline te halen. 

 • Maak een goede planning door een overzicht te maken van de hoeveelheid tijd die je hebt: Wanneer is je deadline? Wanneer kan (en wanneer moet) je aan de slag? Hoeveel uur kun je realistisch gezien per week aan dit project besteden?
 • Schrijf de stappen op die je van begin tot eind moet doorlopen. In deze guide krijg je een idee van hoeveel tijd elke stap ongeveer kost. Vergeet niet de onderdelen zoals spellingcontrole, afdrukken en inbinden enz.
 • Wees realistisch: een realistische planning helpt je om doelen te stellen en stress te vermijden. Veel studenten ervaren het schrijven van een scriptie als overweldigend omdat velen onderschatten hoeveel tijd het kost om een goed onderbouwd stuk te schrijven. 
 • Schrijf dagelijks drie dingen op die je af wilt hebben tegen het eind van de dag en begin met het belangrijkste.
 • Vergeet geen pauze te nemen: het is belangrijk om wat je hebt opgeschreven later nog eens te bekijken. Vaak zie je, als je de tekst terugleest, kleine inconsistenties die je eerder over het hoofd had gezien; of je hebt nieuwe inzichten gekregen die je wilt toevoegen.
 • Deze links kunnen je helpen bij onderwerpen zoals: doelen stellen, het maken van een planning en tips bij het plannen.

Leer meer over prioriteiten en doelen stellen, hoe je omgaat met afleiding, uitstelgedrag en wat je moet doen als je achterop raakt in de tutorial Time Management Skills (bron: the Open University).

Start tutorial
Deze website maakt gebruik van cookies.