Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Scripties en proefschriften

Scripties van de Universiteit Leiden

Gedrukte bachelor- en masterscripties werden over het algemeen niet in de bibliotheekcollectie opgenomen. Vanaf 2010 worden de scripties van de faculteiten Archeologie, Geesteswetenschappen, en Sociale Wetenschappen opgenomen in het Studentenrepositorium van Scholarly Publications. Deze scripties zijn niet te vinden in onze Catalogus.

Voor scripties die niet in het Repositorium staan raden wij aan contact op te nemen met het secretariaat van de opleiding waar de auteur van betreffende scriptie gestudeerd heeft.

De bibliotheek van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) bewaart een aantal gedrukte scripties van Psychologie, Pedagogiek en Culturele Antropologie die ingeleverd zijn tussen 2008 en 2011. Bij de balie van deze bibliotheek is een lijst met titels van beschikbare scripties verkrijgbaar. Deze scripties zijn ook op auteur, titelwoorden en jaar in de Catalogus te vinden. Voor een overzicht van alle FSW scripties die in de Catalogus zijn opgenomen: ga in de Catalogus naar Advanced Search, selecteer vervolgens Shelfmark en typ hier: pedag. scr., cultan scr., polwet scr., psycho scr., of b.s.k. scr. en klik op Search.

In de bibliotheek Wijnhaven is een gedeelte van de scripties van Bestuurskunde die zijn ingeleverd tussen 2008 en 2011 te vinden. De scripties staan in een gesloten kast. Een medewerker kan de kast openen om een scriptie te kunnen inzien. De scripties zijn uitleenbaar.

Scripties van Nederlandse universiteiten

UvA Scripties: in deze database zijn de volledige teksten van UvA-scripties openbaar beschikbaar. Dit bestand is gestart in oktober 2004.

VU Online Scriptiedatabase: database met een groeiend aantal VU-scripties. De scripties kunnen gratis gedownload worden. Dit bestand is gestart in oktober 2007.

Catalogus scripties Radbout Universiteit Nijmegen: deze catalogus bevat verwijzingen (geen full-text) naar scripties van de Radboud Universiteit Nijmegen die zijn opgenomen in de bibliotheken van de Radboud Universiteit Nijmegen. Niet alle scripties zijn opgenomen.

Student Theses Rijksuniversiteit Groningen: scripties zijn op te zoeken per faculteit.

Leidse proefschriften

Leidse proefschriften digitaal
Recente proefschriften (vanaf ca. 2005) van Leidse promovendi zijn digitaal beschikbaar via Scholarly Publications. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Leidse proefschriften papier
Alle Leidse proefschriften zijn opgenomen in Catalogus, tabblad Leiden Collections. Verfijn uw vraag door in een tweede zoekregel te zoeken met dissertation.

Proefschriften van andere Nederlandse universiteiten

Recente proefschriften (vanaf ca. 2005) van alle Nederlandse universiteiten zijn digitaal beschikbaar via OpenAire, een vrij toegankelijke database. In sommige gevallen rust een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Voor papieren versies van Nederlandse proefschriften die niet in Catalogus te vinden zijn, verwijzen wij naar WorldCat. In dit bestand is het bezit van alle Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek te vinden. 

Buitenlandse proefschriften

Veel recente wetenschappelijke publicaties, waaronder proefschriften, worden gratis full-text in repositoria aangeboden. De hieronder vermelde sites bieden toegang tot verzamelingen van repositoria:

  • DART-Europe is een webportal dat toegang biedt tot ruim 360.000 proefschriften van meer dan 500 Europese universiteiten. DART staat voor Digital Archive of Research Theses.
  • De Britse site OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) biedt toegang tot meer meer dan 1500 repositories wereldwijd. Alle opgenomen repositories zijn door medewerkers van OpenDOAR bekeken en goed genoeg bevonden. De site heeft een gebruiksvriendelijke interface.
  • Het Amerikaanse OATD (Open Access Theses and Dissertations) biedt toegang tot proefschriften en scripties wereldwijd.
  • De Britse site ROAR (Registry of Open Access Repositories) biedt ook toegang tot repositories wereldwijd, maar wordt in tegenstelling tot OpenDOAR automatisch gevuld.
  • OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) biedt een overzicht van en toegang tot meer dan 8.000.000 open access publicaties, aangeboden door meer dan 460 providers. 
  • OAIster (oorspronkelijk een project van de Universiteit van Michigan, U.S.A.) biedt toegang tot wetenschappelijke open access publicaties wereldwijd. M.i.v. december 2009 is deze database ge├»ntegreerd in WorldCat.
  • EBSCO Open Dissertations: gratis database die honderdduizenden titels en links naar proefschriften bevat

De Catalogus (tabblad Find Databases) geeft toegang tot de volgende proefschriftendatabases:

  • Proquest Dissertations & Theses Global: deze database bevat proefschriften uit de periode 1861 tot heden. Van de proefschriften die na 1997 zijn toegevoegd is in veel gevallen de volledige tekst beschikbaar. Van de oudere proefschriften zijn alleen beschijvingen met uittreksels beschikbaar en kan de volledige tekst tegen betaling worden besteld. De database wordt wekelijks ge-update. Toegang alleen beschikbaar met ULCN-account en wachtwoord. 
  • China Dissertations: bevat full-text proefschriften vanaf ca. 1999. Toegang alleen beschikbaar met ULCN-account en wachtwoord.
Deze website maakt gebruik van cookies.