Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Chinese bijzondere collecties

De Chinese bijzondere collecties maken onderdeel uit van de Asian Library. De werken kunnen geraadpleegd worden op de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Na de stichting van de bibliotheek van het Sinologisch Instituut in  1930 bleef een aantal Chinese en westerse sinologische handschriften (en 11 vroege drukken) achter in de centrale Universiteitsbibliotheek, berustend in de collectie oosterse handschriften (onder meer de Yao handschriften), in de bruikleencollectie van de KNAW (Acad. 223-230) en in de BPL-collectie (papieren van de Nederlandse sinologen Hoffmann, Schaalje en De Grijs). Voor meer informatie zie de collection guide: Collection Chinese and Sino-Western manuscripts.

Na 1930 is het merendeel van de ongeveer 850 Chinese drukken van de Universiteitsbibliotheek in depot gegeven aan de bibliotheek van het Sinologisch Instituut. Sommige van deze boeken waren al sinds de zeventiende eeuw in de Universiteitsbibliotheek aanwezig, maar de meeste zijn vanaf de jaren 1870 verworven. Veel oude en zeldzame boeken zijn sinds de jaren 1930 door Prof. J.J.L. Duyvendak in China gekocht. De bibliotheek heeft ongeveer 3.000 oude en bijzondere drukken in het Chinees (古籍善本). Ze kunnen gevonden worden via de online catalogus; de meeste signaturen beginnen met “SINOL. VGK”. Voor meer informatie zie de collection guide VGK Collection. Zie verder : K. Kuiper, G. Schlegel's Catalogues of Chinese books in the Leiden University Library (1883; Supplement 1886), Leiden 2016. Zie tevens de collection guide: Collection of old Manchu and Mongolian books and manuscripts.

Maghiel van Crevel heeft zijn collectie onofficiële poëzietijdschriften uit de Volksrepubliek China in 2006 geschonken aan de Sinologische Bibliotheek. Dit is een internationaal unieke collectie, opgebouwd tijdens uitgebreid veldwerk vanaf 1991, die loopt van de eerste onofficiële publicaties na de Culturele Revolutie (1978) tot in de beginjaren van de 21e eeuw. Een volledig overzicht van alle tijdschriften in deze collectie vindt u via de online catalogus; signaturen beginnen met “SINOL. UNPO”. Voor meer informatie zie de collection guide: Unofficial Poetry Journals from China.

Deze collectie omvat een groot deel van de privé bibliotheek van de Nederlandse sinoloog, diplomaat en schrijver van detective-verhalen Robert Hans van Gulik 高羅佩 (1910-1967). De collectie is vooral bekend vanwege de oude Chinese romans en boeken over muziek (qin) en kunst, maar zij bevat ook andere bijzondere uitgaven zoals oude Japanse blokdrukken van Chinese boeken en Chinese en Japanse studies. Er zijn ook diverse verzamelwerken (congshu). De 757 titels (exclusief congshu) kunnen gevonden worden via de online catalogus; de signaturen beginnen met “SINOL. Gulik”. Voor meer informatie zie de collection guide: Collection Robert Hans van Gulik.

Deze collectie omvat de particuliere Chinese bibliotheek van Go Sian Lok 吳善祿 (1874-1943), een Chinese zakenman in Nederlands-Indië. Hij had een traditionele Chinese opleiding gevolgd. Deze collectie is een zeldzaam voorbeeld van een Chinese privé bibliotheek die als geheel bewaard is gebleven, en hij is vooral interessant omdat het een gewone bibliotheek is voor praktisch gebruik. De collectie omvat 303 verschillende items, genummerd Go 1-273. Alle boeken kunnen via de online catalogus gevonden worden; de signaturen beginnen met “SINOL. Go”. Voor meer informatie zie de collection guide: Collection Go Sian Lok.

Deze collectie bestaat uit Chinese protestantse werken van voor 1855 en omvat 109 titels. De meeste hiervan komen oorspronkelijk uit de bibliotheek van het Nederlands Zendeling Genootschap en het Nederlands Bijbel Genootschap. Daaronder zijn 36 werken van de hand van Carl Gützlaff; daarnaast zijn er werken met aantekeningen van hem op het omslag. Andere vroege protestantse Chinese werken bevinden zich elders in de bibliotheek. Deze boeken kunnen gevonden worden via de online catalogus; signaturen beginnen met “SINOL. Gutz.” Meer  vroege protestantse drukken worden in andere collecties bewaard. Voor meer informatie zie de collection guide: Collection Karl Friedrich August Gützlaff.

Deze collectie omvat de sinologische bibliotheek van Prof. Dr. A.F.P. Hulsewé (1910-1993), die van 1956 tot 1975 hoogleraar Chinees was in Leiden. Het meerendeel van deze boeken weerspiegelt de onderwerpen waarvoor prof. Hulsewé belangstelling had: oud Chinees recht (recht uit de Qin, Han en Tang dynastieën), de geschiedenis en archaeologie van de Han dynastie, en de vroege geschiedenis van de westelijke gebieden (Xinjiang). De boeken zijn genummerd Huls 1-241 en kunnen gevonden worden via de online catalogus; signaturen beginnen met “SINOL. Huls.”. Voor meer informatie zie de collection guide: Collection Anthony François Paulus Hulsewé.

Deze verzameling Chinese boeken behoorde oorspronkelijk toe aan het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Hij is in 2004 aan de bibliotheek van het Sinologisch Instituut geschonken. Deze verzameling bevat delen van de privébibliotheken van de negentiende-eeuwse Nederlandse sinologen G. Schlegel, C.F.M. de Grijs, J. van der Spek, B.A.J. van Wettum. Zij waren als tolk in Nederlands-Indië werkzaam. Verder zijn er 54 protestantse werken. De stukken zijn genummerd KNAG 1-252. Ze kunnen gevonden worden via de online catalogus; de signaturen beginnen met “SINOL. KNAG”. Voor meer informatie zie de collection guide: Collectie Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.

Deze verzameling van 1431 titels, bijeengebracht door J.P. Gumbert, hoogleraar Latijnse paleografie en codicologie, bevat hoofdzakelijk vertalingen van de Dao de jing naar meer dan dertig talen (Deens, Duits, Engels, Esperanto, Frans, Grieks, IJslands, Jiddisch, Nederlands, Russisch, Turks, etc.), boeken over Chinese filosofie en Taoïsme, maar ook archiefmateriaal dat de vorming van deze collectie documenteert. Voor meer informatie zie de collection guide: Johan Peter Gumbert Collection.

Het oorspronkelijke archief van de Kong Koan 公館 (Chinese Raad) in Batavia omvat Chinese en Maleise bescheiden uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw. Dit is het enige pre-moderne archief van overzeese Chinezen dat bewaard is gebleven. De meeste documenten zijn gedigitaliseerd. Voor meer informatie zie de collection guide: Archive of the Kong Koan of Batavia (吧城公館).

  • Plaatselijke verhandelingen (地方志) — De bibliotheek heeft ook een groeiende verzameling plaatselijke verhandelingen en geschiedenissen uit de Song-, Yuan-, Ming- en Qing-dynastieën (960-1911) en de Republiek China (1911-1949). Meer dan 2000 items kunnen gevonden worden via de online catalogus, m.b.v. de zoekterm 地方志. De oudere verhandelingen, op tradionele Chinese wijze gebonden, kunnen alleen gevonden worden via de kaartcatalogus.
  • Congshu 叢書 — De bibliotheek heeft ook een grote collectie verzamelwerken (Congshu) of "Chinese collectanea".  Deze 150 verzamelwerken bevatten in totaal meer dan 23.000 thousand titles, die alle gevonden kunnen worden via de online catalogus.
  • Tijdschriften van voor 1949 — De bibliotheek heeft een grote verzameling tijdschriften uit de late Keizertijd (tot 1911) en de Republiek China (1912-1949). De papieren en elektronische tijdschriften kunnen gevonden worden in de catalogus. Tijdschriften op microfilm of microfiche kunnen alleen via de kaartcatalogus gevonden worden.
Deze website maakt gebruik van cookies.