Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Bestuurskunde

Overzicht van databases, naslagwerken en handige weblinks voor onderzoek in de Bestuurskunde

Onderwerpen
Theorie en filosofie van de bestuurskunde, onderzoeksmethoden, openbaar bestuur (lokaal, nationaal en internationaal), relatie tussen politiek en bestuur, management van en hervormingen in de publieke sector, beleidsanalyse, besluitvorming in de EU, veiligheid en terrorisme
Regio
Nederland, (de landen van) de Europese Unie, vergelijkende landenstudies

De collectie bestuurskunde staat grotendeels in de Bibliotheek Sociale Wetenschappen. Met name de nieuwere literatuur, vanaf ongeveer 2000, is hier te vinden. Oudere publicaties staan vaak in de Universiteitsbibliotheek.

Vrijwel alle boeken uit de collectie bestuurskunde van de Bibliotheek Sociale Wetenschappen, staan in open opstelling. De boeken zijn gerangschikt op onderwerp en vindbaar door in de Catalogus te zoeken naar de plaatsingscode. De plaatsingscode begint met de aanduiding POLWET.

In de Wijnhaven Bibliotheek in Den Haag staat een referentiecollectie die geraadpleegd kan worden in de bibliotheek zelf. Deze collectie bestaat uit naslagwerken, handboeken en verplichte literatuur. Via de Catalogus kunnen boeken aangevraagd en geleend worden uit de collecties van onder meer Sociale Wetenschappen, de Universiteitsbibliotheek en de bibliotheek Rechten.

Catalogus: via de Catalogus kan gezocht worden naar de volledige tekst van artikelen in vele e-Journals. Van tijdschriften die niet digitaal beschikbaar zijn kan de plaatsingscode opgezocht worden in de Catalogus.

Veelgebruikte bibliografische databases om naar artikelen te zoeken:

Worldwide Political Science Abstracts is een bibliografische database waarin gezocht kan worden naar artikelen in vele internationale tijdschriften op het gebied van politicologie, internationale betrekkingen en bestuurskunde. Van veel artikelen zijn samenvattingen, referenties en citaties beschikbaar.

Web of Science (WoS) is een veelgebruikte database, die bestaat uit drie afzonderlijke citatie databases, waaronder de Social Sciences Citation Index (1956-heden). WoS bevat bibliografische gegevens van artikelen, literatuurreferenties en citaties.

Voorbeelden van veel gebruikte digitale naslagwerken:

De International Encyclopedia of Political Science: een breed en uitgebreid naslagwerk voor politicologie en bestuurskunde. De encyclopedie bevat onder meer bijdragen over politieke theorie en methodologie, politieke sociologie, vergelijkende politicologie, bestuurskunde en internationale betrekkingen.

Oxford Handbooks Online: via het platform van Oxford Handbooks Online kunnen vele handboeken op vakgebieden zoals politicologie, management,  economie en rechtsgeleerdheid geraadpleegd worden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie