Universiteit Leiden

nl en

Scripties uploaden

Het Student Repository is onderdeel van Scholarly Publications Leiden University en biedt een online archief dat scripties van opleidingen van de Universiteit Leiden eenvoudig doorzoekbaar en desgewenst openbaar beschikbaar maakt.

Studenten kunnen zich met behulp van het Student Repository oriënteren op het schrijven van een scriptie en deze na het afstuderen aan de buitenwereld laten zien, bijvoorbeeld bij sollicitaties of de aanmelding voor een vervolgstudie. Opleidingen kunnen de academische output van hun afgestudeerden gebruiken als online visitekaartje en hoeven geen fysiek archief van alle scripties meer aan te houden.

Het wel of niet invoeren van scripties wordt geregeld op opleidingsniveau. Studenten kunnen hun scriptie alleen invoeren als de opleiding heeft besloten de scripties van de betreffende opleiding op te nemen in het Student Repository. 

De beschrijving van de scriptie (titel, naam van de student, naam van de begeleider, abstract etc.) is altijd openbaar toegankelijk, ook als de scriptie zelf onder embargo (gesloten) wordt geplaatst.

Studenten voeren hun scriptie, na goedkeuring en toestemming van de scriptiebegeleiders, zelf in in het Student Repository. De opleiding doet vervolgens een laatste controle en maakt de scriptie zichtbaar: zie Handleiding Het registreren van je scriptie.

Na goedkeuring wordt de beschrijving van de scriptie zichtbaar voor de buitenwereld. De scriptie zelf wordt alleen openbaar gemaakt als student, begeleider en eventueel stagebedrijf daar toestemming voor geven. Download hiervoor het Toestemmingsformulier openbaarmaking scriptie of vraag deze aan bij het secretariaat van de opleiding. 

Wanneer een publicatie wordt toegevoegd aan het Student Repository, wordt de indiener gevraagd akkoord te gaan met de License to inclusion and publication of a Bachelor or a Master thesis in the Leiden University Student Repository. Hierin staan de rechten en plichten van de student en de Universiteit Leiden op een rij. Zo staat er bepaald dat de student als auteur zelf het auteursrecht van de scriptie houdt. De student verklaart tevens dat in de scriptie geen rechten van anderen worden geschonden (auteursrecht, portretrecht). De Universiteit is gevrijwaard voor evt. claims die hierover binnenkomen. De Universiteit mag de scriptie opslaan en – mits daar toestemming voor is – openbaar maken. Daarbij verplicht de Universiteit zichzelf het bestand ook in de toekomst leesbaar te houden, en een eventueel embargo te waarborgen. 

Voordat de scriptie in het Student Repository kan worden geupload, moeten student, begeleider en een eventuele externe opdrachtgever (stagebedrijf) het Toestemmingsformulier openbaarmaking scriptie ondertekenen (zie hierboven). Als een van de partijen niet instemt met openbaarmaking, moet de scriptie onder embargo blijven (permanent of tot een bepaalde datum). Dit is aan te geven bij het uploaden van het bestand.

Per scriptie is één bestand te uploaden. Als slechts een deel van de scriptie onder embargo moet staan, geef dan in eerste instantie een embargo op het hele bestand. Neem vervolgens contact op met de eigen onderwijsadministratie. De UB zal het bestand opknippen en de gewenste deelembargo's toepassen.

Als een scriptie onder embargo is geplaatst, is dit een bewuste keuze van de student en/of scriptiebegeleider en/of stagebedrijf. Dit betekent dan ook dat deze scripties niet aan derden verstrekt worden door de universiteit.

  • Alleen pdf-bestanden worden geaccepteerd. In Microsoft Office is het  document direct op te slaan als pdf (via Opslaan). In OpenOffice gaat dit via het menu Bestand – Exporteren als PDF).
  • Upload de definitieve en goedgekeurde versie van de scriptie.

  • Als de scriptie openbaar beschikbaar komt: wees voorzichtig met het opnemen van adresgegevens of andere persoonlijke informatie!

  • Scripties in het Student Repository worden door Google geïndexeerd en zijn vindbaar op auteursnaam, titel en woorden uit de inhoud van de (openbare) pdf. 

Meer informatie

Voor vragen over de procedure of als je veranderingen aan de beschrijving van de scriptie wilt doorvoeren kun je contact opnemen met het secretariaat van de betrokken opleiding.

Bent u als docent betrokken bij een opleiding die nog niet deelneemt aan het  , maar zou u dit wél willen? Neem dan contact op met de repository manager van het scriptierepositorium, via de naam in de zijbalk.

Deze website maakt gebruik van cookies.