Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Engelse taal en cultuur

Overzicht van databases, naslagwerken en nuttige weblinks voor onderzoek in de Engelse taal en cultuur.

Letterkunde tot 19e eeuw
Beowulf, Arthur-literatuur, Chaucer, schrijfsters uit de 16/17e eeuw, romantiek, gothic/horror, victoriaanse literatuur, modernisme
Hedendaagse literatuur
Literatuur uit de Britse eilanden, Verenigde Staten, en in mindere mate uit Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, India, Zuid-Afrika en de rest van de Gemenebest; science fiction en populaire literatuur, 9/11, migrantenliteratuur, postkoloniale literatuur
Taalkunde
Syntaxis en semantiek, tweedetaalverwerving, (historische) sociolinguïstiek, vertaalwetenschap
Cultuurwetenschap
Popular culture, Britse film (1930-1970), theater

De collectie Engelse taal en cultuur van de Universiteit Leiden bevindt zich grotendeels in de centrale Universiteitsbibliotheek: in het gesloten en het open magazijn en op de vrij toegankelijke studiezaal. Waar een individuele titel geplaatst is, kunt u nagaan in de Catalogus.

Naslagcollectie

De werken in de naslagcollectie worden in de regel niet uitgeleend en zijn slechts bedoeld ter inzage. Kopieren of scannen is wel mogelijk. De naslagcollectie is te vinden op de eerste verdieping van de UB, via ingang 8. Hierin zijn te vinden:

 • Naslagwerken en bibliografieën per onderwerp
 • Primaire en secundaire literatuur voor een selectie van onderwerpen
 • Een keuze van de belangrijkste woordenboeken
 • Recente uitgaven van tijdschriften

De naslagcollectie is geordend via Library of Congress Classification (LCC). Titels op het gebied van de Engelse taal en cultuur bevinden zich doorgaans in de rubrieken:

 • PE : English language
 • PR : English literature
 • PS : American literature
 • Z : Bibliographies

Papieren tijdschriften

De lopende jaargangen van tijdschriften op het gebied van de Engelse taal en cultuur waarvan geen digitale versie beschikbaar is zijn geplaatst in de ronde tijdschriftenkast bij ingang 8 op de eerste verdieping. Oudere jaargangen van tijdschriften bevinden zich in de S-UB (kelder, trap naast de informatiebalie). Afgesloten tijdschriften staan meestal in het gesloten magazijn en zijn op te vragen via de Catalogus

Bezoek de databases voor Engelse Taal en Cultuur in de catalogus.

Naar de catalogus

De Modern Language Association International Bibliography (MLA) is een belangrijke bibliografie taal- en letterkunde.

De Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA) is een bekende bron voor het vinden van taalkundige publicaties.

Literary Encyclopedia Online is een gestaag groeiende database met achtergrondinformatie (in het Engels) over klassieke en moderne literatuur, geschreven door specialisten wereldwijd. De Engelse, Amerikaanse, Duitse en Russische literatuur is ruim vertegenwoordigd, de overige regio’s (waaronder Nederland) worden steeds beter gedekt.

Cambridge Companions is de e-book portal van Cambridge University Press. Het geeft toegang tot de full-text van de Cambridge Companions in Literature and Classics en de Cambridge Companions in Philosophy, Religion and Culture. De afzonderlijke titels zijn niet opgenomen in onze Catalogus.

Early English Books Online (EEBO) bevat digitale facsimiles van meer dan 100.000 werken in het Engels gedrukt in de periode 1473-1700.

Eighteenth Century Collections Online (ECCO) bevat de full text van meer dan 135.000 werken gepubliceerd in Groot-Britannië tussen 1701-1800.

Literary Manuscripts Leeds biedt een rijk en divers scala aan vroegmoderne Engelstalige handschriften uit de periode 1600-1800. De collectie bevat facsimile beelden van manuscripten van canonieke auteurs tot meer onbekende en anonieme, nooit eerder gepubliceerde werken, en variërend in genre van brieven tot satire.

Perdita manuscripts bestaat uit facsimile beelden van 230 handschriften die geschreven of samengesteld zijn door vrouwen gedurende de zestiende- en de zeventiende eeuw. Bevat onder andere adviesboeken, reisbeschrijvingen, meditaties en gedichten.

Foto's en fotografica

 • Fotografie en reisfotografie van Groot-Brittanië, o.a. bekende gebouwen in Londen andere steden, Ierland, Schotland (vanaf de negentiende eeuw).

 • Zeldzaam vroege experimenten (negentiende eeuw) van pioniers in de fotografie: William Henry Fox Talbot (1800-1877) en Sir John Herschel (1792-1871), die in Engeland werkten aan de ontwikkeling van het negatief-positiefprocedé in de zoutdruk of calotypie.

Handschriften, archieven en brieven


Middeleeuwse handschriften

 • Handschrift met teksten in het Middel-Engels: Poems of John Lydgate (VGG Q 9)
 • Latijnse handschriften vervaardigd op de Britse eilanden (of op het vaste land onder insulaire invloed): ca. 40, waaronder een Plinius uit de achtste eeuw (VLF 4), een Priscianus uit de negende eeuw met annotaties van Johannus Scotus (BPL 67), en een codex met een Angelsaksisch raadsel van Aldhelm (VLQ 106).

Na-middeleeuwse handschriften en particuliere archieven

 • Redactiearchieven van internationale wetenschappelijke reeksen van uitgeverij Mouton: Janua linguarum, De proprietatibus litteratum (red. C.H. van Schooneveld), Trends in Linguistics (red. W.Winter).
 • Collectie Harry Hoogstraten: correspondentie, tekeningen en gedichten van auteurs uit de internationale avantgarde- en underground-literatuur.

Brieven

 • Zoek op naam in de brievencatalogus. Zie ook de subject guide Brieven.

Pamfletten

Een aantal Engelstalige publicaties bevindt zich in de pamflettencollecties van UBL, Bibliotheca Thysiana en Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (zestiende-negentiende eeuw). Zie ook de subject guide Oude drukken.

Prenten

Een bescheiden groep prenten van Engelse kunstenaars, inclusief een interessant ensemble van William Hogarth, met de nadruk op portretten.

Kaarten en atlassen

 • Ca. 1200 land- en zeekaarten, militaire kaarten en stadsplattegronden, waaronder manuscriptkaarten (zestiende eeuw e.v.; zie Collectie Bodel Nijenhuis, portefeuilles 151 t/m 158) en ca. 20 atlassen van de Britse eilanden.

 • Ca. 500 topografische prenten (zestiende eeuw e.v.) van de Britse eilanden

Webtentoonstellingen

Ach schrijf mij toch! Brieven als venster op het (taal)verleden (2011)

Deze website maakt gebruik van cookies.