Universiteit Leiden

nl en

ChatGPT: Wat kan (en mag) er?

Er is momenteel veel discussie rondom ChatGPT, een geavanceerde chatbot die gebruikmaakt van Artificial Intelligence (AI). ChatGPT is gebaseerd op een Large Language Model (LLM) dat getraind is op enorme hoeveelheden tekst, waardoor het veel kennis heeft van grammatica, woordbetekenissen en contextuele nuances. Het programma kan vragen beantwoorden, informatie verstrekken, suggesties doen en helpen bij het creƫren van teksten. Het is echter belangrijk om te weten dat ChatGPT en andere soortgelijke programma's nog steeds in ontwikkeling zijn en dat er beperkingen en uitdagingen zijn bij het gebruik van chatbots in het onderwijs.

Wat mag?

Studenten kunnen ChatGPT gebruiken als sparringpartner. Dit betekent dat het je kan helpen bij de beginfase van je onderzoek, bijvoorbeeld bij het brainstormen over onderwerpen of het zoeken naar informatie. Let hierbij op dat ChatGPT niet altijd correcte informatie geeft. Je moet dus zelf altijd checken of de informatie klopt. Daarnaast kan ChatGPT je helpen bij het structureren van tekst.

Wat mag niet?

ChatGPT mag niet gebruikt worden voor het schrijven van teksten of het letterlijk herschrijven van bestaande teksten. Dit wordt gezien als plagiaat. Je baseert je tekst dan immers op de woorden van iemand anders zonder daarnaar te verwijzen. Daarnaast is ChatGPT erg goed in toon en structuur, maar niet in inhoud en interpretatie. Ook verzint de tool verwijzingen en bronnen bij teksten. Die zijn dus niet geschikt om zomaar te gebruiken.

Wat wil je leren?

Het is belangrijk dat je zelf nadenkt waarvoor je studeert. Vermoedelijk leer je weinig wanneer je informatie laat genereren door een chatbot. Daarnaast is transparantie een kernwaarde van de wetenschap. Het is dus cruciaal om aan te geven wanneer en waarvoor jij ChatGPT gebruikt. Ga daarom in gesprek met je docent of begeleider over wat voor hen acceptabel is in het gebruik van ChatGPT en waar je het gebruik kan vermelden.

Wees duidelijk

Door een open gesprek te voeren over het gebruik van ChatGPT en welk gebruik jij accepteert, weten studenten waar ze aan toe zijn. Het geven van duidelijke richtlijnen aan het begin van een collegereeks is dus aan te raden. Heb hierbij vertrouwen in het vermogen van studenten om te beoordelen wat verantwoord is bij het gebruik van AI.

Wat wil je de student leren?

Teksten die geschreven zijn door ChatGPT zijn bijna niet te herkennen als zodanig. Teksten worden immers gegenereerd op basis van door mensen geschreven teksten. Daarnaastvalt niet te bewijzen of studenten AI gebruikt hebben. Het is het daarom vaak niet waard om die strijd aan te gaan. Vraag je in plaats daarvan af wat je de student wil leren:  

  • Waar leg jij de nadruk op? In plaats van basiskennis en reproduceren wordt interpretatie en analyse van informatie belangrijker.
  • Het proces richting het eindproduct wordt meer van belang dan het eindproduct zelf. Hier kun je op inspelen, door meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het kritisch denkvermogen van de student.
  • Door in een werkgroepsetting met ChatGPT te experimenteren, kunnen studenten kennismaken met manieren om de tool verantwoord te gebruiken. Laat studenten bijvoorbeeld feedback geven op door AI gegenereerde teksten, of vergelijk deze met door mensen geschreven teksten.  

Informatie vanuit de Universiteit Leiden

De ontwikkeling van chatbots is vlot. Hierdoor verandert de regelgeving hierover ook regelmatig. Houd de website van de universiteit in de gaten voor meer informatie omtrent het gebruik van ChatGPT.

Meer informatie vind je onder andere hier:

AI in het onderwijs
ChatGPT: Hoe gaan we er als faculteit mee om?

Deze website maakt gebruik van cookies.