Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Politicologie

Overzicht van databases en naslagwerken voor onderzoek in de Politicologie

Onderwerpen
Politieke theorie, Politieke filosofie, Methoden van onderzoek, Politieke instituties, Democratie, Democratisering, Politieke partijen, partijenstelsels en verkiezingen, Nederlandse politiek, Politieke communicatie, Internationale betrekkingen en organisaties, Europese Unie, Politiek geweld, Politieke en sociale bewegingen, Politieke economie

De collectie Politicologie staat grotendeels in de Bibliotheek Sociale Wetenschappen. Met name de nieuwere literatuur, vanaf ongeveer 2000, is hier te vinden. Oudere publicaties staan vaak in de Universiteitsbibliotheek.

Vrijwel alle papieren boeken uit de collectie politicologie van de bibliotheek Sociale Wetenschappen, staan in open opstelling. De boeken zijn gerangschikt op onderwerp en vindbaar door in de Catalogus te zoeken naar de plaatsingscode. De plaatsingscode begint met de aanduiding POLWET. Een overzicht van de plaatsingscodes is beschikbaar bij de balie van de bibliotheek. Tijdschriften in de bibliotheek Sociale Wetenschappen staan op alfabetische volgorde.

Recente aanwinsten staan in een zichtkast naast de balie. Ook de  verplichte studieboeken staan apart, in een studiekast achter de balie. Afgezien van naslagwerken en verplichte literatuur zijn de meeste boeken uitleenbaar. Boeken kunnen geleend worden via de balie van de bibliotheek. Via de Catalogus kunnen boeken uit andere bibliotheken zoals de Universiteitsbibliotheek en de bibliotheek Rechten aangevraagd worden.

Catalogus: in de Catalogus kan ook gezocht worden naar tijdschriftartikelen in de vele e-Journals die via de bibliotheek beschikbaar zijn.

Veelgebruikte bibliografische databases om naar artikelen te zoeken:

Worldwide Political Science Abstracts is een bibliografische database waarin gezocht kan worden naar artikelen in vele internationale tijdschriften op het gebied van politicologie, internationale betrekkingen en bestuurskunde. Van veel artikelen zijn samenvattingen, referenties en citaties beschikbaar.

Web of Science (WoS) is een veelgebruikte database, die bestaat uit drie afzonderlijke citatie databases, waaronder de Social Sciences Citation Index (1956-heden). WoS bevat bibliografische gegevens van artikelen, literatuurreferenties en citaties.

Voorbeelden van veel gebruikte naslagwerken:

De International Encyclopedia of Political Science: een breed en uitgebreid naslagwerk voor politicologie en bestuurskunde. De encyclopedie bevat onder meer bijdragen over politieke theorie en methodologie, politieke sociologie, vergelijkende politicologie, bestuurskunde en internationale betrekkingen.

Oxford Handbooks Online: via het platform van Oxford Handbooks Online kunnen vele handboeken op vakgebieden zoals politicologie, management,  economie en rechtsgeleerdheid geraadpleegd worden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie