Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Pedagogische Wetenschappen

Overzicht van databases, naslagwerken en websites voor onderzoek in de Pedagogische Wetenschappen

Onderwerpen
De collectie Pedagogiek sluit nauw aan bij het onderwijs en onderzoek binnen het Instituut Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Leiden. Zwaartepunten zijn: algemene- en gezinspedagogiek, onderwijsstudies en orthopedagogiek. Thema’s zijn: ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen, probleemgedrag bij jongeren, kindermishandeling, adoptie, gehechtheid, jeugdhulpverlening, kinderopvang, opvoeding, kinderen van migranten, leren lezen, vroege kindertijd, neuropedagogiek.
Materialen
E-journals, e-books, databases met onderzoeks- en onderwijsmaterialen en gedrukte boeken.

De collectie gedrukte boeken staat grotendeels in de Bibliotheek Sociale Wetenschappen. Er is een kast met verplichte studieliteratuur. Deze boeken worden niet uitgeleend, maar kopiëren en scannen is wel mogelijk.

Veelgebruikte databases om naar artikelen te zoeken zijn:

PsycInfo van de American Psychological Association (APA). Dit is dé database voor psychologie en psychologische onderwerpen op andere vakgebieden zoals geneeskunde, onderwijs, sociologie en linguistiek.

Web of Science met artikelen over alle wetenschappelijke disciplines in tijdschriften met grote impact.

Social Services Abstracts over maatschappelijk werk, armoede, verslavingszorg, mishandeling.

Sociological Abstracts over sociologie en aanverwante sociaal wetenschappelijke disciplines.


Voor onderwijsstudies is van belang:

ERIC – Educational Resources Information Center van het Ministerie van Onderwijs van de VS.


Voor orthopedagogiek zijn belangrijk:

PubMed van de US National Library of Medicine met biomedische artikelen.

Embase is een biomedische database die in vergelijking met PubMed meer Europese literatuur bevat.

EMCare met tijdschriftartikelen op het gebied van verpleegkunde en gezondheidswetenschappen.

Handige online naslagwerken zijn:

International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd edition (2015)

International Encyclopedia of Education

Oxford Handbooks Online: Psychology

SAGE Research Methods Online over kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van onderzoek

Voor orthopedagogiek is er de streaming video database:

Counseling and Therapy in Video

The Campbell Library bevat systematische reviews van interventies op het gebied van onderwijs, misdaad en welzijnswerk.

Voor orthopedagogiek:

The Cochrane Library met systematische reviews van medische interventies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie