Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Pedagogische Wetenschappen

Overzicht van databases, naslagwerken en websites voor onderzoek in de Pedagogische Wetenschappen

Voor het laatst bijgewerkt
Juni 2023
Onderwerpen
De collectie Pedagogiek sluit nauw aan bij het onderwijs en onderzoek binnen het Instituut Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Leiden. Zwaartepunten zijn: algemene- en gezinspedagogiek, onderwijsstudies en orthopedagogiek. Thema’s zijn: ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen, probleemgedrag bij jongeren, kindermishandeling, adoptie, gehechtheid, jeugdhulpverlening, kinderopvang, opvoeding, kinderen van migranten, leren lezen, vroege kindertijd, neuropedagogiek.
Materialen
E-journals, e-books, databases met onderzoeks- en onderwijsmaterialen en gedrukte boeken.

De collectie gedrukte boeken en tijdschriften bevindt zich deels in de Bibliotheek Sociale Wetenschappen en deels in de magazijnen van de Universiteitsbibliotheek en het Van Steenisgebouw.  Alle materialen kunnen via de Catalogus worden aangevraagd en op de bibliotheeklocatie van voorkeur worden geleverd.

In de bibliotheek Sociale Wetenschappen zijn de boeken geordend op basis van de Library of Congress Classification (LCC). De boeken voor Pedagogiek en Onderwijskunde staan vooral in de rubrieken HQ, LB en LC.

De kast met verplichte studieliteratuur bevindt zich achter de balie van de bibliotheek. Deze boeken worden niet uitgeleend, maar kopiëren en scannen is wel mogelijk.

Bezoek de databases voor Pedagogische Wetenschappen in de catalogus.

Naar de Catalogus

Veelgebruikte databases om naar artikelen te zoeken zijn:

PsycInfo van de American Psychological Association (APA). Dit is dé database voor psychologie en psychologische onderwerpen op andere vakgebieden zoals geneeskunde, onderwijs, sociologie en linguistiek.

Web of Science met artikelen over alle wetenschappelijke disciplines in tijdschriften met grote impact.

Social Services Abstracts over maatschappelijk werk, armoede, verslavingszorg, mishandeling.

Sociological Abstracts over sociologie en aanverwante sociaal wetenschappelijke disciplines.


Voor onderwijsstudies is van belang:

ERIC – Educational Resources Information Center van het Ministerie van Onderwijs van de VS.


Voor orthopedagogiek zijn belangrijk:

PubMed van de US National Library of Medicine met biomedische artikelen.

Embase is een biomedische database die in vergelijking met PubMed meer Europese literatuur bevat.

EMCare met tijdschriftartikelen op het gebied van verpleegkunde en gezondheidswetenschappen.

Handige online naslagwerken zijn:

International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd edition (2015)

International Encyclopedia of Education

Oxford Handbooks Online: kies 'Browse by Subject' >  'Science and Mathematics' > 'Psychology' (of 'Neuroscience')

Oxford Research Encyclopedia of Psychology

SAGE Research Methods Online over kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van onderzoek

De bibliotheek Sociale Wetenschappen beheert een basiscollectie Testhandleidingen. Deze zijn alleen beschikbaar voor studenten en medewerkers van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Medewerkers kunnen een testhandleiding 3 dagen lenen, studenten kunnen het materiaal ter plekke in de bibliotheek inzien.

Voor inzage is toestemming nodig van een medewerker of begeleider van je opleiding. Toestemming wordt verleend via het formulier Toestemming voor het inzien van testhandleidingen in de bibliotheek. Wanneer je dit formulier invult met behulp van Tools > Fill & Sign van Adobe Acrobat is het mogelijk deze digitaal naar je docent te versturen. Neem dit formulier nadat je het ondertekend terug hebt ontvangen uitgeprint mee naar de balie van de bibliotheek.

Welke testhandleidingen hebben we?

Ga voor een overzicht naar de Leidse catalogus. Kies voor Advanced Search > Search for: Leiden Collections > kies voor Search Scope: Social Behavioral Sciences Library > kies voor Search Filters: Location > vul achter ‘contains’ in: "fsw test" > klik op SEARCH

In het linkermenu onder ‘Refine my results’ kun je kiezen voor Sort by: Title. Je krijgt dan een alfabetische lijst.

Docuseek2

Voor orthopedagogiek is er de streaming video database:

Counseling and Therapy in Video

The Campbell Library bevat systematische reviews van interventies op het gebied van onderwijs, misdaad en welzijnswerk

Voor orthopedagogiek: The Cochrane Library met systematische reviews van medische interventies

Zie ook de subject guide over Systematic reviews

Studenten en medewerkers kunnen gebruik maken van de collectie van de Mulock Houwer bibliotheek in het Utopa weeshuis in Leiden. Er staan boeken en tijdschriften over de geschiedenis van de jeugdzorg, kinderbescherming en pedagogiek. In de bibliotheek zijn werkplekken beschikbaar en publicaties zijn ter plekke in te zien. Voor adres- en contactgegevens zie de website https://www.utopa-weeshuis.nl/bezoek-het-weeshuis/mulock-houwer-bibliotheek.

Deze website maakt gebruik van cookies.