Universiteit Leiden

nl en

Subject guide

Japanse en Koreaanse bijzondere collecties

De bijzondere collecties uit Japan en Korea zijn in 2016 samen met de algemene wetenschappelijke collectie ondergebracht bij de centrale Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel, waar het onderdeel uitmaakt van de Asian Library.

De Japanse handschriften en oude drukken van de Universiteit Leiden werden voor het eerst gecatalogiseerd door L. Serrurier in 1896. De circa 1160 titels kunnen gevonden worden in de online catalogus; de signaturen beginnen met “Ser.” De oudste Japanse boeken werden gedrukt door de missie van de Jezuïeten in Japan. Het grootste deel van de Japanse blokdrukken en handschriften uit de  Tokugawa-periode is sterk verbonden met de Nederlandse handelspost op het eiland Decima in de Baai van Nagasaki, in de jaren 1640-1853 Japans enige venster op Europa. De collectie Japonica is bijeengebracht door, onder meer, Jan Cock Blomhoff (1779-1853) and Jan Hendrik Donker Curtius (1813-1879), het laatste  'opperhoofd' van Decima. Maar de naam die het sterkst tot de verbeelding spreekt is die van de Duitser Philipp Franz von Siebold (1796-1866), een arts in dienst van de Nederlands-Indische regering, een van de eerste japanologen de 'vader van de westerse geneeskunde’ in Japan. De omvangrijke collectie Japonica waarmee hij in 1829 uit Japan terugkeerde werd later aangekocht door koning Willem III, die het vervolgens aan de Nederlandse overheid schonk. Eind negentiende eeuw werd de collectie verspreid over een aantal musea en de universiteit in Leiden. Tot het deel dat werd overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek behoren Japans-Nederlandse woordenboeken, Japanse literatuur, kaarten, en tekeningen van vissen, schaaldieren en watervogels. Voor meer informatie zie de collection guide: Serrurier Collection.

Meer dan 400 andere Japanse drukken en handschriften van vóór 1900 kunnen gevonden worden via de online catalogus (Any = “ubl*” NOT shelfmark = “Ser.” — filter op taal en datum). De Van Gulik-collectie bevat meer dan 80 Japanse drukken (signaturen beginnen met “SINOL. Gulik” — filter met taal).

Zo’n 70 Koreaanse boeken gedrukt voor 1900 kunnen gevonden worden via de online catalogus (Any = “ubl*” — filter op taal en datum), de meeste als onderdeel van de Japanse collectie of de Van Gulikcollectie.

Deze website maakt gebruik van cookies.