Universiteit Leiden

nl en

Gebruikersvoorwaarden van databases

Aan het gebruik van door de UBL aangeboden informatiebronnen (databases) zijn voorwaarden verbonden.

Gebruiksvoorwaarden kunnen per database wisselen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we dan ook in alle gevallen naar de voorwaarden van de lopende licentieovereenkomst. Deze is in het kort te vinden via de knop Show License in de Catalogus en uitgebreider bij de algemene informatie op de website van de database.

U mag:

 • materialen browsen en zoeken
 • afzonderlijke artikelen of delen van boeken downloaden, afdrukken of opslaan voor persoonlijk gebruik voor studie, onderwijs of onderzoek
 • individuele artikelen of delen van boeken delen met derden voor persoonlijk gebruik voor wetenschappelijk onderzoek en communicatie
 • links naar online bronnen opnemen in Brightspace, syllaby en andere cursusmaterialen die gebruikt worden in het onderwijs aan de Universiteit Leiden
 • materiaal downloaden ten behoeve van tekst- en datamining voor onderzoek. Voor hulp hierbij kunt u contact opnemen met het Centre for Digital Scholarship

U mag niet:

 • het materiaal verspreiden, verkopen of wijzigen of er afgeleide werken van maken
 • het materiaal downloaden met behulp van botsoftware of andere automatische processen
 • het gelicentieerde materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden
 • het materiaal excessief en systematisch downloaden om te verspreiden en/of te bewaren voor andere redenen dan tekst- en datamining (zie hieronder)

Excessief downloaden

Gebruikers mogen onbeperkt gebruik mag maken van digitale bronnen. Het is echter niet toegestaan substantiële delen gelicentieerd materiaal excessief en/of systematisch te downloaden, verspreiden en/of bewaren.

Er is sprake van excessief gebruik indien er:

 • meer dan gemiddeld artikelen met hoge snelheid één voor één worden gedownload
 • continue inhoudsopgaven, zoekresultaten, citaties of andere output worden gedownload
 • complete jaargangen van e-journals worden gedownload
 • gebruik wordt gemaakt van robots, spiders, of andere geautomatiseerde programma's om online content te downloaden
 • content via een eigen interface wordt gedownload, bijvoorbeeld door webcrawling
 • meer dan 5% van het geheel via bijgeleverde interface wordt gedownload

De UBL gaat ervan uit dat potentiële gebruikers zich rekenschap van het bovenstaande geven en legt dan ook alle verantwoordelijkheid voor rechtmatig handelen bij de gebruiker. Misbruik is niet alleen onrechtmatig, maar kan ook vervelende consequenties hebben. De leverancier kan bij excessief gebruik de toegang tot zijn content blokkeren, zodat collega's en medestudenten de kans lopen tijdelijk van informatie verstoken te blijven. Als de limiet voor gemiddeld gebruik is overschreden moet de UBL ingrijpen en neemt een medewerker van de ICT-afdeling contact met u op. Van u wordt dan verwacht dat u uw gebruik van digitale bronnen aanpast, zoals verzocht. 

Deze website maakt gebruik van cookies.