Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Krantenartikelen (Nederland)

Nexis Uni geeft toegang tot recente artikelen uit de Nederlandse landelijke en regionale dagbladen. Het aanbod varieert per krant. NRC Handelsblad is bijvoorbeeld beschikbaar vanaf 1990, het Algemeen Dagblad vanaf 2005. Alle kranten worden dagelijks geactualiseerd. Bepaalde artikelen van freelancers en andere bronnen binnen de publicatie, zoals foto's, columns en advertenties zijn niet beschikbaar.

Erfgoed Leiden en Omstreken: Digitale Krantenarchief stelt via haar website oude jaargangen van Leidse kranten beschikbaar. Het project loopt nog, maar er zijn al veel kranten digitaal te doorzoeken.

Delpher Kranten biedt een selectie van kranten uit Nederland (incl. ex-Nederlandse kolonieën) uit de periode 1618-1995.

De Catalogus biedt toegang tot alle kranten aanwezig in de collectie van de UBL. Zoek met advanced search, tabblad Leiden Collections.

De papieren collectie van de Universiteitsbibliotheek bevat onder anderen oude jaargangen van een tiental Leidse kranten ter inzage. De meeste van deze kranten zijn aan te vragen via de Catalogus. Kranten uit de 17e en 18e eeuw zijn ter inzage op de afdeling Bijzondere Collecties. Hieronder een overzicht.

Recente nummers van de volgende Nederlandse kranten/bladen liggen ter inzage in de lounge van het Huygens-Informatiecentrum in de Universiteitsbibliotheek: De Groene Amsterdammer, De Volkskrant, Elsevier Weekblad, HP/De Tijd, Leidsch Dagblad, NRC Handelsblad, Parbode, Trouw, Vrij Nederland, Wonderkamer. 

Voor recente papieren versies van de overige landelijke en Leidse kranten, verwijzen wij naar de Leidse Openbare Bibliotheken of naar de Krantencollectie van de Koninklijke bibliotheek in Den Haag, waar recente en oude jaargangen van bijna alle Nederlandse kranten aanwezig zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.