Universiteit Leiden

nl en

(Digitale) collegeplanken

Een (digitale) collegeplank geeft docenten de mogelijkheid om een literatuurlijst met zowel digitaal als fysiek materiaal, indien mogelijk, voor een bepaalde periode apart te zetten. Naar digitaal materiaal kan gemakkelijk doorgelinkt worden, zodat het voor studenten snel vindbaar is. Al het materiaal dat bij ons beschikbaar is, kan via de catalogus aan een literatuurlijst worden toegevoegd.

1. Materialen selecteren

 • Log in in de Catalogus met uw ULCN-account.
 • Zoek naar een specifiek item en selecteer door op de pin te drukken: Wilt u een artikel of hoofdstuk selecteren uit een geprint tijdschrift of boek, selecteer dan de titel van het tijdschrift of boek.
 • Als alle materialen zijn geselecteerd, ga dan naar My Favorites in de rechterbovenhoek.
 • Selecteer alle benodigde titels voor de Collegeplank door de (genummerde) boxjes voor de titels aan te klikken en klik bovenaan op de drie bolletjes ('push to actions').
 • Kies daar voor Export RIS > Download > Save as. Negeer het verzoek tot aanpassen van de Encoding!
 • Geef het bestand een naam en zorg ervoor dat de extensie .ris blijft.

De procedure voor het aanvragen van een digitale collegeplank is gelijk aan de procedure voor de fysieke collegeplank. Het kan een aantal weken duren voordat uitgeleende werken retour zijn. Mocht een publicatie niet (digitaal) aanwezig zijn, dan kunt u een verzoek tot aanschaf indienen of contact opnemen met uw vakreferent om te overleggen over een alternatieve oplossing. Het aanschaffen van nieuwe fysieke titels kan tot enkele maanden duren. Vraag de collegeplank daarom op tijd aan.

We adviseren om zoveel mogelijk gebruik te maken van digitaal materiaal in verband met de beschikbare kastruimte. Bij kleine groepen studenten kunt u er ook voor kiezen titels uitleenbaar te maken. 

DVD’s kunnen worden aangevraagd voor een collegeplank, maar worden niet fysiek op de plank geplaatst. Ze kunnen worden opgehaald bij de balie. De student kan dan de DVD bekijken op de daarvoor bestemde terminal/computer in de bibliotheek, maar kan deze niet meenemen. Een collegeplank staat immers geen uitleen toe. Wegens beperkte raadpleegopties voor studenten binnen de UBL adviseren we docenten om het materiaal tijdens college (online of offline) aan te bieden of gezamenlijk met studenten te bekijken in de Cinema Room Vos.

2. Upload de selectie

 • Log in op de Course Reserve Portal met uw ULCN-account.
 • Klik op New Request.
 • Vul alle verplichte velden in en importeer het door u aangemaakte RIS-bestand.
 • Literatuur die niet beschikbaar is in de UBL, en die u graag aangeschaft zou willen zien, kan worden aangevraagd in het veld Books to be purchased. Houd er rekening mee dat het enkele maanden kan duren voordat een boek beschikbaar gemaakt is voor uitlening. E-books zijn gewoonlijk binnen enkele dagen beschikbaar.

Klaar? Klik op Submit Request. Op de volgende pagina kunt u uw reservering bekijken en bevestigen.

Aanvragen behandelen we in volgorde van binnenkomst. U ontvangt direct per e-mail een bevestiging van uw aanvraag met uw collegeplankcode en een link naar de literatuurlijst. De collegeplankcode staat op de boekensteunen bij de collegeplank, waardoor studenten de juiste boeken sneller kunnen vinden. De link, die de volgende dag zichtbaar is, kunt u in de online leeromgeving plaatsen of direct aan uw studenten sturen. Deze literatuurlijst is actief vanaf de aangegeven begindatum en wordt verwijderd op de aangegeven einddatum. 

Fysieke materialen die in de bibliotheek aanwezig zijn, plaatsen we binnen een week op de collegeplank onder de collegeplankcode (bijv.: ULCRS182) tezamen met de naam van uw college en uw naam. Uitgeleend materiaal wordt binnen maximaal drie weken beschikbaar gesteld. Nieuwe aankopen plaatsen we zodra deze gecatalogiseerd zijn. In de Catalogus wordt de locatie van het materiaal aangepast naar “[bibliotheeklocatie] Course Reserves” met de naam van het college, zodat ook in de catalogus zelf duidelijk is dat het materiaal op een collegeplank is geplaatst.

Als u titels wilt toevoegen aan het Course Reserve Shelf of achteraf andere opmerkingen hebt, logt u in op het Course Reserve Portal en gaat u naar de betreffende collegeplank. U kunt extra literatuur aan uw plank toevoegen door een RIS-bestand in te dienen met de titels die u wilt toevoegen. Als u een fout in uw cursusinformatie of literatuurlijst wilt corrigeren, gebruik dan het veld "Correcties en opmerkingen".

Houd er rekening mee dat papieren kopieën van hoofdstukken uit boeken of artikelen uit tijdschriften niet op de collegeplanken mogen worden geplaatst, alleen de betreffende boeken en tijdschriften zelf. Docenten kunnen verwijzen naar de hoofdstukken in het boek en de artikelen in het tijdschrift. Studenten kunnen dan zelf bepalen of zij dit materiaal ter plekke lezen of dat zij liever een (digitale) kopie maken voor privégebruik

Collegeplanken zijn te vinden op de volgende locaties:

Op een collegeplank kunnen alle in de UBL aanwezige geprinte tijdschriften, naslagwerken, boeken en andersoortige materialen worden geplaatst, behalve:

 • Audiovisuele materialen: deze worden in bewaring gehouden bij de betreffende uitleenbalie, en kunnen door studenten daar opgehaald worden ter inzage
 • Materialen uit de Bijzondere Collecties
 • Materialen uit de NINO-bibliotheek, Afrika Studiecentrum en Walaeus Bibliotheek: deze zijn momenteel nog niet beschikbaar gesteld voor plaatsing op collegeplanken, en laten wij dus op hun oorspronkelijke locatie staan.
 • Collegeplanken Universiteitsbibliotheek, inclusief Asian Library: per e-mail of aan de uitleenbalie tijdens openingstijden
 • Collegeplanken Bibliotheek Rechten: per e-mail of aan de uitleenbalie tijdens openingstijden
 • Collegeplanken Bibliotheek Wijnhaven, Den Haag: per e-mail of aan de uitleenbalie tijdens openingstijden
 • Bibliotheek Sociale Wetenschappen: per e-mail of aan de uitleenbalie tijdens openingstijden
 • Science Library: per e-mail of aan de uitleenbalie tijdens openingstijden
 • Walaeus Bibliotheek (LUMC): per e-mail of aan de uitleenbalie tijdens openingstijden
 • Online collegeplanken: per e-mail of aan de uitleenbalie tijdens openingstijden

Voor vragen kunt u zich ook wenden tot uw vakreferent.

Deze website maakt gebruik van cookies.