Universiteit Leiden

nl en

(Digitale) collegeplanken

Een (digitale) collegeplank biedt docenten de mogelijkheid om:
1. een literatuurlijst in te dienen met zowel digitaal als fysiek materiaal 
2. door te linken naar digitaal materiaal
3. fysiek materiaal voor een bepaalde periode apart te laten zetten op een collegeplank
4. boetes voor inbreuk op het auteursrecht te vermijden

Al het materiaal dat bij ons beschikbaar is (artikelen, tijdschriften, boeken, hoofstukken, krantenartikelen, video's, databases enz.) kan via de catalogus aan een literatuurlijst worden toegevoegd.

De procedure voor het aanvragen van een digitale collegeplank is gelijk aan de procedure voor de fysieke collegeplank. Het kan een aantal weken duren voordat uitgeleende werken retour zijn of titels die aangeschaft moeten worden beschikbaar zijn. 

Vanwege de beperkte ruimte in de kasten is het helaas niet mogelijk meer dan tien boeken/tijdschriften op een fysieke collegeplank te plaatsen. Wij adviseren zoveel mogelijk gebruik te maken van digitaal materiaal. Bij kleine groepen studenten kunt u er ook voor kiezen titels uitleenbaar te maken. Mocht een publicatie niet digitaal aanwezig zijn, dan kunt u een verzoek tot aanschaf indienen of contact opnemen met uw vakreferent om te overleggen over een alternatieve oplossing.

Het aanvragen een (online) collegeplank gaat in twee gemakkelijke stappen:

1. Materialen selecteren

 • Log in in de Catalogus met uw ULCN-account
 • Zoek naar een specifiek item en selecteer door op de pin te drukken:  
 • Wilt u een artikel of hoofdstuk selecteren uit een geprint tijdschrift of boek selecteer dan alleen de titel van het tijdschrift of boek.
 • Selecteer op die manier alle materialen die u voor uw college nodig hebt.
 • Als alle materialen zijn geselecteerd ga dan naar My Favorites in de rechterbovenhoek
 • Selecteer alle benodigde titels voor de Collegeplank door de (genummerde) boxjes voor de titels aan te klikken en klink bovenaan op de drie bolletjes ('push to actions') 
 • Kies daar voor Export RIS > Download > Save as. Negeer het verzoek tot aanpassen van de Encoding!
 • Geef het bestand een naam en zorg ervoor dat de extensie .ris blijft. 

 

2. Upload de selectie

 • Log in op de Course Reserve Request Service met uw ULCN-account
 • Klik op Add New
 • Vul alle verplichte velden in en importeer het door u aangemaakte RIS-bestand. Alle geselecteerde titels worden nu zichtbaar.
 • Literatuur die niet beschikbaar is in de UBL, en die u graag aangeschaft zou willen zien, kan worden aangevraagd in het veld Books to be purchased. Houd er rekening mee dat het tot enkele weken kan duren voordat een boek beschikbaar gemaakt is voor uitlening. E-books zijn gewoonlijk binnen enkele dagen beschikbaar.

Klaar? Klik op Request Course Reserve Shelf.

Aanvragen behandelen we in volgorde van binnenkomst. U ontvangt direct  per e-mail een bevestiging van uw aanvraag met uw collegecode en een link naar de literatuurlijst. Deze link, die de volgende dag zichtbaar is, kunt u in de online leeromgeving plaatsen of direct aan uw studenten sturen. Deze literatuurlijst is actief vanaf de aangegeven begindatum en wordt verwijderd op de aangegeven einddatum. 

Fysieke materialen in de lijst die in de bibliotheek aanwezig zijn plaatsen we binnen een week op de collegeplank onder de collegecode van uw vak (bijv.: ULCRS182). Uitgeleend materiaal wordt gereserveerd en komt na maximaal 3 weken beschikbaar op de plank. Nieuwe aankopen plaatsen we zodra deze gecatalogiseerd zijn. De plaatsingsinformatie van literatuur in de Catalogus wordt omgezet naar “[bibliotheeklocatie] Course Reserves” met de naam van het college, zodat ook in de catalogus zelf duidelijk is dat het materiaal op een collegeplank is geplaatst.

Houd er rekening mee dat papieren kopieën van hoofdstukken uit boeken of artikelen uit tijdschriften niet op de collegeplanken mogen worden geplaatst, alleen de betreffende boeken en tijdschriften zelf.  Docenten kunnen  verwijzen naar de hoofdstukken in het boek en de artikelen in het tijdschrift. Studenten kunnen dan zelf bepalen of zij dit materiaal ter plekke lezen of dat zij liever een (digitale) kopie maken voor privégebruik

Wilt u achteraf nog titels toevoegen aan uw collegeplank, een verandering aanbrengen in de begin- of einddatum of heeft u andere op- of aanmerkingen, log dan in op de Course Reserve Request Service. Ga vervolgens naar de betreffende collegeplank. Onderaan het formulier kunt u bij Addition or Correction aanvullingen of wijzigingen doorgeven.

Collegeplanken zijn te vinden op de volgende locaties:

Op een collegeplank kunnen alle in de UBL aanwezige geprinte tijdschriften, naslagwerken, boeken en andersoortige materialen worden geplaatst, behalve:

 • Audiovisuele materialen: deze worden in bewaring gehouden bij de betreffende uitleenbalie, en kunnen door studenten daar opgehaald worden ter inzage
 • Materialen uit de Bijzondere Collecties
 • Materialen uit de NINO-bibliotheek, Afrika Studiecentrum en Walaeus Bibliotheek: deze zijn momenteel nog niet beschikbaar gesteld voor plaatsing op collegeplanken, en laten wij dus op hun oorspronkelijke locatie staan.
 • Collegeplanken Universiteitsbibliotheek, inclusief Asian Library: per e-mail of aan de balie tijdens openingstijden
 • Collegeplanken Bibliotheek Rechten: per e-mail of aan de balie tijdens openingstijden
 • Collegeplanken Bibliotheek Wijnhaven, Den Haag: per e-mail of aan de balie tijdens openingstijden
 • Bibliotheek Sociale Wetenschappen: per e-mail of aan de balie tijdens openingstijden
 • Science Library: per e-mail of aan de balie tijdens openingstijden
 • Walaeus Bibliotheek (LUMC): per e-mail of aan de balie tijdens openingstijden
 • Online collegeplanken Bibliotheek: per e-mail of aan de balie tijdens openingstijden

Voor vragen kunt u zich ook wenden tot uw vakreferent.

Deze website maakt gebruik van cookies.