Universiteit Leiden

nl en

Linken naar artikelen en boeken

Hulp met het creëren van links naar tijdschriftartikelen, boeken en e-books, bijvoorbeeld voor gebruik in Brightspace.

Linken naar artikelen en e-books gebeurt vaak door de URL vanaf de adresbalk te kopiëren. Helaas verloopt zo'n url snel en stuiten studenten op een foutmelding. We raden dan ook aan een stabiele link te maken met behulp van de handleiding hieronder. 

Het gemakkelijkst is een link te maken naar een item in de catalogus. Zoek hiervoor de betreffende titel op in de Catalogus en kopieer vervolgens de link onder de tab Share link (het schakelicoontje). 

Linken naar een afbeelding of collectiebeschrijving in Digital Special Collections
Klik op Linking to this object in het gewenste record

Linken naar Scholarly Publications
In de meeste Open Access Repositoria, zoals Scholarly Publications, wordt gebruik gemaakt van een handle. Bij iedere publicatie in Scholarly Publications staat een handle vermeld. De link die hierachter staat (beginnend met https://hdl.handle.net/) leidt altijd direct naar de betreffende publicatie. Wilt u bijvoorbeeld een link wil maken naar "Het aanvullen van de rechtsgronden : de betekenis van art. 8:69 Awb in het licht van art. 48 (oud) Rv" van R.W.J. Crommelin, dan staat in de metadata de handle: 
https://hdl.handle.net/1887/11859. 

Gebruik de UBL Link Generator voor het snel een eenvoudig maken van een directe link naar een tijdschriftartikel of e-book.

Het handmatig samenstellen van een directe link gaat als volgt:

DOI
Staat op het platform bij een tijdschriftartikel of een e-book een DOI vermeldt dan is hier een link van te maken door voor de DOI de volgende url te plakken: https://login.ezproxy.leidenuniv.nl/login?URL=https://dx.doi.org/

Bijvoorbeeld: Traag, V.A., Waltman, L. & van Eck, N.J. From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. Sci Rep 9,5233 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z
► De URL wordt: https://login.ezproxy.leidenuniv.nl/login?URL=https://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z

Persistent URL
Ga voor het maken van een persistent URL naar het betreffende artikel op het publicatieplatform van de uitgever. Zoek naar woorden als "persistent URL", "stable URL", "infomark", "permalink", "document URL", "durable link". Plak vervolgens deze daar geplaatste link achter de volgende url: https://login.ezproxy.leidenuniv.nl/login?URL=

Bijvoorbeeld: C. Walcott, Pigeon homing: observations, experiments and confusions, in: Journal of Experimental Biology 1996, 199: 21-27, gevonden link: https://jeb.biologists.org/content/199/1/21
► De URL wordt: https://login.ezproxy.leidenuniv.nl/login?URL=https://jeb.biologists.org/content/199/1/21

Artikelen zonder DOI of permanente links zijn niet te linken. Het is wel mogelijk een permalink te maken naar de betreffende tijdschrifttitel in de catalogus. Studenten kunnen dan zelf het artikel opzoeken.

Ook kan niet direct gelinkt worden naar hoofdstukken of artikelen uit boeken. Alternatieven zijn:

Deze website maakt gebruik van cookies.