Universiteit Leiden

nl en

Start een scriptie

Tijdens jouw tijd als student zul je papers en een scriptie moeten schrijven. Het is dan ook van belang dat je weet uit welke stappen het onderzoeksproces bestaat. Zo zul je moeten zoeken naar informatie, evalueren en citeren. De eerste stap is het kiezen van een onderwerp, onderzoeksvraag en het maken van een planning.

Welke stappen moet je zetten?

Als je begint met jouw onderzoek is het goed om na te gaan of je de opdracht begrijpt. Wat voor bronnen moet je gebruiken en worden er aanwijzingen gegeven? Schrijf dit op in je eigen woorden. Kun je zelf een onderwerp bedenken? Kijk dan naar deze tips:

  • Kies voor een onderwerp dat jij interessant vindt (discipline, tijdvak, onderzoeksmethode) en waar je genoeg literatuur over kunt vinden.
  • Je kunt inspiratie halen uit eerder opgegeven literatuur, krantenartikelen of scripties. Hierbij kan het helpen om een mindmap te maken. 
  • Achtergrondinformatie kun je vinden op Google, Wikipedia of in encyclopedieën. Stel jezelf de vraag: wat kan ik toevoegen aan de discussie?

De tutorial Topic development helpt je bij het kiezen van een onderwerp (bron: UMKC Libraries).

Start tutorial

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Het is belangrijk dat je onderzoeksvraag duidelijk is voor jouw doelgroep, gefocust en onderzoekbaar.

  • Voorkom vragen die te beantwoorden zijn met ´ja´ of ´nee´, formuleer een probleem dat je wilt beantwoorden.
  • Kies voor een open vraag door de vraag te beginnen met ´waarom´, ´hoe´, ´wanneer´ of ´wie´.
  • Schrijf op wat je al weet over het onderwerp en wat je nog wilt weten.
  • Aanscherpen van de vraag is tijdens het onderzoek altijd nog mogelijk.

Het is van belang om een realistische en concrete planning te maken om de deadline te halen. Maak een goede planning met behulp van de tutorial Time Management Skills (bron: the Open University). 

Start tutorial

De tutorial Start een scriptie helpt je bij de start van jouw scriptie (bron: Vrije Universiteit Amsterdam).

Start tutorial

Hulp nodig?

  • Bel of stel je vraag online voor een snel en deskundig antwoord. 
  • Maak een afspraak met een vakreferent als je op zoek bent naar hulp bij: het vinden van een onderwerp, literatuur, databases of bij het beoordelen van bronnen.

Deze website maakt gebruik van cookies.